måndag 3 april 2017

Utfrusen och tillintetgjord?

Hur svårt är det inte att låta människor vara i sina processer, att stå vid sidan och betrakta, även om vi är involverade, utfrusna eller tillintetgjorda?

Det har ingenting med Dig att göra, utan det handlar om den andre personens medvetandeutveckling och bearbetande av sår som finns djupt därinne, som personen inte insett hen har, inte förstått följderna av och inte börjat förändra sitt agerande.

Du är bara en spegling, en projektion och ett kärleksfullt redskap. Personer projicerar sina oläkta sår på dig utan att förstå att den ende som kan göra något åt sina sår är han/hon själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar