torsdag 13 oktober 2016

För att lösa problem krävs att vi utvecklas

Viktiga problem kan vi inte lösa, på samma nivå av personlig utveckling som vi var på, då de uppkom.

Jag ger här ett exempel. Jag har trampat i klaveret och uppträtt på ett omoget sätt, andra människor har blivit sårade. Jag tänker över det hela och förstår så småningom att agerandet var dumt. Till en början var jag omogen och ville inte se att jag agerade på fel sätt, efter reflektion och kanske med hjälp av en vän, kunde jag se mitt tvivelaktiga agerande och jag utvecklades. Först efter utveckling, kan vi gå vidare och reparera de skador vi orsakat.

Vi behöver alltså utvecklas och bli klokare människor för att förstå att vi har agerat på ett ovärdigt sätt. Om vi envist håller fast vid ageranden som undergräver vår möjlighet till lycka hindrar vi vår egen utveckling. Våra svårigheter kommer att finnas kvar, så länge vi inte utvecklas till visare människor.

Om vi själva inte kan hitta lösningen, kan vi ta hjälp. Rådfråga vänner, läsa böcker, skaffa oss information – på olika sätt – för att se nya sidor och möjligheter. Vi bör vara lyhörda och inte försvara eller rättfärdiga vårt gamla sätt att agera, utan vara öppna för förändring och nya sätt att agera. När vi förstår kan vi förändra oss.

Vi bör alltså lyssna, ta in information och utvärdera för att utveckla oss, hitta nya möjligheter och därmed lära oss mer. Om vi låtsas som vi inte ser, försvarar eller bortförklarar vårt beteende kommer vi att stå kvar och stampa i våra problem, utan utveckling.

Källa: Fru Anderssons små "frön"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar