torsdag 21 december 2017

Del 4 - Jesus livsbeskrivning - en myt? Återpublicerar denna inför julen


 Samma livsöde som som Jesus levnadsbeskrivning finns för ett stort antal historiska personer - Horus, Dionysos, Attis, Krishna, Mithra och många, många fler. Varför hade de alla samma livsöde?
Jo, det är astrologin och astromin som ligger till grund för myterna. Här finns siffran tolv, jordens olika åldrar, stjärntecken, solen...

Gestalten Jesus fanns säkert men beskrivningen av hans liv är med stor säkerhet en litterär och astrologisk korsning, som skapats med hjälp en prototyp av Josefs livsöde som beskrivs i gamla testamentet. Ingen av de befintliga historiska författarna från tiden nämner Jesus och hans fantastiska liv i sina skrifter. Om Jesus var så stor, varför skrev inte historieskrivarna om honom?


Är berättelsen om Jesus födelse egentligen en beskrivning av astronomin, som förr användes i stor utsträckning för att ha kontroll på tidens växlingar? 


De tre vise männen är med all säkerhet inte människor, utan stjärnbilden "De tre vise männen" - som just den 25 december ligger i linje med Sirius (stjärnan i öster) och solens läge vid horisonten. Vinterns mörker viker för ljuset - en ny uppståndelse.


Kristendomens beskrivning av Jesus liv är troligen en kopiering av soldyrkans faser (ovan) som användes för att få fram en spännande berättelse som skulle inspirera de kristna - en myt att samlas kring och känna gemenskap om. Till denna har plockats lämpliga delar från gamla testamentet för att få till en mäktig historia.

När bibelns historia var klar skapades en osund sekt som gav kyrkan och romarriket kontroll över människorna, som fortfarande är förledda av bibelns tillrättalagda ord, många strykningar och tillägg har gjorts för att komma fram till dagens utformade bibel. Sekten tystade kvinnorna och såg till att folket inte "syndade"- allt för att skaffa sig makt. 

Gnostisicmen som föregick kristendomen hade en betydligt sundare inställning till människor, den religionen påminde om vår "new age" att ordet gnostiker betyder fritt översatt ”de som vet”. De har skaffat sig kunskap om väldigt mycket och deras eget högre jag som ingår i universums själ. Detta medvetande finns i oss alla. Målet är att förena kropp, medvetande, ande och själ. 

Det klart att gnostikerna skrämde biskoparna och kejsaren i romarriket, Konstantin - med ett rike fyllt av visa människor skulle de inte ha så mycket kontroll.


Konstantin

Det klart att gnostikerna skrämde biskoparna och kejsaren i romarriket som alla var drabbade av maktens berusning - ett rike fyllt av visa människor skulle de inte ge dem någon kontroll alls. Därför tror jag att de skapade myten om Jesus Kristus - Guds son.

Vi är lurade, utan tvekan. 2 miljarder människor är lurade...

Källor Zeitgeist
www.jesusgranskad.se
Wikipedia
och många andra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar