onsdag 21 september 2016

Emotionell komptetens EQ

Emotionell intelligens 

Alla känslor är tillåtna – men beteendet skall kunna hanteras!
Grunden är att kunna identifiera sina egna känslor, kunna ge namn på dem och delge andra människor vad vi känner på ett lugnt och konstruktivt sätt.
Den emotionella förmågan går att träna upp, även för vuxna. Det som krävs är en god självkännedom, en livslång process. Om vi vet varför vi känner på ett visst sätt blir det lättare att hantera och att våga prata om det.

EQ-trappan

A Självkännedom
- Kunna identifiera sina egna känslor när de uppstår
- Kunna ge namn åt sina känslor, kunna delge andra människor vad man känner
- Kunna/våga uttrycka sina känslor eller medvetet välja att inte göra det
- Kunna känna igen känslouttryck
- Kunna hantera sina egna känslor.

B Empati
- Kunna identifiera vad andra känner och se på vilka olika sätt andra människor uttrycker sina känslor
- Kunna leva sig in i andras känslor, förstå sin egen roll i relation till andras känsloliv
- Kunna hantera egna och andras laddade känslor i olika situationer.

C Ansvar
- Kunna ta ansvar för sitt känsloliv
- Kunna se konsekvenser av sitt eget handlande
- Ha förmåga att se alternativ och våga välja nya handlingsmönster.

D Kommunikation
- Kunna ta ansvar för sin egen kommunikation
- Förstå effekten hos sig själv och andra, av positiva och negativa kommunikationsmönster.

E Konflikthantering
- Kunna använda alla verktyg till hjälp för att lösa vardagliga konflikt- och problemsituationer.

EQ, emotionell intelligens eller känslomässig intelligens, är förmågan att tolka och förstå sina egna känslor. När vi kan göra det på ett bra sätt, har vi lättare att tolka och förstå andra människors känslor.

Vi bör tänka på att trösta och stötta våra barn, istället för att ge dem råd.

Att kunna sortera i sina känslor och identifiera vad som är problemet, att fundera på om det finns något som vi kan göra för att förändra den nuvarande situationen eller förhindra att den uppstår igen.

Vi bör sträva efter att bli trygga i oss själva, att se vårt eget värde trots våra brister, det är en god förutsättning för att vi ska kunna stötta våra nära att utveckla en god tilltro till sig själva. 

Att acceptera sig själv är en förutsättning för att kunna ge sitt barn en god självkänsla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar