torsdag 2 februari 2017

Fyra slags kärlek, vet du vilka de är?

Broderskärlek - kärlek mellan likar

Känslan av respekt, omsorg, ansvar och kunskap om varje annan människa och önskan att göra det lättare för hen.

Moders- och faderskärlek - kärlek till hjälplösa

Innebär en obetingad garanti för barnets liv och behovstillfredsställelse. Den är uppdelad i två:
Den ena handlar om omsorg och ansvar för att barnet ska leva och växa. (mjölk)
Den andra går längre än fysisk omvårdnad (honung). Det handlar om en attityd som väcker kärlek till livet hos barnet, att det är härligt att leva, att det är härligt att vara en liten flicka eller pojke, världen är härlig! Det kräver att modern själv är lycklig vilket inte alltid är fallet.

En del barn har turen att få både mjölk och honung, andra barn får bara mjölk.

Kravet för att kunna vara en kärleksfull mor är att hon kan älska - sin man, andras barn, främlingar, alla mänskliga varelser. Om hon inte kan älska är hon en öm moder så länge barnet är litet men ömheten avtar med barnets närhet och ålder.

Moderskärlek finns där oavsett vad vi gör, om den saknas i någon del kan vi inget göra åt det. Det lönar sig inte att kämpa för att få den. Den är vad den är.

Faderskärlek däremot behöver vi arbeta oss till, vi behöver vinna den och på så sätt får vi själva kontroll över den. Om vi motsvarar faderns förväntningar, om vi liknar honom, om vi gör vår plikt, frodas faderns kärlek.

Fadern bör tänka på att vara tålig och fördragsam, inte hotfull eller auktoritativ. Viktigt att tänka på är att leda med principer och förväntningar.

Erotisk kärlek - en fullständig sammansmältning

Denna kärlek är exklusiv, vi smälter samman fullständigt och intensivt med en annan person. En erotisk sammansmältning och en fullständig självutgivelse i alla livsaspekter. Vi når varandras innersta.

Självkärlek 

Garantin för vårt eget livs lycka och välgång hänger helt på vår förmåga att älska. Det vill säga på känna omsorg, respekt, an-svar och insikt.

Om vi älskar oss själva, kan vi älska andra.

Vi kan alltså inte älska om vi inte älskar oss själva. Att vara självisk handlar inte alls om självkärlek.

Källa: Kärlekens konst av Erich Fromm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar