söndag 28 december 2014

Vill inte kramas?

Att man har svårt med kroppskontakt kan bero på både fysiska och psykiska orsaker.

Att kroppskontakt upplevs som obehagligt, kan ibland ha en koppling till att man varit utsatt för sexuella övergrepp och kan då förklaras med att beröringen aktiverar minnet av traumat.

Photo:maewe/Creative Commons


Andra tänkbara orsaker till att kroppskontakt och ögonkontakt kan vara obehagligt är ett stort behov av personlig integritet, att uppleva att någon inkräktar på vår personliga sfär när de vidrör eller ser på oss. Det kan också bero på en låg självkänsla, låg kroppsuppfattning eller ett vagt jag, att vi har svårt att veta var våra egna gränser går och därför vill vi ha ett stort säkerhetsavstånd till andra människor.

En psykolog kan rekommenderas för att komma fram till vad det kan bero på.

Det är alltid bra att hitta en förklaring och också få syn på vad som är möjligt att förändra. Tveka därför inte att söka hjälp.

Läs mer vid källan http://www.psykologiguiden.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar