torsdag 9 februari 2017

Har du en objektiv syn på människor eller en narcissistisk?

När vi förvanskar världen runt oss beror det på vår narcissicm.

Varje handling som andra gör bedöms efter en viss måttstock, det vi själva gör mäts med en helt annan måttstock. Vi misstror faktiskt också andras goda gärningar ibland.

Objektivitet är undantaget mer eller mindre, medan narcissism är regel.

Förmågan att tänka objektivt = förnuft och den emotionella  känslan bakom förnuftet = ödmjukhet. För att kunna använda vårt förnuft krävs att vi nått ett viss mått av ödmjukhet.

Kärlek hittar vi inte om vi är narcissistiska och upplever, tolkar och reagerar utifrån våra egna känslor och tankar, då krävs att ödmjukhet, förnuft utvecklas så vi kan se, rent objektivt på det som händer.

Vad är skillnaden mellan MIN narcisstiska uppfattning av en person och dennes beteende jämfört personens egen verklighet sådan som den är, oberoende av mina intressen, behov och farhågor?

Ödmjukhet och objektivitet är omedelbara storheter, liksom kärleken.

Om vi vill lära oss konsten att älska krävs att vi eftersträvar objektivitet i alla situationer och att vara vaksam på situationer där vi missar det. När vi ser skillnaden mellan att vara objektiv och att vara narcissistisk ökar vår förmåga att älska.

Vågar du börja testa att vara objektiv från och med i morgon?

Källa: Konsten att älska av Erich Fromm


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar