onsdag 10 juli 2019

Lilla istiden

Den lilla istiden var en period som inträffade efter den medeltida värmeperioden (950-1250)

Från 1500-talet till cirka 1880-talet.

Varmare intervall inföll mellan dessa kalla perioder.

1600-talet var omkring 2 °C kallare än temperaturen under 1900-talet men i vissa regioner var nedkylningen betydligt större medan den var mindre i andra.

Kylan kan ha samband med bristen på solfläckar.

Glaciärerna i Alperna växte, Themsen i England och kanaler och floder i Nederländerna frös ofta till på vintern.

Klimatförändringen möjliggjorde att Karl X Gustav kunde genomföra tåget över Bält år 1658, och tros ha varit en orsak till att den nordiska kolonisationen av Grönland mer eller mindre upphörde under 1500-talet.

1867 var våren extremt kall och sommaren dröjde.
Den 22 maj på dagen var det 1 grad kallt med vinden från nordost. Snödjupet är 1 1/2 aln.
Den 25 maj: Kall blåst och aldrig töat, alldeles fullt snöföre, snödjup 1 1/4 aln.
Den 24 maj körde vi på landfast is och ingen stickbuske var löstinad.
Den 1 juni: Kört isen med gott slädförre.
Den 17 juni blev träsket rent från is och på aftonen blev det stark storm och mycket regn.
Den 19 juni: Släppt ut korna. Snö i skogen, icke löv, icke blåbärsblad och intet gräs.

År 1868 var betydligt torrare, även i södra Sverige, vilket ledde till missväxt på många håll då torkan blev för svår. Folket svalt, djuren likaså. Särskilt Jönköpings, Kronobergs och Älvsborgs län drabbades av missväxten 1868. Även det följande följande året blev uselt i dessa län. Även Jämtlands län drabbades av missväxt 1869.

På grund av undernäring och sjukdomar orsakade av denna svält blev döden ett bekant inslag i många familjer. Människor sökte sig till nya platser inom Nordens gränser men somliga valde att emigrera – främst till Nordamerika men även till övriga Europa. I Jönköpings län mer än sexdubblades utvandringen med nödåren, i Kronobergs län niodubblades den.

Källa: Wikipedia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar