lördag 26 mars 2016

Vill du sluta skapa konflikter? - 2

2. Att skilja känslor från tankar

Att tala om vad vi känner inför någonting är att ge den vi talar med en uppfattning om vad vi upplever.

Nonviolent Communication handlar inte om att låta sig styras av känslor på sätt som leder till att vi undviker svåra känslor. Tvärtom handlar det om att uppmärksamt acceptera och ”vara med” sina känslor utan att värdera dem. Känslor är varken bra eller dåliga, de är helt enkelt känslor. De är signaler till underliggande behov.

I vår kommunikation blandar vi ofta ihop känslor och tankar.

Exempel på ord som följer efter ”jag känner mig…” men som inte är känslor utan tolkningar, kan vara ”jag känner mig… utnyttjad/maktlös/bekräftad”.

Det kan vara tankar om vad andra gör mot oss eller tankar vi har om oss själva. När orden ”jag känner…” åtföljs av ”att” så beskriver vi heller förmodligen inte en känsla, utan tankar om hurdana människor eller företeelser är.
Källa: www.fnvc.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar