söndag 18 januari 2015

Det kategoriska imperativet – Är det okej att andra göra som du gör?

"Handla endast efter den maxim vilken du samtidigt kan vilja att den upphöjdes till allmän lag." (Immanuel Kant)

Maxim = en etisk regel som vuxit fram av erfarenhet och som man verkligen handlar efter.

Som jag förstår det innebär det att när jag agerar, ska jag bara agera på ett sådant sätt som skulle passa som en allmän lag.

Vi bör kunna stå för vårt agerande inför andra och hävda att det är på detta sätt man skall leva. Detta borde vara lag.

Visst är det kraftfullt? Tänk om alla levde så.


När beslut, handlingar och system bedöms som bra eller dåliga bör de alltså bedömas om de skulle kunna upphöjas till allmän lag. 


"Kan alla andra göra som du gör? Om inte, gör det inte."

Frågeställningar hämtade från Jakop Dalundes blogg

Du äter kött och är en som gillar att konsumera
* Kan alla i hela världen leva som du, med jordklotet i bibehållen form?
Nej, jordklotet fördärvas. Du bör ändra ditt levnadssätt.


Du är en man och utnyttjar fördelarna med ditt kön.

* Kan alla leva som män med de privilegier det innebär i form av makt, utrymme och respekt?
Nej, det sker på kvinnors bekostnad. Du får några steg tillbaka och släppa fram kvinnor.


Du har mer pengar än vad du behöver.

* Kan alla vara ofantligt rika? Nej, det sker på alla andras bekostnad. Vi får alla arbeta med produktion inte bara skapa vinster av pengar. Ändra bankernas verksamheter, stänga börsen och skrota pengarna.

Om vi följer det kategoriska imperativet kanske vi får total jämlikhet och ett friskt jordklot.

Filosofen Immanuel Kant är kanske mest känd för detta, hans Kategoriska imperativ; ”Handla endast efter den maxim genom vilken Du tillika kan vilja att den bleve allmän lag.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar