lördag 26 oktober 2013

Novartis betalar 4,5 miljarder för rättigheterna till Cam2029 som får oss att ta mer mediciner

En artikel i Affärsvärlden idag

Miljardaffären utgör ett av de största totalbeloppen som hittills har avtalats av ett svenskt forskningsbolag i läkemedelsbranschen. Varför är denna geleklump värd så mycket pengar?

Egentligen är det en enkel vätska som består av fetter. När den injiceras under huden stelnar den snabbt till en gelklump – en depå med läkemedel som sedan långsamt bryts ned och portionerar ut den aktiva substansen i blodet och pumpar in pengar till läkemedelsföretagen. medicinernas effekt är kvar under en hel månad och patienten slipper den dagliga medicineringen med injektioner.

En önskedröm för läkemedelsindustrin... Om ett företag vill investera i något innebär det att företaget räknar med att tjäna ännu mer pengar, man vill ha avkastning på sina investeringar. Hur får man avkastning? Jo, genom att öka försäljningen och vad säker Novartis? Mediciner. Hur skall de kunna öka sin försäljning? Jo, genom att fler blir sjuka. Deras intresse är alltså att få oss sjukare? Hur gör man då? Sälja mediciner som ger följdsjukdomar?... 
"Några avgörande frågor är att ta reda på vad som händer lokalt i kroppen vid en långtidsexponering av en viss substans och vad händer om koncentrationen av läkemedlet som frisläpps inte är konstant.
– Och hur kan man hantera ett behov för att ta bort substansen om läkemedlet ger biverkningar, säger denne branschexpert."
Här fanns inga svar i artikeln...
Läkemedel som skapar biverkningar som behandlas med nya läkemedel som skapar biverkningar som behandlas med nya läkemedelsom skapar biverkningar som behandlas med nya läkemedelsom skapar biverkningar som behandlas med nya läkemedelsom skapar biverkningar som behandlas med nya läkemedelsom skapar biverkningar som behandlas med nya läkemedelsom skapar biverkningar som behandlas med nya läkemedel... Läkemedelsindustrin blomstrar och mer än 90 miljoner recept skrivs ut bara i Sverige... 95.000.000 x priset på medicinen= ?
"Världsmarknaden för de här två sjukdomsområdena bedöms vara värd cirka 13 miljarder kronor årligen där det schweiziska Novartis redan tidigare står för ungefär 75 procent av försäljningen.
Vad kan gå fel i ert Novartisprojekt?
– Inte så mycket. Inte längre."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar