tisdag 30 augusti 2016

Varför vi kvinnor dras in i förhållanden med män som på olika sätt inte gör oss lyckliga utan istället olyckliga

Fritt ur boken Kvinnor som älskar för mycket av Robin Norwood

Kännetecken för dessa kvinnor

1. Vi kommer från ett hem där våra känslomässiga behov inte fylldes.
2. Eftersom vi själva fått så lite känslomässig näring försöker vi avhjälpa det genom att bli vårdgivare, särskilt för män som tycks behöva det.
3. Eftersom vi inte kunde förändra våra föräldrar till att bli de varma, kärleksfulla vårdare som vi längtade efter, reagerar vi på emotionellt otillgängliga män (män som inte kan älska) som vi då försöker förändra genom vår "kärlek". Vi kan detta sedan barnsben. Vi känner oss hemma här i kampen för att få kärlek.
4. Vi fasar för att bli övergivna och gör allt för att det inte ska ske.
5. Nästan ingenting är för besvärligt om det kan "hjälpa" mannen vi är bundna till.
6. Vi är vana vid att inte få kärlek från våra nära och därför är vi beredda på att vänta, hoppas och försöka ännu mer för att vara till lags.
7. Vi tar på oss den största delen av ansvaret och skulden i relationen.
8. Vår självaktning är farligt låg och innerst inne tror vi kanske att vi inte förtjänar att vara lyckliga. Vi kanske tror vi måste göra oss förtjänta av lyckan genom att kämpa.
9. Vi har stort behov att kontrollera vår vän och våra relationer eftersom vi har upplevt så lite trygghet som barn. Kontrollen maskeras som "hjälpsamhet"
10. Vi drömmer oss bort i stället för att se verkligheten.
11. Vi har ett begär efter män och känslomässiga smärta.
12. Kanske blir vi missbrukare av något slag, alkohol, godis, mat, narkotika...
13. Vi undviker att ta ansvar för oss själva genom att försöka "hjälpa".
14. Kanske blir vi deprimerade då och då men försöker undvika det genom att hitta "spänningen" igen.
15. Vänliga, stadgade, pålitliga män som är intresserade av oss tycker vi är Tråkiga!

Vad göra om du känner igen dig?

1. Sök hjälp - Läs boken, boka stödsamtal, gör en hypnos och minns hur du behandlades av dina föräldrar.
2. Prioritera att bli "frisk" mer än allt annat i ditt liv.
3. Försök hitta flera kvinnor med samma problematik som du kan prata med.
4. Utveckla din andliga sida - ge dig frid och ro en stund varje dag.
5. Sluta dirigera och kontrollera din vän.
6. Lär dig att inte lockas tillbaka in i spelet - bryt mönstret och gå ny väg, gör tvärtom!
7. Se och acceptera dina egna brister och problem klart och modigt.
8. Arbeta med det som behöver utvecklas hos dig, strunta i vännens problem det är hans bekymmer.
9. Var "självisk". Du har rätt till det!
10. Dela med dig till andra vad du har upplevt och lärt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar