onsdag 19 april 2017

ADHD - hur behandla?

I Frankrike vill läkarna alltid hitta de underliggande orsakerna och de mäter barnets ångest i olika sociala situationer.

Behandling sker sedan i form av psykoterapi och ibland familjeterapi istället för att försöka medicinera mot symptomen. De tittar också på matvanor, speciellt dålig kosthållning som att äta mat med mycket konstgjorda ingredienser.

Det spelar stor roll vad vi äter när det gäller vårt humör, energi och sätt att tänka.

Uppfostran är viktig, det handlar om att verka för en ordnad livsstil som till exempel fasta tider för måltider och att låta barnen skrika en stund innan de får föräldrarnas uppmärksamhet när de är små.

De franska barnen får lära sig självdisciplin vid tidig ålder.

Det är extremt stora skillnader mellan USA och Frankrike och det kan spåras till hur ADHD-medicin marknadsförs – i USA riktar sig läkemedelsföretagen till föräldrar och de försöker ge intrycket av att medicinering och tabletter kan förbättra betyg och uppförande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar