torsdag 30 november 2017

Fastna i gamla hjulspår?

Alla är utvecklingsbara

Om du väljer att inte utvecklas genom att varje dag

- tänka likadant
- agera likadant
- verka i exakt samma miljö,

så är det en sak

men det innebär inte att du inte skulle kunna sätta stopp och

- tänka annorlunda
- agera annorlunda

- och pröva nya miljöer

Förändring och utveckling berikar på alla plan

Vad är vi rädda för? Go for it!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar