måndag 25 juni 2018

Bryt ensamheten med EASE


Den amerikanske socialpsykologen John T. Cacioppo har tagit fram en handlingsplan, kallad EASE, för hur en individ kan göra för att bryta sin ensamhet.

E: Extend yourself. Ta första steget till kontakt genom att hälsa, småprata och ha ögonkontakt med andra människor.

A: Action plan. Fundera ut sammanhang där du kan träffa likasinnade och sök dig till dem, exempelvis en kör eller förening.

S: Selection. Välj vilka du vill bli vän med och investera i detta fåtal.

E: Expect the best. Utgå från att människor omkring dig vill dig väl.

Källa: https://ki.se/forskning/ensamhet-ett-hot-mot-var-halsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar