torsdag 23 mars 2017

80/20-regeln grund till det mesta

Paretoprincipen 20 procent av orsakerna ofta står för 80 procent av verkan.

En bra och effektiv metod för förbättringsarbete i alla former, applicerbar på nästan vad som helst.

Exempelvis utsätts sannolikt 20 % av dina mattor för 80 % av slitaget,
du använder antagligen 20 % av dina kläder 80 % av tiden...

80 % av problemet kan hänföras till 20 % av orsakerna.

Är det inte så här på jobbet?
80 % av de viktigaste frågorna behandlas på 20 % av mötestiden
80 % av alla underhållsreparationer kan hänföras till 20 % av anläggningarna
80 % av bolagets vinst kommer från 20 % av alla sålda produkter/tjänster
80 % av det som är viktigt bärs upp av 20 % av kostnaderna...

För att jobba effektivt med 80/20 regeln är det smart att ställa dig frågan:

Hur kan jag identifiera och åtgärda de 20 % som ger den 80 %-iga effekten? Här finns en film för beräkning i excel

Källa: foretagande.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar