lördag 28 januari 2017

3 Hur vet vi att vi älskar?

Den mogna kärleken är en förening på basis av bevarad integritet och individualitet.

Kärleken är en attraktiv kraft hos människan, en kraft som bryter igenom murarna mellan den enskilda människan och hennes medmänniskor och på så sätt förenar hon sig med andra.

Kärlek är i första hand ett givande.

Att kunna ge av sig själv, ge av sin glädje, sitt intresse, sina tankar, sin förståelse, sin kunnighet, sin humor, sin sorg etc.

Om vi ger av detta gör vi vår vän rikare, vi höjer varandras livskänsla. När vi ger väcks något i den andre som återverkar på den som ger.Kärlek handlar om en kombination av omsorg, ansvar, respekt och insikt.

Omsorg – omtanke

An-svar – att svara an, mitt svar på en annan människas behov, uttalade eller outtalade

Respekt – att se den andre som den är, att se hans unika individualitet, att vara intresserad av att den andre växer och utvecklas i full frihet

Insikt – att se den andre med dennes förutsättningar, att se när han är bekymrad eller ängslig...

Vi har en önskan att tränga in i de hemligaste skrymslena i en människas själ, in i den innersta kärnan. När vi förenas i kärlek får vi kunskapen vi längtar efter. När jag ger av mig själv, finner jag mig själv, upptäcker oss båda, upptäcker jag människan.

Vi kan inte helt lära känna en människa oavsett hur mycket information vi än skaffar oss. Det är endast med kärlekens handling som vi kan nå längre än tanken, längre än orden, in i en förening.

Källa: Kärlekens konst av Erich Fromm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar