onsdag 1 mars 2017

Varför har vi känslor?

Förr trodde man att det var bäst att sätta känslorna åt sidan så man inte tog okloka beslut - men det var precis tvärtom, för att ta beslut krävs att känslorna är med.

Känslorna är vår kompass som hjälper oss att navigera rätt. Känslor är reaktioner på företeelser i vår omvärld. De är automatiserade och koordinerade reaktionsmönster som har nedärvts och utvecklats genom evolutionen.

Vi alla behöver skaffa oss tillgång till det vi behöver och vi behöver undvika det som är farligt.

Känslorna motiverar oss att söka upp det som är bra och nyttigt för oss och undvika det som är skadligt och farligt.

Olyckligtvis är det så att det finns mycket mer som är farligt för oss än det som gynnar oss. Därför finns det fler negativa känslor än det finns positiva känslor.

Om vi inte kan avgöra om något är farligt eller inte, tar vi det säkra för det osäkra och utgår från att det är farligt. Därför är det också så att negativa känslor väcks mycket lättare än positiva.

Det finns redan en tendens till psykiska lidande redan i vår biologi.

Kvinnor lider mer under ångest än män eftersom deras primära ansvar för barnen gör att de löper en risk båda för sig själv och barnen  i farosituationer. Deras ansvar för barnen gör dem också mindre mobila och det försvårar att undvika faran.

Evolutionen har därför gynnat försiktiga och ängsliga kvinnor framför de mer risktagande. Samtidigt kan det antas att motsatsen gör sig gällande för män. Den man som kan ta rimliga risker har större chans att få hem mat till familjen och hans barns chanser ökar.

Källa:www.beierpsykiatri.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar