söndag 5 oktober 2014

Gifter i bakplåtspapper...

Bakplåtspapper innehåller flourerande ämnen som lagras i miljön och i levande organismer. De är giftiga, är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande, ofta är det lika illa med bullformar. Var ska det sluta?

Många papper är dessutom teflonbehandlade

Därför bakade jag idag, på farmors vis, bullar utan formar och direkt på smörsmord plåt. Det gick alldeles utmärkt och kändes väldigt bra. Bullarna blev goda och plåten var hur lättdiskad som helst.

Det är inte lätt att undvika alla gifter...
Fluorerade ämnen är bra på många sätt. De hindrar inte bara maten från att bränna fast i stekpannan, de hindrar också fettet från att tränga igenom i t.ex hamburgerpapper och bakplåtspapper. De hindrar också vatten från att tränga in i goretexjackor och andra liknande allväderskläder. Kort sagt så finns de överallt. Även inuti oss. Även inuti våra barn.

Perfluorerade ämnen är onaturliga och används inom industrin främst i rengöringsmedel, i brandsläckare och som nämnts tidigare i ytbehandling av vattenresistenta förpackningar m.m. Vi utsätts också för perfluorerade ämnen via maten och de förpackningar som maten förvaras i eller via rengöringsmedel.

Ämnena lagras i levern och kan orsaka leverförstoring och inflammation i levern.  De överförs till foster och till spädbarn via modersmjölken och kan ge missbildningar på fostret samt påverkan på sköldkörtelhormonerna. Höga halter kan även bidra till ökade kolesterol- och fettsyrehalter och brist på bra blodfetter.

Fluorerade ämnen är stabila i miljön men är ozonnedbrytande och klimatpåverkande (klorfluorkarboner (CFC) och klorfluorkolväten (HCFC)) Perfluoroktansulfonat (PFOS) är det mest kända flourerade ämnena, och om detta finns även gott om forskning.

Förkortningsordlista av perflourerade ämnen
(Källa: Tomas Öberg)

■CFC: Klorfluorkarboner (eng. chlorofluorocarbons)
■FTOH: Fluortelomeralkohol el. fluortelomer (eng. fluoroteleomer alcohol)
■HCFC: Klorfluorkolväten (eng. hydrochlorofluorocarbon)
■HFC: Fluorkolväten (eng. hydro fluoro compounds)
■PFA: Perfluorerad syra - (eng. perfluorinated acid)
■PFAA: Perfluoroalkylerad syra (eng. perfluoroalkylated acid)
■PFAS: Perfluoroalkylerat ämne el. sulfonat (eng. perfluorinated alkyl substance el. perfluoroalkyl sulfonate)
■PFCA: Perfluorokarboxylsyra (eng. perfluorinated carboxylic acid)
■PFC: Perfluorerat el. polyfluorerat ämne (eng. perfluorinated compound el. polyfluorinated compound)
■PFOA: Perfluoroktansyra (eng. perfluorooctanoic acid)
■PFOS: Perfluoroktansulfonat (eng. perfluorooctane sulfonate)
■PFOSA: Perfluoroktansulfonsyra (eng. perfluorooctanesulfonic acid)
■PTFE: Polytetrafluoreten (eng. polytetrafluoroethene)

Källor; http://barnochkemikalier.wordpress.com
http://www.kemikalier.eu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar