Visar inlägg med etikett Hälsa. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Hälsa. Visa alla inlägg

söndag 26 april 2020

Dags att lägga ner Läkemedelsverket eller helt ändra dess uppdrag?

Detta gör Läkemedelsverket:

Läkemedelsverket finns för att patienter
och alla andra ska kunna känna sig säkra
när de använder läkemedel (medicin).
Medicinen ska fungera bra, inte vara farlig
och inte ha svåra biverkningar.
Läkartidningen.se skriver
Läkemedelsindustrins lansering och försäljning av läkemedel sker på marknadens allt hårdare villkor, vilket ibland resulterat i dödliga skadeverkningar. Förgiftningar och andra biverkningar av läkemedel är den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer i USA och Europa [1]. 
Fallen med allvarliga biverkningar av läkemedel ökar. Ändå tror Läkemedelsverket att många fler är drabbade.
Alldeles för många får allvarliga biverkningar av mediciner, men utan att det rapporteras. Det är en av slutsatserna i Läkemedelsverkets årliga rapport om biverkningar.
Rapporten visar även att antalet allvarliga biverkningar, de som leder till att patienten får söka sjukvård eller i värsta fall dör, har ökat under 2016. De ökar både i antal och i förhållande till hur många fall som rapporteras totalt.
Ungefär hälften av de drygt 8 000 rapporterade fallen i fjol var allvarliga. Det är särskilt kvinnor i åldern 18-64 år som drabbas.
Enligt väletablerade juridiska principer är en vaccintillverkare inte ansvarig för skador orsakade av ett korrekt tillverkat och märkt vaccin. Under de senaste åren har dock ett fåtal domstolar agerat i strid med dessa principer och funnit tillverkare ansvariga för sådana skador, eventuellt på grund av att den skadade individen hade uppmanats (eller krävts) av regeringen att delta i immuniseringsprogrammet och tycktes inte ha någon annan begäran om ersättning.

måndag 13 april 2020

Dokumentär om Covid 19 och dess start

Länder börjar stämma Kina nu, var ska detta sluta? Det kan bli väldigt dyrt för Kina att kompensera för alla kostnader världens länder drabbats av. Denna blev raderad ganska snabbt, bifogar en annan länk - inte lika uttömmande men ändå. Se längre ner


https://community.hannity.com/t/growing-evidence-that-wuhan-coronavirus-orginated-in-a-lab/227245

Covid-19 - visar att förändringar kan gå snabbt om ledare bara villCovid-19 visar att när mänskligheten förenas i gemensam sak så blir snabb förändring möjlig.

För några månader sedan skulle ett förslag om att stoppa kommersiella flygresor ha verkat absurd. Likaså för de radikala förändringar vi gör i vårt sociala beteende, ekonomi och regeringens roll i våra liv.

Vad mer kan vi uppnå i samstämmighet? Vad vill vi uppnå och vilken värld ska vi skapa?

Att avbryta en vana är att se den, det är att förvandla den från en tvång till ett val. När krisen avtar kan vi få tillfälle att fråga om vi vill återgå till det normala eller om det som sker nu är något som vi vill föra in i framtiden.

Många har förlorat sina jobb, de jobb som finns idag är det de jobb som världen behöver mest? Kan vår arbetskraft och kreativitet användas bättre? Behöver vi verkligen flyga så mycket?

Vilka delar av ekonomin vill vi återställa och vilka delar kan vi välja att släppa?

Vad vill vi ha tillbaka? Medborgerliga friheter? Mötesfrihet? Bestämma över våra kroppar? Personliga sammankomster? Kramar och handskakningar? Det offentliga livet?

Kanske är det så att mänskligheten närmar sig en vägkorsning. Föreställ dig att du går en väg och längre fram ser du vägkorsningen. Vi stannar, vågar vi tro att det är nu det händer, efter flera års inskränkning till våra föregångars väg. Vi har äntligen ett val. Vi har rätt att sätta stopp. Hundra vägar strålar ut framför oss, några leder i samma riktning som vi redan har gått. Vissa leder till helvetet på jorden och vissa leder till en värld som är mer helad och vackrare än vi någonsin vågat tro att vara möjlig.

Att gå utan kramar i några veckor verkar vara ett litet pris att betala om det kommer att motverka en epidemi som kan ta miljoner liv. Det finns ett starkt argument för social distans på kort sikt: att förhindra att en plötslig uppgång av Covid-fall överbelastar det medicinska systemet.

Vissa kommentatorer isar på att det spelas in i en agenda för totalitär kontroll. En rädd allmänhet accepterar inskränkningar av medborgerliga friheter som annars är svåra att motivera - som spårning av allas rörelser hela tiden, tvångsmedicinsk behandling, ofrivillig karantän, resebegränsningar och mötesfrihet, censur av vad myndigheterna anses vara desinformation.

Automatisering av handeln; övergång från deltagande i sport och underhållning till fjärrvy; livets migration från offentliga till privata utrymmen; övergången från platsbaserade skolor till online-utbildning, rörelsen av mänskligt arbete och fritid till skärmar. Covid-19 påskyndar tidigare befintliga trender, politiska, ekonomiska och sociala.

Varför agerar vi nu när många smittas av Covid-19 när vi inte agerar över dem som svälter och far illa annars?

Svaret är avslöjande. Vi vet inte vad vi ska göra inför världshunger, beroende, autoimmunitet, självmord eller ekologisk kollaps. Vi kanske försöker genom att skänka pengar... Nu kommer en smittsam epidemi, och äntligen kan vi göra något. Det är en kris för vilken kontroll fungerar: karantän, lockdowns, isolering, handtvätt, kontroll av rörelse, kontroll av information, kontroll av våra kroppar.  Med Covid-19 kanaliseras vår växande känsla av hjälplöshet. Covid-19 är ett hot som vi vet hur vi ska möta.

Våra etablerade institutioner blir alltmer hjälplösa att möta vår tids utmaningar. Nu kommer en utmaning som de äntligen kan möta. Hur ivriga är de inte att omfamna det som en viktig kris. De informerar om de oroväckande bilden av den. Hur lätt går inte allmänheten med i paniken och omfamnar ett hot som myndigheterna kan hantera, folket ger ledningen fullmakt för att hantera de olika otänkbara hoten.

Vår antibiotika och kirurgi uppfyller inte de växande hälsokriserna som autoimmunitet, missbruk och fetma. Våra vapen och bomber, byggda för att erövra arméer, är värdelösa för att få bort hat utomlands eller hålla våld i hemmet borta från våra hem. Vår polis och fängelser kan inte läka brottsförhållandena för brott. Våra bekämpningsmedel kan inte återställa förstörd mark.

Vilken typ av problem kan hanteras med dominans och kontroll? Den typ som orsakas av något från utsidan. När orsaken till problemet är något intimt för oss själva, som hemlöshet eller ojämlikhet, beroende eller fetma, finns det inget att kriga mot.

Det finns de som anser att det som händer är ett avsiktligt maktspel.

Teorierna (det finns många varianter) talar om Event 201 (sponsrat av Gates Foundation, CIA, etc. i september förra året), och en vitbok från Rockefeller Foundation 2010 som beskriver ett scenario som kallas "Lockstep", som båda redogör för det auktoritära svaret till en hypotetisk pandemi. De konstaterar att infrastrukturen, tekniken och lagstiftningen inför detta har varit under förberedelse i många år. Allt som behövs, säger de, var ett sätt att få allmänheten att gilla läget och nu har det kommit. Oavsett om nuvarande kontroller är permanenta eller inte, ställs ett prejudikat in. Är det okej för dig att detta sker?

Spårning av människors rörelser hela tiden (på grund av coronavirus)
Upphävandet av mötesfriheten (på grund av coronavirus)
Militärt polisarbete för civila (på grund av coronavirus)
Extra obestämt frihetsberövande (karantän på grund av coronavirus)
Förbud mot kontanter (på grund av coronavirus)
Censur av Internet (för att bekämpa desinformation, (på grund av coronavirus)
Obligatorisk vaccination och annan medicinsk behandling som fastställer statens suveränitet över våra kroppar (på grund av coronavirus)
Klassificeringen av alla aktiviteter och destinationer i det uttryckligen tillåtna och uttryckligen förbjudna (du kan lämna ditt hus för detta, men inte för det), vilket eliminerar den opoliserade, icke-juridiska gråzonen. Denna totalitet är själva kärnan i totalitarism. Nödvändigt nu dock på grund av coronavirus.

Det finns många idéer om epidemin
att det är en monströs intrig som begås av ondska på allmänheten
att det är ett genetiskt utvecklat biovapen
att epidemin är relaterat till 5G-utrullning
att det har sitt ursprung i ett Wuhan-biolab
att det har sitt ursprung i Fort Detrick
att det är exakt som CDC och WHO har sagt.

Hur kan någon få klarhet mitt i denna lavin av nyheter, falska nyheter, rykten, undertryckt information, konspirationsteorier, propaganda och politiserade berättelser som fyller Internet.

Vilken information kan vi blockera för att upprätthålla integriteten i våra synpunkter? Låt oss vara ödmjuka i våra övertygelser: det är en fråga om liv och död.

Kriget mot döden

Skulle jag be alla nationens barn att avstå från att leka under en tid, om det skulle minska min mammas risk att dö, eller för den delen, min egen risk? Eller jag kan fråga: Skulle jag förordna slutet på mänsklig kramande och handskakning, om det skulle rädda mitt eget liv?

Det finns ingen enkel formel för att balansera dessa värden.

Samhället lägger mer och mer tonvikt på säkerhet och riskminskning. Det har särskilt påverkat barndomen, förr låt man barn vandra en bit bort hemifrån utan tillsyn.

Mer säkerhet som latexhandskar, handsprit, låsta, bevakade och övervakade skolbyggnader; intensifierad flygplats- och gränssäkerhet; metalldetektorer och sökningar innan folk går in på många idrottsarenor och offentliga byggnader och så vidare. Är vi på väg till en säkerhetsstat?

Mantrat "säkerhet först" betyder att överlevnad är viktigast inte ha ha roligt, vara äventyrliga, leka och att utmana sina gränser. Många traditionella och inhemska kulturer är mycket mindre skyddande för barn. De tillåter dem att ta risker och ta ansvar och tror att detta är nödvändigt för att barn ska utveckla självförtroende och gott omdöme.

Kan det vara så att moderna människor offrar "att leva livet full ut" för säkerheten. Den omgivande kulturen lobbyar oss dock obevekligt för att leva i rädsla och där det värsta möjliga utfallet är döden. Ändå vet vi att döden väntar oss oavsett.

Besatthet av pengar och egendom - förlängningar av jaget, som ordet ”min” indikerar - uttrycker en illusion om att det dödliga jaget kan göras odödligt.

Den offentliga politiken strävar efter att minimera antalet dödsfall nästan utan tvekan, ett mål som andra värderingar som lek, frihet etc. är underordnade.

Covid-19 erbjuder tillfälle att bredda den åsikten. Ja, låt oss hålla livet heligt, heligare än någonsin. Döden lär oss det. Låt oss hålla varje person, ung eller gammal, sjuk eller väl, som den heliga, värdefulla, älskade varelsen som de är.  Att hålla livet heligt är inte bara att leva länge, det är att leva bra och rätt och fullt.

Vilken värld ska vi leva i?

Hur mycket av livet vill vi offra vid säkerhetsaltaret? Om det håller oss säkrare, vill vi leva i en värld där människor aldrig samlas? Vill vi ha masker offentligt hela tiden? Vill vi undersökas medicinskt varje gång vi reser, om det kommer att rädda ett antal liv per år? Är vi villiga att acceptera medicinering av livet i allmänhet och överlämna den slutliga suveräniteten över våra kroppar till medicinska myndigheter (de politiskt utvalda)? Vill vi att varje evenemang ska vara ett virtuellt evenemang? Hur mycket är vi villiga att leva i rädsla?

Covid-19 kommer så småningom att avta, men hotet om infektionssjukdom är permanent. Vårt svar på det sätter en väg för framtiden. Det offentliga livet, det kommunala livet, det gemensamma fysiska livet har minskat under flera generationer. Istället för att handla i butiker får vi saker som levereras till våra hem. I stället för paket med barn som leker ute har vi lekdatum och digitala äventyr. I stället för det offentliga torget har vi online-forumet. Vill vi fortsätta att isolera oss ännu längre från varandra och världen?

Det är inte svårt att föreställa sig, särskilt om social distansering är framgångsrik, att Covid-19 fortsätter utöver de 18 månader som vi får höra att förvänta sig att den ska gå sin gång. Det är inte svårt att föreställa sig att nya virus kommer att dyka upp under den tiden. Det är inte svårt att föreställa sig att nödåtgärder kommer att bli normala (för att undvika möjligheten till ytterligare utbrott), precis som nödsituationen som förklarades efter 9/11 fortfarande är i kraft i dag. Det är inte svårt att föreställa sig att (som vi säger) återinfektion är möjlig, så att sjukdomen aldrig kommer att försvinna. Det betyder att de tillfälliga förändringarna i vårt livsstil kan bli permanenta.

För att minska risken för en annan pandemi, ska vi välja att leva i ett samhälle utan kramar, handskakningar och femmor för alltid? Ska vi välja att leva i ett samhälle där vi inte längre samlas massivt? Ska konserten, sporttävlingen och festivalen vara en historia? Ska barn inte längre leka med andra barn? Ska all mänsklig kontakt medieras av datorer och masker? Inga fler dansklasser, inga fler karatekurser, inga fler konferenser, inga fler kyrkor? Är dödsminskning den standard för att mäta framsteg? Betyder mänsklig framsteg separering? Är detta framtiden?

Samma fråga gäller de administrativa verktygen som krävs för att kontrollera människors rörelse och informationsflödet. För närvarande går hela landet mot lockdown. I vissa länder måste man skriva ut ett formulär från en statlig webbplats för att lämna huset. Det påminner mig om skolan, där en plats måste godkännas hela tiden. Eller i fängelse. Tänker vi oss en framtid för elektroniska hallpasseringar, ett system där rörelsefrihet regleras av statliga administratörer och deras programvara hela tiden? Där varje rörelse spåras, antingen tillåtet eller förbjudet? Och för vårt skydd, där information som hotar vår hälsa (som beslutats, återigen av olika myndigheter) censureras för vårt eget bästa? Mot en nödsituation, som till ett krigstillstånd, accepterar vi sådana begränsningar och överlämnar våra friheter tillfälligt.

För första gången i historien finns de tekniska medlen för att förverkliga en sådan vision, åtminstone i den utvecklade världen (till exempel att använda mobiltelefonplatsdata för att upprätthålla social distan. Efter en ojämn övergång kunde vi leva i ett samhälle där nästan hela livet händer online: shopping, möte, underhållning, umgänge, arbeta, även dejta. Är det vad vi vill ha? Hur många räddade liv är det värt?

Ensamhet och brist på social kontakt har visat sig öka inflammation, depression och demens. Enligt Lissa Rankin, M.D., ökar luftföroreningar risken för att dö med 6%, fetma med 23%, alkoholmissbruk med 37% och ensamhet med 45%.

Trots politikernas ständiga påståenden om att de förföljer krig för fredens skull skapar de oundvikligen mer krig. Att bomba länder för att döda terrorister förvärrar ländernas förhållanden. Att låsa in brottslingar ger upphov till brottslighet, det förvärrar förhållanden när det bryter upp familjer och samhällen. Regimer med antibiotika, vacciner, antivirala medel och andra läkemedel utövar förödelse på kroppens ekologi, som är grunden till stark immunitet. Besprutningar ger otaliga skador på naturens ekologi. Virus är integrerade i livets web.

Dödlighetstatistik från Italien (från dess National Health Institute), baserat på en analys av hundratals dödsfall i Covid-19. Av de analyserade var mindre än 1% fria från allvarliga kroniska hälsotillstånd. Vissa 75% drabbades av högt blodtryck, 35% av diabetes, 33% av hjärtsjukdom, 24% från förmaksflimmer, 18% av låg njurfunktion, tillsammans med andra tillstånd som jag inte kunde avkoda från den italienska rapporten. Nästan hälften av de avlidna hade tre eller fler av dessa allvarliga sjukdomar. Amerikaner, med fetma, diabetes och andra kroniska sjukdomar, är minst lika sårbara som italienarna.

Bör vi skylla på viruset då (som dödade få annars friska människor) eller ska vi skylla underliggande dålig hälsa?

Miljontals människor i den moderna världen befinner sig i ett osäkert hälsotillstånd och väntar bara på något som normalt skulle vara trivialt att skicka dem över kanten. Det finns ingen patogen som orsakar diabetes eller fetma, beroende, depression eller PTSD. Deras orsaker är andra, inte ett virus som är separat från oss själva och vi dess offer.

Vår moderna hälsokultur. Å ena sidan finns det en växande wellnessrörelse som omfattar alternativ och holistisk medicin. Det förespråkar örter, meditation och yoga för att öka immuniteten. Den betonar vikten av de känslomässiga och andliga dimensionerna av hälsa, till exempel kraften i attityder och övertygelser att sjuka eller läka. Allt detta verkar ha försvunnit under Covid-tsunamin, eftersom samhället som standard ersätter den gamla ortodoxin.

Akupunktörer i Kalifornien har tvingats stänga, efter att ha betraktats som "icke väsentliga." Från den medicinska myndighetens världssyn är alternativa metoder, social interaktion, yogaklasser, kosttillskott och så vidare humbug när det gäller verkliga sjukdomar orsakade av verkliga virus.

Amerika och den moderna världen i allmänhet står inför en hälsokris. Är svaret att göra det vi har gjort, bara mer noggrant? Ett annat svar skulle vara att bredda vårt perspektiv och undersöka hela systemet, inklusive vem som betalar för det, hur tillgång beviljas och hur forskning finansieras, men också utvidgas till att omfatta marginella fält som örtmedicin, funktionell medicin och energimedicin. Kanske kan vi ta detta tillfälle att omvärdera rådande teorier om sjukdom, hälsa och kroppen. Ja, låt oss skydda den sjuka fisken så bra vi kan just nu, men kanske nästa gång kommer vi inte att behöva isolera och drog så många fiskar om vi kan rengöra tanken.

Källa: https://charleseisenstein.org/essays/the-coronation/?_page=5

lördag 4 april 2020

Människan en invasiv art? Tror det


När vi attackerar djuren och naturen är det inte konstigt att det kommer en reaktion. 

"En snabbt växande världsbefolkning i kombination med enorma stammar av monokulturell tamboskap (med dålig genetisk variation) och ovanpå det ekosystem som stressas och gör vilda djur hemlösa och sprider parasiter, virus och bakterier på sin jakt efter nya värddjur."

"Människan övergick till jordbruk och skaffade sig växande stammar av tamboskap men med den agrara revolutionen anlände en massa nya virus och bakterier till människan. Virus som haft vilda djur som värdar flyttade plötsligt, via boskapen – grisar, kor, änder med mera – in mitt bland oss."

Regnskog huggs ner och djuren får leta nya värdar.

"Det är så att säga samhället i sig, vår civilisation, som är ett stort problem. Jag (Göran Greider) har skrivit förut här om den snabba befolkningstillväxten som ett problem i sig, men vi – inklusive jag själv – har svårt att hantera frågan.

Är människan en invasiv art? Ja, det ser så ut. Varhelst vi dyker upp pressas ekosystemen och den biologiska mångfalden minskar. Biologer kan ibland kalla Homo Sapiens för en darwinistisk demon.

Givetvis går det att ställa om civilisationen till hållbarhet men mycket står i vägen för det. Mot slutet av 60-talet trodde många medicinare att vi nu ”kunde slå ihop boken om infektionssjukdomarna”. Civilisationen hade löst det problemet.

Så blev det inte. En lärdom av coronasmittan är därför denna:

Det räcker inte att i framtiden vara beredda på pandemier, vi måste skapa den hållbara civilisation som inte frambringar dem. I korthet innebär det: Vi måste ge vilda djur och växter mer plats."Källa: https://www.etc.se/ledare/manniskan-maste-inte-bete-sig-som-en-darwinistisk-demon?fbclid=IwAR2HKZWxrkrcnSkP2ne3Hx6_IWkK1m7ze2KaWWNdlswgTyuNmt3Z2yQJJdk

#corona

torsdag 2 april 2020

söndag 15 mars 2020

Coronaviruset - ett högre syfteSäkert har coronahändelsen en högre mening. Det är viktigt att nu reflektera över oss själva och världen. Lever alla i världen rätt? Vad behöver vi själva förändra? Lever vi själva verkligen rätt?

Nu är tid för dessa reflektioner och om vi inser att vi bör ändra något så kan vi göra det och därmed kan "katastrofen" göra att världen blir bättre.

Kanske kommer kärleken hos oss att väckas.
Kanske kommer vår inre trygghet bli större.
Kanske kommer vi att bry oss om människor, djur och vår värld mer.


Varför inte passa på tillfället att växa som människa? Vi har två sätt att leva på - antingen är vi i rädsla eller så är vi i kärlek. Om fler lever i kärlek kan storverk åstadkommas tillsammans.

söndag 12 januari 2020

Medicinernas eländiga historia

Rockefeller center
Diabetes, cancer och andra kroniska sjukdomar har formligen exploderat det senaste halvseklet.

Från tidernas begynnelse har det funnits kunniga och kloka män och kvinnor, som på olika sätt försökt bota människor sjukdomar. Metoderna har varierat i olika kulturer.

I USA fanns i början av 1900-talet ett antal olika inriktningar på läkarutbildningarna. Det fanns ”örtmedicin”, "homeopati", "naturmedicin" mm, mm.

De olika lärosätena hade en ganska varierande kvalitet. Det började växa fram ett önskemål om en gemensam och likvärdig läkarutbildning.


 Familjen Carnegie och bröderna Rockefeller hade ett gyllene tillfälle att ge sig in på ”marknaden”.Andrew Carnegie
Den ökända Flexner-rapporten (1910) gjord på beställning av Carnegie Foundation innebar i princip närmast ett totalförbud mot "naturliga" botemedel.

Därefter skulle - förutom kirurgi - endast petrokemiska, farmaceutiska metoder godkännas.

De nämnda familjerna hade närmast obegränsade ekonomiska tillgångar, de gav frikostiga ”donationer” till de institutioner som utbildade läkare vilket innebar att till slut styrde utbildningarnas inriktning.

De fick ett oförtjänt gott rykte för sin ”välgörenhet” och de fick tillgång till en extremt lönsam ”marknad”. Läkemedelsindustrin är i dag världens i särklass mest lönsamma - och har länge varit investerares favoritobjekt.

De lyckades styra över all läkarutbildning till vad vi i dag ser, hundra år senare, en inriktning helt mot petroleumbaserade, syntetiska läkemedel. Örter, vitaminer, kosttillskott och traditionella ”folkmediciner” får inte finnas inom skolmedicinen och betraktas generellt som "kvacksalveri".

Dagens läkare lär sig att farmaceutiska produkter ("MEDICIN") är den enda lösningen på medicinska problem.

Dessa orsakar minst 1/3 av samtliga dödsfall i vårt land.

De statliga verken hindrar framgångsrik alternativ behandling av t.ex. sjukdomar som diabetes och cancer.

Nästan över en natt i början av 1900-talet blev bl.a. 30 000 örtmedicinare arbetslösa och förbjudna att bedriva sin verksamhet.Innan hade läkarna en ganska varierad kunskap och praktik, delvis med vad vi idag skulle kalla en holistisk eller funktionell inriktning. Efter "kuppen" utbildades läkarna till att hitta rätt kemiskt preparat till varje åkomma. Nästan all medicinsk forskning bedrivs på det området.

Detta spreds över hela Västvärlden.

Svenska läkare i dag har knappt fått någon utbildning i kost och näring - som självklart är basen för allas hälsa. Sverige, Tyskland och Belgien har minst utbildningstimmar vad gäller kost och naturprodukter”.


Källa: Lars Bern
http://www.svaradoktorn.se/425444535
http://www.svaradoktorn.se/434262577

torsdag 1 november 2018

Lindra stress

Håll om det finger du valt i två minuter (bra att göra ganska ofta)

Tummen: lindrar oro, nervositet och stress.Indikator:
Pekfinger: rädsla
Långfinger: ilska, ilska och ilska.
Ringfinger: depression, sorg och obeslutsamhet.
Lillfinger: pessimism, brist på energi och ångest.

Snabbfix för stress: tryck mitt i handflatan i två minuter.Jag har inte testat ännu men varför inte?

torsdag 27 september 2018

Johannesört - en naturlig ört då du känner dig deppig

Johannesört kan hjälpa vid inte alltför allvarlig ångest och depression.

Den blommar vid sommarsolståndet. Förr kallades den Mannablod men bytte långsamt namn till Johannesört. Den skulle plockas klockan tolv på midsommarnatten, under fullständig tystnad och utan att man såg sig om. Årets skörd hängdes upp i stuga och fähus eller stoppades i borrade hål i tröskeln där den skyddade mot åsknedslag, trolldom och häxor. Bar man den på kroppen blev man osårbar och väckte kärlek hos alla man mötte.

I Linnés Örtabok kallas örten Sanchte Johannis Baptistae efter Johannes Döparen och Fuga demonum = djävulens flykt, eftersom den på det kraftigaste utdriver djävlar, så att de som är besatta varken kan lukta eller bära den hos sig.
 
Hirkum-pirkum
Blommorna sätter karmosinröd färg på sprit och olja. De är sårläkande och maskfördrivande, dekokt på stjälkarna mildrar heshet.
 
Den kan hjälpa vid inte alltför allvarlig ångest och depression. På 80-talet började den väcka intresse också i andra länder och hos läkemedelsföretag. Idag finns många registrerade naturmedel baserade på blomman. Det var kanske inte bara alkoholen som hjälpte upp humöret när man förr tog morgonsupen hirkum-pirkum.

Källa: www.shenet.se


måndag 24 september 2018

Att få människor runt omkring oss att må bra

Jag såg ett tv-program en gång, ett av dem där de gör om hem. Ett par skulle flytta in, kvinnan hade en liten son och reportern frågade dem alla vad de ville i deras nya "familj"

Sonen sa: Jag vill att vi skall ha roligt, skratta och vara snälla mot varandra
Kvinnan sa: Jag vill att vi visar varandra kärlek i små saker, ger små överraskningar
Mannen sa: Jag vill att vi är artiga mot varandra, att vi behandlar varandra som vi behandlar våra bekanta och vänner.

Att vara artiga mot varandra, så bra! Det tycker jag var en riktigt bra tanke. Ofta tappar vi det när åren går. Om vi vill friska upp minnet kan en etikettbok vara att rekommendera, där finns allt som har med artighet att göra.

Etikett handlar egentligen om vanligt sunt förnuft, ett sätt att vara, så att de omkring oss mår bra och trivs. Etikettregler beskriver hur umgänge bör vara människor emellan. 

Etikett handlar om takt. Ett begrepp för visande av omdöme och hänsyn i sociala relationer. Takt innebär att vi inte gör intrång på andra människors heder eller personliga integritet. 

Det är en viktig del av social kompetens.
lördag 28 juli 2018

Tvätta hår med bara vatten - inget schampo - Water Only

Idag testade jag att tvätta håret med bara vatten, det blev riktigt bra. Det gick inte att se skillnad mot hur det brukar se ut efter tvätt med mitt egentillverkade schampo.

Jag har förlängt antal dagar mellan tvätt sedan ett halvår tillbaka och tvättar numera håret en gång i veckan. Det håller sig väldigt fräscht trots de glesa tvätterna.

Nu tog jag steget och skippade schampot. Ingen skillnad!

Kanske dags att kasta schampoflaskorna och spara en massa pengar och dessutom göra gott i miljön.

Det kallas Water Only-metoden. Jag kan klart rekommendera den.


måndag 16 juli 2018

Vällingen är farlig, solskyddsmedlen förstör miljön...


Eländiga nyheter kommer hela tiden, för en stunds sedan upptäckte jag vällingens farligheter och nu kom solskyddsmedlens stora påverkan på naturen.

Hur lång tid ska det ta innan allt vänder? Vi behöver agera, varje man och kvinna.

Vi kan inte förlita oss på länders ledare utan det krävs att vi som konsumenter bojkottar girighetens produkter som förstör både människor och natur och det krävs att vi hjälper de politiker fram, som har rätt syn, en god portion klokhet och en stor portion ansvarstagande.

Vad man kan ha i åtanke i dessa frågor? Är det jag köper naturligt utan gifter eller tillsatser? Om inte? Vilka naturliga alternativ har jag? Väl de naturliga och bojkotta de andra.


Kommer landsledningar någon gång ta ansvar och förbjuda farliga kemikalier?

Varför accepteras alla gifter av världens regeringar? Varför blunda?

Var finns ansvarskänslan hos tillverkare?

Är det okej att girigheten styr istället för landsledningar?

Är våra politiker kloka så de räcker för att ha kvar sina uppdrag?

Ska vi helt byta spår och se till att det vänder?

Jag ska rösta på Enhet, det enda partiet som tänker långsiktigt.

lördag 12 maj 2018

Hälsofrihet - något även för Sverige

Författare Stefan Whilde.

"Vi svenskar släpar omkring på ett gammalt arv som i sig är ett ärr som då och då går upp och blöder och blir infekterat.

Och för varje gång som såret blir infekterat försöker samhället hämma infektionen. Det kan vara med hjälp av en politisk konflikt (så att vi tillfälligt glömmer bort såret), det kan vara banbrytande forskning som ger oss hopp för stunden, det kan vara skräckrubriker i orwellsk anda om en tidigare ofarlig sjukdom som ”plötsligt” visar sig vara jättefarlig (”Men lugn, gott folk, vi har ett nytt vaccin på gång!”) eller det kan vara en festlig tradition som likt ett plåster täcker över det fula ärret.

Arvet/ärret har sin grund i religionen, i kyrkan, men togs i slutet av 1800-talet över av den socialdemokratiska rörelsen. Det var då som August Palm höll ett brandtal om ”den vårdande staten”. Under statens beskyddande vingar skulle folket få kura.

Staten ger med ena handen (bidrag, mediciner, lösningar) och tar med den andra (höga skatter, sjukdomsdiagnoser, konflikter). Kyrkan hade, som redan nämnts, tidigare den rollen. ”Du står under Gud (staten), lägg din tillit inte till dig själv utan till Gud (Staten), Gud (staten) tar hand om dig men straffar dig också när så behövs.”

Eftersom nu staten ska vårda oss så framstår det svenska medicinska monopolet som ganska begripligt. Det fyller en funktion. Endast skolmedicinen får lindra sjukdomssymtom, endast läkemedelsindustrin får sälja ”läkemedel”. Går behandlingen fel kan vi skylla på läkaren (som i sin tur ofta men inte alltid skyddas av staten/systemet). Vi behöver inte ta något eget ansvar att tala om och skolmedicinen bidrar med att ”vetenskapligt” förklara att sjukdom handlar om kemiska processer som vi människor inte kan styra över. I det läget blir också sjukdomen i sig Gud/staten, eftersom vi måste underkasta oss den. Och vi måste underkasta oss skolmedicinens behandlingar. För vi har ingen egen makt.

I andra länder har människor däremot egen makt. I Tyskland, England, Indien, Frankrike har människor makt. Från och med 2017 har människor makt i Schweiz för då införlivas flera läkekonster – däribland homeopati, örtmedicin och kinesisk akupunktur – i det schweiziska försäkringssystemet. Schweiz inför HÄLSOFRIHET."

onsdag 11 april 2018

Har vi fria vårdval i Sverige?


"Vem som helst som uppfyller givna krav och regler för vårdgivare kan öppna en mödra- eller barnavårdcentral. Och kvinnor och föräldrar kan välja vilken MVC eller BVC de vill bli inskrivna på eller lista sitt barn på. Det låter ju som ett vårdval, alltså att man kan välja vård.
Men skillnaden mellan de olika mottagningarna är minimal, personerna och lokalerna är olika, men vården är likadan på alla mottagningar. Vården är reglerad genom ekonomi, riktlinjer och program, och alla som arbetar där är legitimerade, vilket innebär att de måste följa det som enligt vetenskapen gäller. Så önskar du en annan vård, medicinskt, eller en annan människosyn, så finns det inte! Så hur fria är kvinnor och föräldrar att välja utifrån sin kultur och livsåskådning?
Lika vård?
Självklart skall kvaliteten vara lika oavsett språk, ras, religion mm. Men ”lika vård”-principen som låter som en bra och broderlig princip har absurt nog istället tagit bort den individuella vårdsynen. Det är som att det personliga har slätats ut och alla skall passa in i en mall, och om man inte gör det så får man sämre vård och möts framförallt med mindre respekt.
Individuell vård är att möta människan där hon står, att förstå hennes liv, människosyn, religion och kultur och att stödja, hjälpa och ge henne vård utifrån det. Istället tenderar vården idag att vilja stoppa in alla i en mall för att kunna ge lika vård.
Individuell vård är att se människan utifrån FN-deklarationen om mänskliga rättigheter, att ”människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”.
Alternativ medicin
Idag pågår någon form av utrensning av naturmedicin, homeopatisk medicin, och s.k. alternativa terapier. Personer som har god kunskap och erfarenhet av dessa känner sig diskriminerade när de blir ifrågasatta. Och inom barnhälsovården känner sig många föräldrar otrygga och hotade när de ifrågasätter de vanliga rekommendationerna på BVC, speciellt när det gäller kost och vaccinationer.
Hur kan vi idag skapa en integrerad vård, en vård där hela människan finns med och där föräldrar kan känna sig fria att vårda och uppfostra sina barn utifrån sin erfarenhet, kunskap och tro? Det är verkligen en utmaning att öppna upp för andra vägar än enbart den s.k. vetenskapliga. Vetenskap är bra, men vetenskapen har idag blivit ett slagträ som förkastar allt som inte har godkänts av utvalda experter, som är experter inom sitt område men inte nödvändigtvis har helhetssyn. Vetenskapen söker sanningen, men är inte sanningen. Om vetenskapen utgår från en begränsad människosyn och inte ser helheten så blir resultaten därefter. Människan är en fysisk, psykisk, social, kulturell och andlig varelse. Att se människan är att se helheten, och enbart genom att se människan ur alla dessa perspektiv kan vi hjälpa henne läka och bevara hälsan.
Vi lever i ett mångkulturellt och demokratiskt samhälle, vilket innebär att människors tro, erfarenhet, tradition, livssyn och människosyn är olika.
Mångkulturellt innebär att det är olika hur föräldrar uppfostrar och vårdar sina barn och det är t.o.m. en mänsklig rättighet att välja vård. Finns det plats för denna olikhet inom barnhälsovården i dag? Och vad kan vi göra så att alla föräldrar faktiskt kan känna tillit till BVC och känna att de får stöd i sitt föräldraskap?
Anders Axner, Talesperson partiet Enhet
Foto: Guidosaigon"

söndag 11 mars 2018

Att bli frisk från ledgångsreumatism

1991 fick jag för första gången ont i mina leder, det började i höger axel i samband med att jag piskade dynor. Jag bad min dåvarande man om hjälp men fick nej. Kanske piskade jag med en viss portion ilska. Dagen efter fick jag jätteont i axeln. Jag vet inte hur länge jag hade ont men efter det slog det onda till än här och än där. Jag minns att jag en gång till och med hade ont i käkleden.

Mest ont hade jag i fingrar, knän, fotleder, axlar och armbågar - vad jag minns.

Sjukvården menade att det onda hängde samman med stress – tvåbarnsmor och trettiofem timmars arbetsvecka. Jag gjorde försök hos homeopater, deras medel hjälpte sporadiskt. Jag åt mediciner men inget hjälpte mig. Jag fick diagnos reumatism till slut och rekommenderades med tiden cellgift, jag tackade nej för jag ville inte bli ännu sjukare. Mediciner leder alltid till följdsjukdomar. Den sjukdomen jag hade räckte och blev över.

Åren gick och ingen bot fanns – trodde jag.

2001 började min stora resa mot att bli frisk. Efter ett par svåra relationskriser var jag mogen att börja min resa. Jag

- slutade äta kött
- startade med ett stort arbete för att bygga upp min, i princip, obefintliga självkänsla genom Landmark Education - Forum och Landmark Education - Advanced course
- studerade sedan personlig utveckling och psykologi på egen hand
- tränade mig, i olika former, för att våga ta steg som jag tidigare undvikit för att slippa utsätta mig för ovana situationer och utmaningar
- studerade mer om personlig utveckling och mer träning för att våga mer
- blev vegetarian
- gick till en ny homeopat - kroppsterapi, lifecoach-analytiker, helhetsterapi, naturläkare, alternativ/komplementär medicin
- kompletterade min kost med tillskott som vitaminer, mineraler, enzymer...
- fortsatte arbetet med självläkning bland annat tillsammans med homeopaten och personlig helhetsutveckling med inre vägledning
- mediterade
- arbetade med att skaffa så många insikter om livet som möjligt
- gick i rosenterapi
- byggde upp min självkänsla med hjälp av allt detta tills jag var mer trygg med mig själv
- stärkte upp med zonterapi.

Jag vet numera att jag är precis lika mycket värd som vem som helst annan i hela världen.
Jag insåg att jag har rätt att stå upp för mig själv och kom till att respektera mig själv, inte bara andra.
Allt detta gav mig en egen inre trygghet.

Jag gjorde mig av med det som inte var bra för mig.
Jag släppte förstörande relationer, både fysiskt och med tiden även psykiskt
Jag minimerade gifter inom mig och i mitt hem
Jag tog bort allt amalgam
Jag sa till mig själv att jag ska dö frisk.

Jag kämpade många år tills jag blev tillfreds med mig själv och mitt liv.

Jag blev frisk! 2017 var jag igenom. Det blev en lång resa men jag lärde mig så mycket under färden. Många dagar var hårda, sorgliga och svåra men alltid lärorika på sikt.

När jag ser tillbaka var resan enorm. Mina skadade leder verkar nu börja återställa sina skador sakta med säkert.

#reumatism #ledgångsreumatism

lördag 10 mars 2018

Dagens expriment - tvätta håret med ägg...

Jag har sedan två år tillbaka gjort mitt eget schampo men idag tar jag ett steg till. Jag återkommer med en bild på resultatet när håret torkat.

Jag har nu tvättat håret med
1 ägg
1 tsk honung (för blondering)
1/2 tsk bikarbonat
1 msk äppelcidervinäger

tisdag 27 februari 2018

Vem är den största miljöboven?

Från studien ’Environmental Impact Assessment of Household Consumption’ av Diana Ivanova vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

De riktiga skurkarna är varken multinationella företag eller hänsynslösa regeringar, utan vi alla, konsumenterna och värst är de som har gott om pengar.

Studien finner att hushållssektorn står för
65 procent av alla koldioxidutsläpp
70 procent av all landanvändning
51 procent av materialförbrukning och
81 procent av vattenförbrukning.

Detta sker genom produkter vi konsumerar. Vi drar oss t.ex. inte för att konsumera varor som kommit hit med miljövidriga transporter från andra sidan världen.  Vi blundar och vill inte förändra våra vanor.

Vi gillar att det är billigt, det vi tycker är gott etc. oavsett hur mycket eländen varan skapat på vägen till just dig. Exemplen är många, här är några.

Vet du hur mycket fartyg påverkar miljön? Fartyg förorenar lika mycket som sjätte värsta utsläpparlandet i världen.


Om alla skulle sluta äta kött skulle utsläppet av växthusgaser minska och resursslöseriet. Att odla spannmål, grönsaker eller frukt med hjälp av konstgödsel, som framställs av fossil energi, för att djuren ska få mat och bli slaktfärdiga, det är inte rätt för miljön.

Allt det bidrar till en stor klimatpåverkan och är inte hållbart.

Mat  - det äts mycket kött, mjölkprodukter och processad mat – alla dessa kräver stora resurser från land och vatten.

Vi reser mer och mer med flygplan – De uppskattade utsläppen för internationella flygresor (ca 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter) motsvarar utsläppen från all bilkörning i Sverige år 2014.När man granskar vem som använder en produkt i sista ledet är det alltså tydligt att det är konsumenter, deras vanor  och den efterfrågan de skapar som har störst inverkan på miljön.

Mandelmann är en föregångare på många sätt.