söndag 21 december 2014

Vad händer när vi verkligen "når" varandra i positiva möten?

När en person får riktigt positiva känslor som tacksamhet, kärlek eller uppskattning, påverkas hjärtat och därmed kroppens största elektromagnetiska fält.

"Vi är i grunden och djupt förbundna med varandra och planeten själv"- Rolin McCratey, Ph.D, forskningsdirektör vid The Institut of Heart Mat.

Visste du att ditt hjärta avger elektromagnetiska fält som ändras med dina känslor?
Visste du att hjärtat har ett magnetfält som kan mätas upp till flera meter bort från kroppen?
Visste du att positiva känslor skapar fysiologiska fördelar i din kropp?
Visste du att du kan stärka immunförsvaret genom att frammana positiva känslor?
Visste du att negativa känslor kan skapa ett nervsystem i kaos och att positiva känslor gör raka motsatsen?
Visste du att hjärtat har ett system av nervceller som har både kort- och långsiktigt minne och att deras signaler till hjärnan kan påverka våra känslomässiga upplevelser?
Visste du att hjärtat formar sig redan i fosterutvecklingenoch börjar slå innan hjärnan utvecklas?
Visste du att en mors hjärnvågor kan synkronisera sig till hennes barns hjärtslag?
Visste du att hjärtat skickar mer information till hjärnan än tvärtom?
Genom att vara närvarande i möten, vara öppen, positiv och le kan vi åstadkomma mycket gott för vår planet.

Det är viktigt att förstå och acceptera hur vi känner inuti. Vi kan inte åstadkomma så mycket bra från ett läge av sorg, ångest, avstängdhet, sorg och depression.

Många människor kämpar för att betala räkningar och att jobba jämt men det är inte den tillvaro som är naturlig för den mänskliga rasen. Vi är kapabla att så mycket mer. Samtidigt har vi ett stort antal människor som kämpar för mat, kläder och husrum. Jorden håller på att förstöras och vår tid tycks vara begränsad. Trots att alla vet att vi är på väg åt fel håll fortsätter vi.
Vi kan inte göra världen bättre om vi inte gör det från en positiv fredlig position.

Att hitta lyckan är utan tvekan ett insiderjobb. Vi kan ändra hur vi känner bara genom att ändra våra tankar. Negativa känslor om någon eller något är oftast ett resultat av de tankar vi har om dem. Glöm inte att alla erfarenheter vi har serverar oss tillväxtmöjligheter.

Bottom line, positiva känslor, känslor av kärlek, tacksamhet, medkänsla... har en större inverkan än vad vi någonsin kunde trott.

Om en människa på jorden lider, lider vi alla. Du kan läsa mer på min källa heartmath.org

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar