söndag 22 december 2013

Varför firar vi jul?

Öppet arkiv om Varför vi firar jul.

Vi vet inte när Jesus föddes men vi firar hans födelse nio månader efter Marie Bebådelsedag. Julens firande är egentligen mer en sammanslagning av Midvinterblotet, en kristen rituell födelsedag och den oövervinneliga solens dag. Solen som alltid går upp och kommer tillbaka.

Midvinterblot, julofferfest är en högtid i fornnordisk religion. Vid julblotet offrade man för att få gudarnas välsignelse över den groende grödan. Julblotet integrerades sedan i den kristna julen.

Tomten härstammar från Sant Nikolaus som efter sina föräldrars död ärvde en stor förmögenhet som han främst använde för att hjälpa de fattiga, på ett alltid mycket diskret och taktfullt sätt. Berömd är berättelsen om den utfattige fadern, som ville sälja sina tre döttrar till en kopplare eftersom han inte kunde ge dem en hemgift. Nikolaus fick veta detta och mitt under natten kastade han in tre kulor av guld genom ett öppet fönster. Så räddade han flickorna från ett liv i skam och fadern från livslånga samvetskval. Nikolaus är efter det känd för att vara god mot barnen.

När hölls midvinterblotet?

I Nordiska kungasagor skriver Snorre om när julnatten (och därmed också midvinternatten) inföll:

Tidigare började julfirandet på höknatten, det var midvinternatten och man firade jul i tre nätter.

Uttrycket höknatten har förbryllat forskare alltsedan det skrevs. Britt-Marie Näsström skriver att vissa har tolkat det som ”haknatten”, en tid då året vänder. Så här skriver Schön:

På Snorres tid ansågs midvinternatten, som ju var samma sak [som höknatten], infalla mellan den 13 och 14 januari.

Under förkristen tid delade människor i norra Europa in året i två halvor som började 14 april respektive 14 oktober. Vinterhalvåret varade alltså mellan 14 oktober och 13 april. Mitt på vintern (midvintern) inföll då 14 jnauri.

Många forskare har dock tvivlat på Snorres uppgifter. Så här skriver Swahn:

Det hedniska ”midvinterblotet” – en term som ofta, men oriktigt, nyttjas som synonym till ”jul” – låg antagligen senare i kalendern än vår jul (kanske vid ”Knut”).

Källa: http://hogtider.wordpress.com


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar