Visar inlägg med etikett Jämlikhet. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Jämlikhet. Visa alla inlägg

lördag 14 april 2018

Makt - ett maskulint berusningsmedel

En maskulin man har maktbegär.

Han får en känsla av tillfredsställelse i kropp och själ av att vara den som bestämmer, kontrollerar, styr, leder, censurerar, publicerar, beslutar och dömer. Han njuter i högsta grad och om hans maktposition hotas kommer han att göra kraftfullt motstånd.

Den som utmanar en man med makt, säger egentligen "Jag tänker ta bort din känsla av berusning." Maktkänslan är just en berusning, en eufori – en drog – och makt kan missbrukas precis som droger kan missbrukas. Maktberoende.

Därför kämpar dessa män envist för att behålla makten, till vilket pris som helst och i filmen "Inte utan min dotter" ser man hur männen stöttar varandra helhjärtat för att makten ska stanna hos dem. De bildar en effektiv pakt.

Om du drabbas av en man med maktbegär bör du, så snart du upptäcker de första varningssignalerna gå din väg. Om du stannar är risken stor att du fastnar i hans drogberoende och blir skadad. Risken finns att du blir psykiskt misshandlad, hjärntvättad, deprimerad, att du mister din självkänsla... Ta dig därifrån.

Maktbegäret finns inte bara i den kulturen utan i hela världen.

Kloka och visa människor får makt, de andra tar makten.

Läs mer här: martinusportal.se

#svenskaakademinsöndag 31 december 2017

Basinkomst ger oss frihet

Dokument utifrån

https://www.svtplay.se

"Vad skulle du göra om du inte behövde arbeta för din försörjning? För bara några år sedan var medborgarlön bara en önskedröm. I dag diskuteras den som en möjlighet att fördela välstånd i många politiska och vetenskapliga sammanhang. Är det dags att tänka om?"

Absolut - basinkomst ger frihet, folk slipper ur fångenskapen att tvingas arbeta oavsett vad. Robotar kan ta över väldigt många arbeten och det sker dagligen nya områden där robotar används - bankomater, bilar, it, börsen, banker, tidrapporteringsystem, filöverföringssystem, internet, industrirobotar, kommunikation, mobiltelefoner... listan är jättelång redan nu och den blir att längre. Det är dags att planera för framtiden.

Basinkomst gör att arbetsgivare inte kan betala ut för låga löner eller hota anställda att de får sluta.

Basinkomst skapar gemenskap, jämlikhet och ger glädje. Alla får bra förutsättningar att skapa sig bra liv.

Basinkomst gör det möjligt för alla att jobba med det de brinner för.

Vi vill alla bli beundrade, vi vill göra gott, vi vill hjälpa - vi kommer att vilja arbeta trots att vi har en basinkomst. Några få kommer att ha en livslång semester men säkert bara några få. Hur kul är det med julgran hela året? Det blir tråkigt.

Vad skulle du göra om du fick en basinkomst? Jobba eller bara lata dig?

#enhet


torsdag 30 mars 2017

Rösträtt för kvinnor

Sveriges kvinnor lyckades få rösträtt 1921 efter lång kamp.


2015, nästan hundra år senare, fick de till slut rösträtt i Saudiarabien

men

de får inte resa själva, inte köra bil, inte klä sig som de vill, inte umgås med män, inte prova kläder vid shopping... Med vilken rätt styr män över kvinnor där?lördag 24 september 2016

Framtidens män och kvinnor

En man som inte tar itu med sina egna känslor av underlägsenhet och svaghet, en man som vill låtsas att han inte har dessa känslor visar arrogans och överlägsenhet över dem som är fysiskt svagare.

Han behöver slavar för att övertyga sig om sitt eget värde. Detta tillämpar han på djur, dem han underkuvar genom krig och även på kvinnor.

I historien fick kvinnan en mental och känslomässig beroendeställning, hon gjorde ett aktivt val – slaveri – oavsett hur mycket hon försökte lägga skulden enbart på mannen.

Sara F. Massieu
Mannen fruktade de som var fysiskt starkare vilket än mer ökade hans lust att underkuva svagare människor.

Varför har kvinnor blivit underkuvade och förnekade sin födslorätt att uttrycka sig?
Varför finns det inte en mental, känslomässig och andlig jämlikhet trots att det är så länge sedan som den fysiska förmågan slutade att vara det som gav en människa ett huvudsakligt värde?

Kvinnans offerroll förstärktes dock av kvinnan själv. Många kvinnor avstod att ta eget ansvar och ville tas om hand av en starkare auktoritet. Genom historien har kvinnor agerat och förnekat sitt eget ansvar. Det var lättare att leva efter minsta motståndets lag så att hon kunde tas om hand. Hon ville ha en auktoritet som hjälpte henne att fatta beslut, som fick ta skulden för sina misstag och att strid mot det svåra i livet. Hon ville njuta av en inbillad komfort och underkastelse. Detta utmynnade i en besvikelse, det var ett otillfredsställande sätt att leva men kvinnor avstår fortfarande från att ta sin del av ansvaret, det är lättare att skylla allt på männen.

Den verkliga sanningen är att kvinnan har samma intelligens, uppfinningsrikedom, kreativitet, psykiska styrka och produktivitet som en man. De män som inte håller med är de som inte vill möta sina egna känslor av svaghet och underlägsenhet och som därför behöver känna sig överlägsen kvinnor.

Kvinnor behöver få insikter om de situationer där hon sätter sig i ”slaveri”. Ju starkare uppror hon gör och ju mer hon skyller på det motsatta könet, desto starkare är hennes inre önskan att inte styra sitt eget liv, att inte att vara ansvarig utan istället vilja luta sig mot någon annan. Ju mer otillbörliga och ogenomförbara krav hon har desto mer ogillar hon och skyller på det manliga överhuvudet och spelar offerspelet.

Mannen som inte möter sina rädslor, skuldkänslor och svagheter, kommer att spela ett maktspel i en eller annan form och sedan ogillar han kvinnan för att hon utnyttjar honom och överbelastar honom. Omogna själar vill ha fördelar utan att betala priset: de vill ha ett överlägset läge men gillar inte priset de får betala för att ta hand om en parasit. Kvinnan vill ha fördelen att tas om hand, för att slippa stå på egna ben men hon gillar inte priset att förlora sin självständighet. Båda spelar samma spel men tvekar att se hur de själva bidrar till denna snedvridning.

Mannen avundas kvinnan (djupt inombords) hennes socialt sanktionerade läge och kompenserar det genom att överdriva maktspelet. Kvinnan döljer sin aggression, makt och styrka, hon avundas mannen. Förr var det helt socialt oacceptabelt att visa dessa sidor – kvinnans styrka och mannens dolda önskningar.

Både män och kvinnor behöver finna sin väg ut ur denna förvirring. Hur kan mannen vara likadan som kvinnan utan att vara svag? Hur kan kvinnan behålla sin känslomässiga uppfyllelse och ändå vara självständig? Det är inga problem att hitta rätt om vi ser spelet och om vi tar oss i kragen.

Som läget är nu kommer mannen att känna sig överlägsen och anse att kvinnan är underlägsen. Han kommer därför utnyttja henne men han kommer också känna att han utnyttjas av henne. Det blir inget bra. Kvinnan kommer att känna att hon orättvist utnyttjas av den fysiskt starkare mannen och klandrar honom för att han gör henne till ett offer. Vi missar att se den sida vår partner gömmer.

Både feminina och maskulina egenskaper behöver vara representerade inom oss. Vi ska inte döma den andre genom att påstå att denne är svagare.

Den nya tidens kvinna tar helt sitt eget ansvar och är därför fri. Hon står på egna ben, inte bara materiellt utan också intellektuellt, mentalt och känslomässigt. Hon vet att ingen annan människa kan ge henne lycka och flödande lyckokänslor.  Hon vet att hon själv producerar dem genom att vara kärleksfull, genom integritet och genom att öppna sitt hjärta för att älska och sitt sinne för sin egen inre sanning. Den nya kvinnan vet, att genom att älska en man och kapitulera för sina känslor ökar hennes styrka. Det finns ingen konflikt för kvinnan mellan att vara en produktiv, kreativ, bidragande medlem i samhället och att vara en kärleksfull partner.

Äkta kärlek inte möjlig för någon som spelar en slav för att undvika eget ansvar. Det är också helt fel att påstå att en kvinnas karriär kommer att göra henne mindre kvinnlig, mer okänslig och mindre kärleksfull.

Kvinnans nya roll kräver styrka och självständighet som kommer genom att hon ser verkligheten men inte i en anda av hat, uppror, konkurrens och trots. Inte genom att imitera trista sidor av manlighet som den negativa aggressionen och maktspelet. För att nå fram behövs kraften av sanning och kärlek från det högre jaget.

Det vi i hemlighet ville ha från våra föräldrar hoppas vi istället få från vår partner vilket lätt kan förstöra en relation. När vi inte får det vi vill ha blir vi negativa. Kärlek kan bara frodas där verklig jämställdhet råder, där ingen rädsla existerar och där det därför varken finns försvar eller skuldkänslor. Kärleken dör när kvinnan bara är en tjänare till mannen. Kärlek kräver att kvinnan är fri, självständig, oberoende i sin bästa bemärkelse. I samma ögonblick som en part känner sig överlägsen den andra, sänks respekten och känslorna stängs av. I samma ögonblick som en känner sig underlägsen den andre, frodas förbittring, rädsla och avund. Hjärtat stängs.

Den nya kvinnan är inte en slav till mannen, inte heller är hon hans konkurrent. Därför kan hon älska och hennes kärlek ökar hennes kreativitet och hennes förmåga att älska ökar. Det är den nya kvinnan.


Pedro Ribeiro Simões
Den nye mannen behöver inte längre en svagare partner för att förneka sin egen svaghet. Han möter sin svaghet och vinner sin verkliga styrka. Han inser att hans svaghet kommer från skuldkänslor. Han behöver inte längre en slav. Han känner sig inte längre hotad av kvinnor. När han möter sin svaghet får han sin verkliga styrka. Förhållandet till kvinnan är grundat i jämlikhet; han hotas inte av någon som är kreativ, moraliskt stark och lika intelligent som han själv. Han behöver inte spela befälhavaren. Mannen öppnar sitt hjärta och upplever en uppfyllelse som tidigare var helt omöjligt.

Onda cirklar som tidigare begränsat honom förvandlas till godartade cirklar. I stället för känslor som stänger hjärtat: bitterhet, hat, frustration och skuldkänslor för det motsatta könet, kommer hjärtat att öppnas.

Mannen och kvinnan som är helt självständiga, som tar eget ansvar har ingenting att frukta, att avundas eller inget att ogilla hos det andra könet. Därför kan de öppna alla kanaler av känslor och erfarenheter och uppfyllas av en känsla av tacksamhet för sin vän. Två jämlikar hjälper varandra i sin tillväxt som individer, som man och kvinna.

Den misstro som fortfarande finns mellan könen är en rest av gamla tider, när det som var främmande och annorlunda fruktades, förkastades och erövrades med våld. I den nya tiden kommer skillnaderna inte längre framkalla rädsla. När du inte är rädd för skillnaden utan lockas av den, förverkligar du dig själv och hittar sanningen men när du är rädd och misstror skillnaden och förnekar allt som är annorlunda, kommer du att stanna kvar i osanning och lidande.

Det finns naturligtvis en nyckel till allt. Kärleken. Utan kärlek kan ingenting lagas, ingenting kan förenas, ingen sanning kan vinnas. Det är också lika sant att kärlek inte kan vinnas utan sanning. I ett hörn djupt inne i era hjärtan, finns det fortfarande hat och rädsla, förbittring och misstro mot det motsatta könet. Så länge detta finns kvar kommer inget att förändras.

Så hitta det hörnet i ditt hjärta, en liten dold skreva, där du hatar det motsatta könet. Du har det i ditt hjärta om du skyller, anklagar, motstår och stänger ditt hjärta och dina känslor. Kvinnan kommer att fortsätta att använda offerspelet; mannen kommer att använda skuldspelet och det överlägsna spelet. Han kommer att beskylla kvinnor för att utnyttja och använda honom och han kommer att känna sig överlägsen den del i henne som gör henne svag.

Ibland svänger pendeln och kvinnan blir militant. Hon kan därför glömma sitt hjärta och sin kärlek till mannen och avvisar då kärleken. Att pendeln svänger har ett syfte: att hitta det sanna centrerade tillståndet. Att hitta sin verkliga styrka. Han är tvungen att lämna sin falska styrka, den falska överlägsenheten. Han är tvungen att bli tillfälligt svag och därmed kommer han in i en ny styrka eftersom han är i stånd att möta sin svaghet. Han har råd att relatera från hjärtat, på känslonivå, till sin partner.

Vad som krävs är att vi släpper hat mot det motsatta könet. Vi ska komma till ett läge där vi älskar, förlåter och förstår.

Både mannen och kvinnan har en mottaglig princip och en aktiv princip. De ska kombineras annars blir det obalans. Ingen man kan vara en sann människa utan att införliva det receptiva eller feminina principen. Om han uttrycker bara den maskulina principen, blir han en karikatyr av en man. Han är en översittare, en tyrann, en överdrift, en lögn. På samma sätt, en kvinna som endast uttrycker den receptiva principen är en karikatyr av en kvinna och är verkligen ett spädbarn, som lutar sig mot andra, som förnekar sin självständighet.

Det krävs att de två principerna är representerade i båda och att de kompletterar varandra. Denna perfekta balans kan inte komma till genom ett intellektuell beslut. Det krävs en inre kärleksakt, den inre handlingen att frigöra det motsatta könet från slaveri av hat, misstro och skuld.

Alla, oavsett kön, kommer att fungera som lika produktiva människor i vårt nya universum, de kommer att komplettera och hjälpa varandra, älska varandra, respektera varandra och skapa lycka och därmed en ny värld för varandra, sida vid sida. Detta är så livet ska vara.

När denna kreativa kanal är etablerad, kan en ny frihet släppa tidigare fångade energier och människor kan börja relatera till det motsatta könet på ett helt nytt sätt.

Källa: http://pathwork.org


söndag 28 augusti 2016

Hur kom maktbegär och klasskillnader till Sverige?

Folkvandringstiden pågick från cirka år 400-550 och var ett skede då härjningståg fick folk på flykt.

Hunnerna (ett nomadfolk från området norr om Kina) gav sig bland annat in i Europa och skrämde iväg människor. Hunnernas krigande började med kampen om resurser på stäppen. Deras hårdföra sätt att kriga gjorde att folk flydde, i all fall de som hann. Hunnerna hade anammat kinesisk härskarkultur med hövdingastyrda stamsamhällen.

Hunner
De anföll smått urskillningslöst bland annat bofasta jordbrukare som ju inte nyttjade eller hade vapen.  Hunnerna var skickliga ryttare och hade militära färdigheter efter många år som hänsynslösa, kalla slagskämpar. Där fanns ingen medmänsklighet bara dödande. Allt för att få guld och rikedomar utan någon plan alls.

Folk försökte söka sig bort från hoten och tog med sig sina egna kulturer dit de flydde och bosatte sig. Troligen är det därför Svenskarna fick uppfinningar och influenser från andra länder och folk, till exempel från Etruskerna. Att hunner kommit även till Sverige är mycket troligt, deras idé om att tortera förrädare genom att påla dem levande från rumpan upp till bröstet förekom här på 1600-talet.

Hunnerna (nomadfolket) i princip barbarer, var helt underlägsna då det gällde demografi och kultur. De föll år 453 då deras ledare Attila dog i brudsäng. Idén om att genom våld och skrämsel ta makten spreds antagligen ut i Europa. Makt är ju härligt. Hunnerna och andra med mycket guld anammande säkert skrämseltekniken och de var betydligt färre än jordbrukarna/folket, därför fick de i regel rollen av ett aristokratiskt överskikt. Varje land behöll sina gamla traditioner som fortsatte att vara kvar och prägla rikets språk, ekonomi och sedvanor men under den rike stormannens styre. De förmögna och hårdförda hunnerna som stod utan ledare år 453 splittrades säkert och spred sig runt om i Europa, till land efter land. Det ryktas om att en blev kejsare i Rom.

Aristokratin (de bästas välde) – ett styre av en privilegierad elit, vanligen baserad på börd och ofta identifierad med adel – var ett faktum. Hövdingar, stormän och rika män dök alltså även upp i Sverige och här finns troligen roten till att girighet, klasskillnader, maktfullkomlighet och ojämlikhet. Så är min teori i alla fall. Kanske hamnade ett par av de första hövdingarna på Ismantorp eller på Eketorps borg på Öland.
Eketorp, foto:Jopparn

Ismantorp foto:Marcus Budde

En tvåminutersfilm om de rika hövdingarna på Öland


lördag 27 augusti 2016

Kvinnans vardag 1907

Arbeterskan bör infinna sig klockan sju för att börja sitt arbete. Dessförinnan skall hon kläda sig själf, ställa i ordning morgonmåltiden för familjens medlemmar, öfvervaka barnens påklädning, själf intaga sin morgonmåltid samt bädda upp sängarna och städa rummen. Dessa göromål äfven som vägen till fabriken taga omkring två timmar i anspråk, hvadan hon alltså måste stiga upp klockan fem om morgonen. Arbetstiden på förmiddagen ar afbruten af en rast på till exempel en half timma för intagande af ett mellanmål. Vid ettiden brukar middagsrasten börja och är denna ofta bestämd till en och en halv timme, På denna tid skall arbeterskan gå fram och tillbaka mellan fabriken och hemmet, lägga sista handen vid middagsmålets tillagning, själf intaga detta mål samt tillse, att barnen få hvad de behöva. Vid halv tre-tiden tager arbetet åter sin början för att fortgå till klocka åtta på eftermiddagen.

Efter ett sådant arbete torde en natthvila af sju timmar icke kunna anses som för mycket; arbeterskan-husmodern bör därför gå till sängs klockan tio och har sålunda två timmar till sin disposition för att gå hem från fabriken samt för utförandet af alla de sysslor, som barnens och hemmets vård gifvetvis kräva; tillredandet av kvällsmåltid, rengörandet af kök, köksattiralj och matkärl, iordningsställande af spis och lampa, uppköpen för morgondagen, tillsyn öfver att barnen vederbörligen komma i säng med mera, som hvarje kväll måste taga hennes omsorg.


Källa: www.lansstyrelsen.se


lördag 16 juli 2016

Varför tafsar pojkar och unga män?

Killar i grupp kan trigga varandra att göra värre saker än vad de skulle gjort på egen hand. De tar stöd av varandra och blir modigare.

Vad som kan ligga bakom är oftast en sexuell spänning och att det är häftigt att närma sig någon förbi gränsen för vad som är tillåtet. Killar kanske upplever att de stärker sin känsla av manlighet, säkert en en trolig orsak eftersom manlighet är ett svajande koncept idag. Kanske bidrar också internets och dataspelens alltmer utmanande bilder på kvinnor.

Vad kan vi göra åt detta elände?

Hur får vi killar och män att blir starka inombords och finna sin moderna mansroll? Kan projektet SheForHe bidra?

De krävs att vuxna agerar, att de berättar vad som är okej och inte okej. Att de förklarar vikten av respekt för kvinnor och att de ger pojkarna chansen att träna sig på vad som är god manlighet.

Det är också viktigt att reagera på ungdomarns negativa attityder och språk – att kalla tjejer för "fittor" eller "horor" är inte okej. Det är en alarmsignal! Vuxna och skolans personal behöver verkligen ge vägledning och korrigera. Alltför många gånger ges pojkar för stort utrymme.
Kevin Jaako/Creative Common

Det finns mängder av förebilder för män i vardagen, de finns på skolor, i föreningar och på arbetsplatser m.m. Men att vara förebild är inget man själv kan bestämma sig för att vara utan en person utser någon som den respekterar, till sin förebild.

En manlig kille står för något det goda, är en trygg person som kan sätta gränser och som hela tiden själv skaffar sig bra förebilder - oavsett hur gammal han är.

Källor: www.helahalsingland.se
www.aftonbladet.se
www.gp.se
söndag 3 juli 2016

Nytt projekt – kvinnor ska befria männen


”Manligheten är en trång liten bur och den stänger vi in våra pojkar i”. Så beskriver Chimamanda Ngozi Adichie

Många män lider av att växa upp i ett patriarkalt (fadersvälde) och ojämställt samhälle. Män lever kortare än kvinnor och de lever ofta mer ohälsosamt. Jämfört med kvinnor har de ofta svårare att förstå och kommunicera känslor, har färre nära relationer och fostras ofta in i en macho- och våldskultur.

Nu är det dags att kvinnor solidariserar sig för att befria mannen från mansrollen. Sveriges Kvinnolobby lanserar kampanjen SheForHe.Kampanjen är inspirerad av FN:s kampanj #HeForShe som manliga politiker och profiler världen över ställt sig bakom. 

Det är dags att vända på situationen och låta kvinnor solidarisera sig för att män ska befrias från patriarkatet. 


onsdag 4 maj 2016

Har du hört uttrycket "mansplaining"? Årets ord 2010

Fritt efter recension om Rebecca Solnits bok ”Men explain things to me”.

Mansplaining förekommer ofta tillsammans med ”monologmannen”. Mannen som sätter igång att prata, om ofta i princip ointressanta saker, verkar fasta i pratet som aldrig tar slut. Är det bara sin egen röst han vill höra eller handlar det om att visa vem som har ”makten”?

Ett exempel: Jag som skriver böcker träffar ibland människor där jag nämner just det. Ofta avbryts jag av en helt annan fråga: ”Har du läst XX av XX, den måste du läsa, den är så bra. Istället för att öppna ögonen för mina böcker. Berätta, vad skriver du om? Varför ska jag läsa det de rekommenderar? Varför tar andra över? Varför vill de inte höra om mina? Frågorna är många.

Vi kvinnor hamnar ofta i ”det kvinnliga lyssnarläget” och låter mannen ånga på om vad som än flödar ur munnen och orden tar inte alltid vägen över hjärnan.

Dessa mäns ord är ju så viktiga, han vet. Han föreläser gärna för en ointresserad kvinna eller ännu hellre, flera. Självupptagenheten av sitt viktiga ordflöde gör att han inte märker hur tråkig han är.

Även kvinnor hamnar gärna i det självupptagna malandet trots att ingen egentligen är intresserad. Prataren lurar sig själv genom att de genom att ha ordet för sig själva kanske inbillar sig att de är viktiga, att de har kontroll.

Författaren Solnit skriver :”Män förklarar saker för mig, och för andra kvinnor, oavsett om de vet vad de pratar om eller ej. Vissa män. Alla kvinnor vet vad jag pratar om.”

Varför låter vi detta fortgå? Varför lyssnar vi snällt på pratkvarnar? Ofta vet vi att vi har större kunskaper än dem men vi låter dem ändå hållas. Varför? Är det för att det är lugnast så?

Tillbaka till män. Tusentals år av makt över kvinnor är troligen anledningen till att mansplaining lever kvar. Boven i dramat är säkert kyrkan och deras regler, Kvinnor tystas effektivt, förr var det vanligare att män kunde förbjuda kvinnor än det enda än det andra för att ha kvar makten över dem. Idag fungerar det inte i en stor del av världen som tur är. Kanske är "att ha ordet" det enda vapnet en del män har kvar. 

En del av världens män försöker tysta och straffa kvinnor för att de kräver att bli hörda, få makt och rätt att delta. Välkommen till Manistan”, skriver Solnit.

Idag har män många gånger övertag men en dag kanske vi blir jämställda och kvinnor blir behandlade som likvärdiga människor av alla män. 

Är män kanske rädda för den okända situationen att inte ha kontroll? Kvinnor är oberäkneliga, män förstår de sig däremot på…

Den okända situationen att inte ha makt? Vad händer om mannen, som är van vid makt, lämnar över makten till kvinnan? Den tanken är farlig… Hu, så hemskt.

När du möter en man som använder ”mansplaining”, en "monologman" eller en pratkvarn, varför inte sätta stopp och visa att alla har samma rätt att prata och ta plats.

Varför inte avbryta och ta tillbaka samtalsinitiativet?
Om du inte är intresserad av det de säger - säg det.
Berätta vad du känner och byt samtalspartner.

Källa: http://www.svd.se

söndag 21 februari 2016

Ska ensamkommande unga män få uppföra sig hur som helst?

Det var inte bara i Köln, Helsingfors, Kalmar... som de unga männen antastade kvinnor, även kvinnorna i Kungsträdgården drabbades i augusti men av någon konstig anledning tystades just det som hände i Kungsträdgården ner av en kvinnlig journalist? 

Jag hoppas verkligen att regeringen tar tag i detta innan det går överstyr. Varför inte införa krav på laglydighet även för invandrare, ett enda lagbrott bör räcka för att skicka tillbaka dem?  
Det borde vara avskräckande nog.

Att sätta gränser är det enda rätta för att få ordning, det finns inga andra vägar.

Photo: Creative Commons / Stockholms stad


Källa: http://www.dn.se/nyheter

söndag 8 november 2015

Varför behöver vi kvinnlighet?

Kvinnligheten behövs, precis som manligheten behövs. Vi har olika egenskaper som är viktiga för vår framtid. En balans av manligt och kvinnligt är det bästa för oss.

Kvinnlighetens roll är viktig för världens överlevnad. Ofta får kvinnligheten mest utrymme inom hemmets väggar men det är viktigt att kvinnligheten balanserar manligheten även i samhället och affärslivet.

Människor med starka kvinnliga drag bidrar med

•nyfikenhet om människor
•sprider lugn i sin familj
•modiga för sina barn
•beskyddar sina barn
•omvårdnad
•medmänsklighet
•skapar trygghet
•hemtrevnad
•skapar gemenskap
•ger kärlek
•ger stöd
•minimerar risker
•skapar möjligheter
•finns till hands
•de har medlidande
•omsorg

måndag 28 september 2015

Roten till det onda, varför är vi så dåliga på att gå till botten med det?

FN har nu möten bland annat för att försöka lösa flyktingfrågan men varför satsar de inte 110 % på att ta bort hotet för de flyende människorna?


Photo Credit: joannelummey, Flickr

Jag citerar Anna Mannheimer "Allt för länge har våra politiker stoppat huvudet i sanden och vägrat inse det växande problemet: Nämligen mäns dåliga självförtroende kombinerat med en grandios självbild, oförmåga till empati, toppat med lika delar aggressivitet och dålig uppfostran.
Där har ni roten till det onda."
Läs mer i Annas krönika i GP

För att inte tala om senaste nytt om bilskollärarna...

Jag pratade med skolans representant i kommunen om skapa ett projekt för att stärka barnens självkänsla men han kontrade stressat att de pojkar som blivit så utåtagerande (ett tecken på psykisk ohälsa) skulle bestraffas inte hjälpas... Var kommer många av de pojkarna att hamna som vuxna?

Hur får vi in kvinnligheten i maktens korridorer?

Världens mäktigaste personer enligt Forbes list, två kvinnor och tjugoåtta män på de trettio första platserna. För att nå fred i världen behöver det vara minst femton kvinnor och resten män. Vem tar tag i det? FN borde ta det uppdraget tycker jag.

Abu Bakr al-Baghdadi, Courtesy of: Thierry Ehrmann via Flickr Creative
Tydligen är IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi (43 år) på väg in som etta, trots att priset på hans huvud är tio miljoner dollar.

Siffran till höger är personens ålder.

#1Vladimir PutinRussia62
#2Barack ObamaUnited States54
#3Xi JinpingChina62
#4Pope FrancisRoman Catholic Church78
#5Angela MerkelGermany61
#6Janet YellenWashington, United States69
#7Bill GatesBill & Melinda Gates Foundation59
#8Mario DraghiEuropean Central Bank68
#9Sergey BrinGoogle42
#9Larry PageGoogle42
#10David CameronUnited Kingdom48
#11Abdullah bin Abdul Aziz Al SaudSaudi Arabia91
#12Warren BuffettBerkshire Hathaway85
#13Li KeqiangChina60
#14Carlos Slim HeluAmérica Móvil75
#15Narendra ModiIndia65
#16Jeff BezosAmazon.com51
#17Francois HollandeFrance61
#18Jamie DimonJPMorgan Chase59
#19Ali Hoseini-KhameneiIran76
#20Rex TillersonExxon Mobil63
#21Jeffrey ImmeltGeneral Electric59
#22Mark ZuckerbergFacebook31
#23Michael BloombergBloomberg73
#24Charles KochKoch Industries79
#24David KochKoch Industries75
#25Tim CookApple54
#26Benjamin NetanyahuIsrael65
#27Lloyd BlankfeinGoldman Sachs Group61
#28Li Ka-shingHutchison Whampoa87
#29Doug McMillonWal-Mart Stores49
#30Jack Ma-51

Bildens upphovsrätt London Summit.

torsdag 2 juli 2015

Nutidens utbredda slaveri

Kathryn Bolkovac sades upp av DynCorp International eftersom hon, inom ramen för en FN-relaterade avtal, stämde sin uppdragsgivare, i Storbritannien, för ogrundad uppsägning på grund av ett avslöjande (whistleblowing) och vann processen.

DynCorp hade 15 miljoner dollar för att anställa och utbilda poliser i tjänst i Bosnien vid den tidpunkten. Hon redogjorde hur deras officerare betalade för prostituerade och deltog i sexhandel.

Många av dessa officerare tvingades avgå misstänkta för olaglig verksamhet, men ingen åtalades eftersom de åtnjöt immunitet mot åtal i Bosnien.

EU-kommissionens rapport Trafficking in human beings (working paper) visar att 95% av de som utsätts för sexuell exploatering är kvinnor och flickor.

Photo: European Parliament CC flickr

I Europa fanns 30 000 registrerade offer för trafficking, ur många är inte funna och registrerade?

Av dessa 30 000 människor är 69 % offer för trafficking för sexuell exploatering. Av dessa dryga 20 000 människor är 95% kvinnor och flickor.

Av den totala antalet traffickingoffer är också en stor majoritet kvinnor och flickor, runt 80 %.

Drygt 70 % av alla människohandlare, de som registrerats genom att gripas, åtalas eller fällas, är män.

Med vilken rätt tar sig dessa människohandlare friheten att förnedra medmänniskor på detta vis?

Jag rekommenderar filmen The Whistleblower

lördag 6 juni 2015

Kvinnlighetens omöjliga sits - världens dilemma

Jag pratade med en väldigt klok konsult idag som hade intressanta tankar om männens maktmissbruk.

Sverige slår sig för bröstet och hävdar sin vilja till jämställdhet men väldigt lite görs i verkligheten. 

Endast 10 % av börsbolagens styrelser har en jämn könsfördelning. Undrar om det finns något politiskt parti som vågar stå upp för jämställdhetens införande och begränsa hur många styrelseuppdrag en person får ha i börsnoterade företag. Varför inte sätta en gräns på tre?

Den kod som ligger till grund för att bolagen ska närma sig jämställdhet är att minst 40 % ska vara kvinnor. Varför inte 50 %? Om koden inte följs ska ledningen lämna en förklaring, vilket sällan sker.

Vad hände med mångsidighet vad gäller kompetens, bakgrund och erfarenhet? 
Har den ersatts av männens "kliar du mig så kliar jag dig"?

Hur kan ett folks (kvinnornas) färdigheter kastas bort på detta vis? 
Vad är det som säger att män kan bättre? Hur ser världen ut idag? 
Hur har männen lyckats? 
Varför blundar de som kan påverka? 
Varför inte utmäta ekonomiska straff - det är säkert effektivt i den här gruppen - så det blir slut på patriarkatet någon gång?

När ska kvinnors viktiga bidrag till bestämmande poster locka verksamheters valberedningar. Världen närmar sig - varje dag - sin undergång med en eländig ekonomi och miljöförstöring. Hur länge ska männen sitta på sina "viktiga" stolar och få fortsätta att sko sig på dem som inte har något att säga till om. Makten och pengarna är inte bara till för män, de är till för ALLA.

De valberedningar som tar fram förslag representerar ägare, den största aktören är Robur.

Källor
http://www.scb.se
http://allbright.se

söndag 8 februari 2015

Våldtäkter och utrikes födda - kan det vara så här illa?

"Copyright Julia Caesar och Snaphanen.

Gruppvåldtäkten på en 45-årig kvinna ombord på Viking Lines Finlandsfärja Amorella följdes av ännu en våldtäkt. Journalisterna våldtog sanningen och den svenska allmänheten genom att ljuga om gärningsmännens etnicitet. De åtta misstänkta förövarna påstods vara svenskar, trots att sju är somaliska medborgare och en är irakier. De fyra misstänkta gärningsmän som har häktats i veckan är alla somaliska medborgare och muslimer. Ingen har svenskt medborgarskap men i media kallades de “svenskar” i feta rubriker. Svenska media visade än en gång sin samvetslösa agenda när det gäller invandrade våldsbrottslingar. Förövarna skyddas, brottsoffren är fullkomligt ointressanta."

http://snaphanen.dk

TT verkade ha gått ut med titeln "Åtta män gripna för våldtäkt" man kan undra vem som la till "svenska".

Från bra.se
  • 19 200 sexualbrott polisanmäldes (2014)
  • 1 220 lagföringsbeslut fattades gällande sexualbrott (2012)
  • 98 procent av dem som misstänks för sexualbrott är män (2013)
  • 26 procent av sexualbrotten sker i offrets eller gärningspersonens hem (2008)
  • 16 procent = personuppklaringsprocenten² för våldtäkt (2013)19 200 sexualbrott polisanmäldes (2014)
fredag 10 oktober 2014

Percy Barneviks förtroende för kvinnor

Percy Barnevik har bytt fokus. Från tjusiga styrelserum och hotellvåningar till stampade jordgolv och lerhyddor. 
Han stöttar en-kvinno-företag. "Hand in hand" engagerar främst kvinnor som företagsledare. Det är de som lyckas menar Barnevik.– Det finns naturligtvis även duktiga män men risken att de misslyckas är större. De tar inte ansvar på samma sätt, de super och spelar. Kvinnorna vårdar sina pengar, sin familj och lyfter fram barnen. Det är en fantastisk upplevelse att se alla dessa kvinnor resa sig och bli självständiga, ofta från förtryck från en man eller en svärmor. 


Tänk vilken värld vi skulle få med kvinnor vid spakarna... Kvinnor som inte ser till pengar utan mer till att vårda tillgångar, familjer och barnen.

fredag 29 augusti 2014

Jämställdhet - innebär det inte 50/50?

Den borgerliga alliansen sätter upp ett  konkret mål, 40 procent av styrelseledamöterna ska vara kvinnor senast år 2018. Varför inte 50 % och varför vänta till 2018?

Socialdemokraterna jobbar utifrån en tydlig vision att en jämställd värld är möjlig. Därför har de tagit ställning för Europaparlamentets förslag om kvotering av bolagsstyrelser, varje kön minst 40 %. De anser att vi inte kan acceptera ett samhälle där halva befolkningen lämnas utanför makten.

Miljöpartiet vill införa kvotering av kvinnor till styrelser i börsnoterade bolag. I de kommunala bolagen ska Miljöpartiet gå före och välja i första hand kvinnor som våra representanter. Inga procentsatser här.

Vänsterparitet vill att kvinnor ska ha halva makten.

I slutet av 2013 röstade Europaparlamentet igenom lagförslaget om kvotering till bolagsstyrelser, som innebär att minst 40 procent av vardera kön ska vara representerat.

Femtio procent bör det vara annars kommer vi inte till jämlikhet.


söndag 27 april 2014

Hur kan Vatikanan strunta i regelverket och utse två påvar till helgon utan rätt grund?

Två påvar har blivit helgonförklarade för sin goda gärning inom kyrkan?

Men vänta nu - det räcker inte!

För att bli helgonförklarad ska du
- vara död
- ha levt ett oantastligt liv
- ha undervisat en rättrogen lära
- ha gjort underverk (som ska bevisas)
- ha gjort ett mirakel till

Maktens korridorer är som vanligt fulla av falskspel.

"Genom att kanonisera en påve, bekräftar påvedömet sig självt. Det är som om de säger att tidigare påvars politik står över kritik", säger den italienske författaren Luigi Accattoli till Reuters.

Fakta
Johannes XXIII och Johannes Paulus II

Johannes XXIII, påve 1958-1963. Född Angelo Giuseppe Roncalli. Italienare.

Hans största insats var att han sammankallade Andra Vatikankonciliet (1962-65) som beslutade om en viss anpassning till det moderna samhället.

Johannes XXIII uppmanade katolska kyrkan "att vara med i tiden" (aggiornamento), något som också skapade motsättningar i kyrkan mellan reformister och konservativa.

Johannes Paulus II, påve 1978-2005. Född Karol Woytyla. Polack.

Förste icke-italienaren på ämbetet sedan 1523.

Johannes Paulus bidrog till kommunismens fall i Polen genom sin hållning mot kommunismen och popularitet i hemlandet.

Konservativ i frågor som berör födelsekontroll.

Inte är detta några mirakel eller hur? Fy skäms!

Källa svt.se och alltombiblen.se

lördag 22 mars 2014

Är det dags för storstrejk för stoppa de rikaste från att förstöra Sverige?

Om skillnaderna fortsätter att öka mellan människor, om de rika tillåts att bli rikare och rikare kommer eländet växa allt mer. Redan nu ökar våldet väldigt mycket, yngre människor misshandlar, flickor som misshandlar ökar också. Våldet sker främst mot huvudet och gärna med sparkar, så var det inte för 20 år sen.

Sverige har den högsta andelen våldtäkter i Europa, med FN: s rapportering 69 våldtäkter per 100.000 invånare år 2011. (SCB)

Människor blir pressade av skillnaderna, känner vanmakt över sin situation och för att få någon form av respekt kan ett sätt vara att göra uppror, hota att skada andra, att skada dem, att döda dem, att misshandla dem.

Om vi upplever att vi inte är lika mycket värda, att rikare är värda mer, presterar våra barn sämre i skolan. Om vi arbetar på ett ställe där ledningen regerar och orimligt mycket, toppstyr och ger order blir stämningen på jobbet dålig, engagemanget försvinner, kreativiteten likaså.

De väldigt rika blir dummare och dummare för de förstår inte hur människor egentligen lever, vilka förhållanden som råder, hur andra människor har det. De rika fastnar i sin egen egocentriska bubbla och fördummas och tappar sina känsla för medmänsklighet

Det är antagligen dags för "kollektivet" att göra upprror, att samla sig och säga ifrån innan Sverige far riktigt illa. Kanske dags för Storstrejk för att hejda den eländiga utvecklingen.