torsdag 2 mars 2017

Vad är sann vänskap?

Ens bästa vän kan ibland vara viktigare än ens familj.

Aristoteles påpekade att sann vänskap varar. När den varar gör den det för att båda vännerna är bra människor och båda respekterar och ser varandra och tycker om varandra som de är.

Kompisar däremot brukar bara finnas med en kortare tid och kompisskapet är dessutom nyckfullt. Vänner finns kvar.

Ett äktenskap behöver en grund av varaktig vänskap att stå på, för att det skall bli något värdefullt av det.

Verklig varaktig vänskap förstärker också livskvaliteten på alla plan. Kanske är orsaken bakom alla svikna vänner och ensamma individer bara en brist i förståelse om vad vänskap egentligen är.

Sann vänskap består och det kanske mest smärtsamma som kan hända en är när någon, som man trodde var en sann vän, visar sig kanske vara ovänlig, avståndstagande, en som glömmer bort oss eller gör något som vi aldrig skulle räkna med att en sann vän gör.

En verkligt sann vän vet man var man har. Du kan oftast förutse hur en sann vän kommer att agera i olika situationer. Du vet att vänskapen består oberoende av vad som händer. Det spelar ingen roll vilken religiös eller politisk uppfattning du har, vänskap står över sådant.

Om vi lär känna oss själva hittar vi sanningen inom oss. Då kan vi bli fria att vara oss själva och bli en sann vän för andra.

Sann vänskap kräver att vi släpper varandra in på livet, att vi öppnar oss. Det handlar om sanning.

Vänner skapar en andlig gemenskap, som existerar bortom rum och tid. Ju närmare ditt sanna jag di är desto fler sanna vänner kan du få.

Vänskap har också med empati att göra. Om du kan dela någon annans känslor och tankar så kan du vara hens vän men ni behöver inte vara överens om allt. Det räcker att ni delar tankar med varandra.

En person som döljer sina känslor och tankar, som inte öppnar sig, som låtsas vara något annat än han är, hindrar andra att bli hans sanna vänner. Andra känner besvikelse när de upptäcker att någon inte var den vän de trodde eller när vännen visar sig inte kunna stå för sitt ord.

Om vi inte tycker vi är okej, slutar vi oss för att inte andra också ska tycka att vi inte är okej. När vi börjar tycka om oss kommer också vännerna.

Den som lagt sig till med ett gott omdöme, genom att älska visdom och sanning behandlar inte vänner illa.

Om vänlighet och vänskap ansågs viktigare skulle våra liv bli mer innehållsrika. Det skulle skapa förutsättningar för mer fred, större enighet och bättre livskvalitet.

Den mest trofasta och stabilaste vän du har, är du själv. Det är en sann vän som aldrig överger dig. Det viktigaste av allt när man skall bygga sann vänskap är därför att ”lära känna sig själv” (den uppmaningen stod i stora bokstäver över ingången till ”Oraklet i Delfi” i antikens Grekland).

Det är ont om äkta vänner. Vilka och hur många äkta vänner har du?

Källa: www.duga.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar