lördag 19 november 2016

Internationella mansdagen idag den 19 november - del 3 Förbättrade relationer

När jag läser om dagen på nätet handlar det om att att fokusera på pojkars och mäns hälsa, uppmärksamma mäns bidrag till samhället, förbättrade relationer samt lyfta fram positiva manliga förebilder.


Magdalena Niziol
För att skapa goda relationer

1. Satsa på att prata eller samtala, berika varandra, prata om allt möjligt, både småprat och djupare ämnen. Att samtala på ett positivt sätt skapar gemenskap och samhörighet. Ett samtal handlar om att både lyssna och prata.

2. Bli medveten hur historien format dig
Hur var din uppväxt? Hur påverkade den dig? Lär dig förstå varför du är och agerar som du gör. Prata sedan om det med din vän för att öka förståelsen.

3. Ge och få
Vad saknar du i och din partner i relationen? Berätta för varandra och börja ge varandra det. Resultatet blir trygghet och tillit. Kanske vill ni kramas mer, göra saker tillsammans mer...

4. Lösa problem och konflikter
Ofta är lösningen enkel? Ställ gärna frågan: Hur löser vi detta? och leta fram svaret.
Tala mjukt och vänligt när du vill ha till en förändring. Var saklig.

5. Satsa på underbar sex
Övning med öppet sinne ger färdighet

6. Ingen ska ha makt över en annan
Se och respektera varandra, dela på arbetet hemma.

7. Resonera om framtiden
Hur vill ni ha den? Vad kan ni göra för att komma dit?

8. Gör roliga saker
Både sådant ni gjort förr och nya saker.

9. Respektera varandra
Respektera varandras känslor, upplevelser och åsikter.

Här finns mer om relationer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar