söndag 18 augusti 2019

Hög tid för maktskifte

Jag har funderat mycket på hur vi ska vända världens eländiga trend som skapar frustration och reaktioner på den.

Jag hittade en mycket bra artikel skriven av  Agnes Hassler Språkrör Grön Ungdom 2014

Jag sammanfattar den här.

BIld av Michael Gehlert från Pixabay 
"Nationalencyklopedins definition av patriarkatet lyder ”familje- eller samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet. Inom samhällsvetenskapen är patriarkat en allmän benämning på sociala system inom vilka kvinnor är underordnade män.”

Det finns några exempel på patriarkatets motsats- matriarkatet (en samhällsordning där den sociala, politiska och ekonomiska makten innehas av mödrar och kvinnor)

Patriarkatet borde satts stopp för för länge sedan men maktens boning har ett stor beskydd. Med vilken rätt stoppar dessa män kvinnorna?

Varför förstår inte människor att det är bättre för alla med ett jämställt samhälle.Varför måste det bli en förändring?

• FN uppskattar att så många som 200 miljoner flickor saknas på grund av könsselektiv abort och barnamord. Mord som begås av politiska, ekonomiska, sociala och kulturella orsaker världen över. Främst i Asien, men även i Sverige.

• För att stoppa trafficking. Det rådande kvinnounderskottet i världen gör kvinnor ännu mer utsatta och konkurrensen om att få en hustru leder till att allt yngre flickor tvingas till äktenskap och prostitution.

• För att mäns våld mot kvinnor skördar fler liv än militära konflikter. Det behövs en grundläggande förändrad inställning till brukande av våld och var människas rätt till sin kropp.

• För att dagens försvars-, utrikes- och säkerhetspolitik är föråldrad och starkt dominerad av män. Detta trots att forskning visar att kvinnors deltagande i fredsprocesser och könsperspektiv gör vägen till fred kortare och att stödet för militära insatser är mindre hos kvinnor.

• För att det är helt orimligt att den genomsnittliga rika västerländska mannens livsstil som världens största klimatbov är allmänt accepterad och värderas högt runt middags- eller förhandlingsbord, samtidigt som den slår hårt mot fattiga kvinnor och barn i andra delar av världen.

• För att psykisk ohälsa är som mest utbredd bland flickor, unga kvinnor och transpersoner i Sverige och fortsätter att öka.

• För de killar och män som felaktigt får lära sig att hålla inne känslor istället för att prata ut, vilket får förödande konsekvenser som aggressivitet i nära relationer eller mot det egna jaget, ökad alkoholkonsumtion och isolering.

• För att kvinnors arbete är värt precis lika mycket som mäns och inte 3,6 miljoner kronor mindre under en livstid, vilket är fallet i ett av världens mest ”jämställda” länder, Sverige.

• För att en rättvis värld inkluderar alla på lika villkor.

Det handlar om att krossa de strukturer som gör att vi behandlas olika beroende av kön.

Vad kan vi göra för att skapa en förändring?

Läs mer på http://sverigeskvinnolobby.se/

https://www.nsd.se/insandare/ned-med-patriarkatet-8979037.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar