lördag 19 oktober 2013

Del 5 Medkänsla kan lösa mycket

Källa: Förbättra din relation utan ord av Patricia Love

Om du vill att din partner ska känna medkänsla för dig krävs att du känner medkänsla för honom/henne/. Om du vill att han skall förstå din rädsla och oro är det viktigt att du förstår hans fruktan för skam. Ifall du vill att hon skall förstå din fruktan för skam, för att misslyckas behöver du förstå hennes oro och rädsla för att såras, att bli ensam och utestängd.


Ur boken Förbättra din relation  - utan onödiga ord av Patricia Love

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar