Visar inlägg med etikett Politik. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Politik. Visa alla inlägg

söndag 7 juni 2020

Reflektioner av Georgia Guidestones

"Georgia Guidestones" by Counse is licensed under CC BY 2.0

1. Håll människans population under 500.000.000, i ständig balans med naturen.

Kanske skulle jordklotets innanmäte räcka i all evighet med det antalet människor på jorden. 


2. Utför reproduktion klokt - utveckla hälsa och mångfald.

Vi har en bit kvar där med all rasism.


3. Förena människan med ett levande nytt språk.

Är det möjligt när alla håller på sitt? Jag vill ha mitt språk, min religion...


4. Styr passion - tro - tradition - och alla sysslor med ett balanserat synsätt.

Idag styr egocentricitet, girighet eller maktbegär ledarna och folket kämpar på som slavar.


5. Skydda folk och nationer med rättvisa domstolar och lagar.

Vi har fortfarande diktaturer som håller rättvisan borta.


6. Låt alla nationer styra sina lagar men lös dispyter i en världsdomstol.

EU verkar vilja styra med gemensamma lagar i många frågor.


7. Undvik obetydliga, värdelösa lagar och överflödiga politiker och tjänstemän.

Antalet EU-regler är enormt - en sökning på t.ex jordgubbar på Eu:s hemsida gav 1436 träffar. I Världens regeringar sitter cirka 50 000 politiker, till det kommer alla lokalpolitiker - i Sverige 69000, i USA 515000...


8. Balansera personliga rättigheter med sociala skyldigheter.

Många länder i världen har mycket att göra här. Människor har rätt att vara fria och leva sitt liv som de vill.


9. Värdera sanning - skönhet - kärlek - i harmoni med evigheten.

Den saknas hos de flesta.


10. Var inte en cancer på jorden - lämna utrymme för naturen.

Vi lämnar inte mycket utrymme för naturen, människor sätts först, naturen sist.

Georgia Guidestones - framtidens budord

By Dina Eric - https://www.flickr.com
RC Christian Elberton (pseudonym) beställde monumentet. Han representerade en hemlig grupp som planerat stensättningen i 20 år. Han tycktes ha en oändlig tillgång till pengar för att finansiera projektet och enligt villkoren i det lagliga avtalet, måste alla ritningar förstöras efter att arbetet var klart och all information om honom skulle döljas för allmänheten.

Christian levererade en skalmodell av stensättningen och tio sidor specifikationer. Marken på fem tunnland köpte Christian den 1 oktober 1979 från gårdsägaren Wayne Mullinex. Mullinex och hans barn fick livstids betesrätter på marken. Den valda platsen är i närheten av vad Cherokee-indianerna kallade "Al-yeh-li A lo-Hee," - världens centrum.

Liksom gamla Stonehenge, fungerar stenarna som en himmelsklocka som sorterar och registrerar tidens gång genom specialfunktioner.

Monumentet avtäcktes den 22 mars 1980, med en publik på 100 eller 400 personer. Christian överförde senare ägandet av marken och stenarna till Elbert County. 

Överst står "Låt dessa vara vägledare till en tidsålder"

Texten på stenarna finns på åtta språk:

1. Håll människans population under 500.000.000, i ständig balans med naturen.

2. Utför reproduktion klokt - utveckla hälsa och mångfald.

3. Förena människan med ett levande nytt språk.

4. Styr passion - tro - tradition - och alla sysslor med ett balanserat synsätt.

5. Skydda folk och nationer med rättvisa domstolar och lagar.

6. Låt alla nationer styra sina lagar men lös dispyter i en världsdomstol.

7. Undvik obetydliga, värdelösa lagar och överflödiga politiker och tjänstemän.

8. Balansera personliga rättigheter med sociala skyldigheter.

9. Värdera sanning - skönhet - kärlek - i harmoni med evigheten.

10. Var inte en cancer på jorden - lämna utrymme för naturen.

Visst är det så att mänskligheten styr världen i en negativ spiral, egocentritet är grunden i det mesta. Jag vill ha det bra, jag vill ha pengar, jag vill ha makt, jag vill göra vad jag vill, jag vill äta vad jag vill... skit samma om djur, andra människor och naturen blir lidande.

Den tionde inskriften på stenen lyder "Var inte en cancer på jorden. Lämna plats för naturen. Lämna plats för naturen.”  Hur många struntar inte i det?

Vi plundrar i stället hänsynslöst jorden på dess olja, mineraler och diamanter m.m. och de giriga försöker tjäna så mycket pengar de kan eller så kämpar de för att ta så mycket makt som möjligt.

Vi skövlar skog och plattar till marken för att bygga hus att bo, skyskrapor, bygga vägar, parkeringsplatser, varuhus...

Pengar styr i princip allt. Offentliga verksamheter haltar på grund av ständiga besparingar. Vad är viktigast? Pengar eller människor? Många skolor är en instängd utbildning vars mål är att utbilda lydiga medborgare när målet borde vara att barnen ska vara klokare och visare när de gå ur skolan. Om inget ändras kommer detta att fortsätta till slutet.

Listan på exempel kan bli hur lång som helst, ta dig en funderare och fyll på men kanske har texten hittills blivit för lång och du orkar inte engagera dig. DET är farligt. Det är dags att börja bli aktiv inte vara förslöad. Ju fler som inte bryr sig desto mer makt tar de giriga. Alla har sitt ansvar, både den slöe och den girige!

Förhoppningsvis får Covid-19-pandemin (som kom 50 år efter att stenarna rester) människor att stanna upp och ändra sitt sätt att vara. Jordklotet är vårt hem - inte gräver du bort grunden i ditt eget hus så det rasar? Respektera jorden som du respekterar ditt eget hem.

Moder jord är inte dum och behandlar vi henne illa så säger hon ifrån förr eller senare och hon har hjälp av Fadern i skyn. Ingen rår på dem i sista änden.

https://www.georgiaencyclopedia.org/articles/history-archaeology/georgia-guidestones
https://www.manilatimes.net/2020/04/02/opinion/columnists/rc-christian-and-covid-19/708705/

söndag 26 april 2020

Dags att lägga ner Läkemedelsverket eller helt ändra dess uppdrag?

Detta gör Läkemedelsverket:

Läkemedelsverket finns för att patienter
och alla andra ska kunna känna sig säkra
när de använder läkemedel (medicin).
Medicinen ska fungera bra, inte vara farlig
och inte ha svåra biverkningar.
Läkartidningen.se skriver
Läkemedelsindustrins lansering och försäljning av läkemedel sker på marknadens allt hårdare villkor, vilket ibland resulterat i dödliga skadeverkningar. Förgiftningar och andra biverkningar av läkemedel är den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer i USA och Europa [1]. 
Fallen med allvarliga biverkningar av läkemedel ökar. Ändå tror Läkemedelsverket att många fler är drabbade.
Alldeles för många får allvarliga biverkningar av mediciner, men utan att det rapporteras. Det är en av slutsatserna i Läkemedelsverkets årliga rapport om biverkningar.
Rapporten visar även att antalet allvarliga biverkningar, de som leder till att patienten får söka sjukvård eller i värsta fall dör, har ökat under 2016. De ökar både i antal och i förhållande till hur många fall som rapporteras totalt.
Ungefär hälften av de drygt 8 000 rapporterade fallen i fjol var allvarliga. Det är särskilt kvinnor i åldern 18-64 år som drabbas.
Enligt väletablerade juridiska principer är en vaccintillverkare inte ansvarig för skador orsakade av ett korrekt tillverkat och märkt vaccin. Under de senaste åren har dock ett fåtal domstolar agerat i strid med dessa principer och funnit tillverkare ansvariga för sådana skador, eventuellt på grund av att den skadade individen hade uppmanats (eller krävts) av regeringen att delta i immuniseringsprogrammet och tycktes inte ha någon annan begäran om ersättning.

måndag 13 april 2020

Dokumentär om Covid 19 och dess start

Länder börjar stämma Kina nu, var ska detta sluta? Det kan bli väldigt dyrt för Kina att kompensera för alla kostnader världens länder drabbats av. Denna blev raderad ganska snabbt, bifogar en annan länk - inte lika uttömmande men ändå. Se längre ner


https://community.hannity.com/t/growing-evidence-that-wuhan-coronavirus-orginated-in-a-lab/227245

Covid-19 - visar att förändringar kan gå snabbt om ledare bara villCovid-19 visar att när mänskligheten förenas i gemensam sak så blir snabb förändring möjlig.

För några månader sedan skulle ett förslag om att stoppa kommersiella flygresor ha verkat absurd. Likaså för de radikala förändringar vi gör i vårt sociala beteende, ekonomi och regeringens roll i våra liv.

Vad mer kan vi uppnå i samstämmighet? Vad vill vi uppnå och vilken värld ska vi skapa?

Att avbryta en vana är att se den, det är att förvandla den från en tvång till ett val. När krisen avtar kan vi få tillfälle att fråga om vi vill återgå till det normala eller om det som sker nu är något som vi vill föra in i framtiden.

Många har förlorat sina jobb, de jobb som finns idag är det de jobb som världen behöver mest? Kan vår arbetskraft och kreativitet användas bättre? Behöver vi verkligen flyga så mycket?

Vilka delar av ekonomin vill vi återställa och vilka delar kan vi välja att släppa?

Vad vill vi ha tillbaka? Medborgerliga friheter? Mötesfrihet? Bestämma över våra kroppar? Personliga sammankomster? Kramar och handskakningar? Det offentliga livet?

Kanske är det så att mänskligheten närmar sig en vägkorsning. Föreställ dig att du går en väg och längre fram ser du vägkorsningen. Vi stannar, vågar vi tro att det är nu det händer, efter flera års inskränkning till våra föregångars väg. Vi har äntligen ett val. Vi har rätt att sätta stopp. Hundra vägar strålar ut framför oss, några leder i samma riktning som vi redan har gått. Vissa leder till helvetet på jorden och vissa leder till en värld som är mer helad och vackrare än vi någonsin vågat tro att vara möjlig.

Att gå utan kramar i några veckor verkar vara ett litet pris att betala om det kommer att motverka en epidemi som kan ta miljoner liv. Det finns ett starkt argument för social distans på kort sikt: att förhindra att en plötslig uppgång av Covid-fall överbelastar det medicinska systemet.

Vissa kommentatorer isar på att det spelas in i en agenda för totalitär kontroll. En rädd allmänhet accepterar inskränkningar av medborgerliga friheter som annars är svåra att motivera - som spårning av allas rörelser hela tiden, tvångsmedicinsk behandling, ofrivillig karantän, resebegränsningar och mötesfrihet, censur av vad myndigheterna anses vara desinformation.

Automatisering av handeln; övergång från deltagande i sport och underhållning till fjärrvy; livets migration från offentliga till privata utrymmen; övergången från platsbaserade skolor till online-utbildning, rörelsen av mänskligt arbete och fritid till skärmar. Covid-19 påskyndar tidigare befintliga trender, politiska, ekonomiska och sociala.

Varför agerar vi nu när många smittas av Covid-19 när vi inte agerar över dem som svälter och far illa annars?

Svaret är avslöjande. Vi vet inte vad vi ska göra inför världshunger, beroende, autoimmunitet, självmord eller ekologisk kollaps. Vi kanske försöker genom att skänka pengar... Nu kommer en smittsam epidemi, och äntligen kan vi göra något. Det är en kris för vilken kontroll fungerar: karantän, lockdowns, isolering, handtvätt, kontroll av rörelse, kontroll av information, kontroll av våra kroppar.  Med Covid-19 kanaliseras vår växande känsla av hjälplöshet. Covid-19 är ett hot som vi vet hur vi ska möta.

Våra etablerade institutioner blir alltmer hjälplösa att möta vår tids utmaningar. Nu kommer en utmaning som de äntligen kan möta. Hur ivriga är de inte att omfamna det som en viktig kris. De informerar om de oroväckande bilden av den. Hur lätt går inte allmänheten med i paniken och omfamnar ett hot som myndigheterna kan hantera, folket ger ledningen fullmakt för att hantera de olika otänkbara hoten.

Vår antibiotika och kirurgi uppfyller inte de växande hälsokriserna som autoimmunitet, missbruk och fetma. Våra vapen och bomber, byggda för att erövra arméer, är värdelösa för att få bort hat utomlands eller hålla våld i hemmet borta från våra hem. Vår polis och fängelser kan inte läka brottsförhållandena för brott. Våra bekämpningsmedel kan inte återställa förstörd mark.

Vilken typ av problem kan hanteras med dominans och kontroll? Den typ som orsakas av något från utsidan. När orsaken till problemet är något intimt för oss själva, som hemlöshet eller ojämlikhet, beroende eller fetma, finns det inget att kriga mot.

Det finns de som anser att det som händer är ett avsiktligt maktspel.

Teorierna (det finns många varianter) talar om Event 201 (sponsrat av Gates Foundation, CIA, etc. i september förra året), och en vitbok från Rockefeller Foundation 2010 som beskriver ett scenario som kallas "Lockstep", som båda redogör för det auktoritära svaret till en hypotetisk pandemi. De konstaterar att infrastrukturen, tekniken och lagstiftningen inför detta har varit under förberedelse i många år. Allt som behövs, säger de, var ett sätt att få allmänheten att gilla läget och nu har det kommit. Oavsett om nuvarande kontroller är permanenta eller inte, ställs ett prejudikat in. Är det okej för dig att detta sker?

Spårning av människors rörelser hela tiden (på grund av coronavirus)
Upphävandet av mötesfriheten (på grund av coronavirus)
Militärt polisarbete för civila (på grund av coronavirus)
Extra obestämt frihetsberövande (karantän på grund av coronavirus)
Förbud mot kontanter (på grund av coronavirus)
Censur av Internet (för att bekämpa desinformation, (på grund av coronavirus)
Obligatorisk vaccination och annan medicinsk behandling som fastställer statens suveränitet över våra kroppar (på grund av coronavirus)
Klassificeringen av alla aktiviteter och destinationer i det uttryckligen tillåtna och uttryckligen förbjudna (du kan lämna ditt hus för detta, men inte för det), vilket eliminerar den opoliserade, icke-juridiska gråzonen. Denna totalitet är själva kärnan i totalitarism. Nödvändigt nu dock på grund av coronavirus.

Det finns många idéer om epidemin
att det är en monströs intrig som begås av ondska på allmänheten
att det är ett genetiskt utvecklat biovapen
att epidemin är relaterat till 5G-utrullning
att det har sitt ursprung i ett Wuhan-biolab
att det har sitt ursprung i Fort Detrick
att det är exakt som CDC och WHO har sagt.

Hur kan någon få klarhet mitt i denna lavin av nyheter, falska nyheter, rykten, undertryckt information, konspirationsteorier, propaganda och politiserade berättelser som fyller Internet.

Vilken information kan vi blockera för att upprätthålla integriteten i våra synpunkter? Låt oss vara ödmjuka i våra övertygelser: det är en fråga om liv och död.

Kriget mot döden

Skulle jag be alla nationens barn att avstå från att leka under en tid, om det skulle minska min mammas risk att dö, eller för den delen, min egen risk? Eller jag kan fråga: Skulle jag förordna slutet på mänsklig kramande och handskakning, om det skulle rädda mitt eget liv?

Det finns ingen enkel formel för att balansera dessa värden.

Samhället lägger mer och mer tonvikt på säkerhet och riskminskning. Det har särskilt påverkat barndomen, förr låt man barn vandra en bit bort hemifrån utan tillsyn.

Mer säkerhet som latexhandskar, handsprit, låsta, bevakade och övervakade skolbyggnader; intensifierad flygplats- och gränssäkerhet; metalldetektorer och sökningar innan folk går in på många idrottsarenor och offentliga byggnader och så vidare. Är vi på väg till en säkerhetsstat?

Mantrat "säkerhet först" betyder att överlevnad är viktigast inte ha ha roligt, vara äventyrliga, leka och att utmana sina gränser. Många traditionella och inhemska kulturer är mycket mindre skyddande för barn. De tillåter dem att ta risker och ta ansvar och tror att detta är nödvändigt för att barn ska utveckla självförtroende och gott omdöme.

Kan det vara så att moderna människor offrar "att leva livet full ut" för säkerheten. Den omgivande kulturen lobbyar oss dock obevekligt för att leva i rädsla och där det värsta möjliga utfallet är döden. Ändå vet vi att döden väntar oss oavsett.

Besatthet av pengar och egendom - förlängningar av jaget, som ordet ”min” indikerar - uttrycker en illusion om att det dödliga jaget kan göras odödligt.

Den offentliga politiken strävar efter att minimera antalet dödsfall nästan utan tvekan, ett mål som andra värderingar som lek, frihet etc. är underordnade.

Covid-19 erbjuder tillfälle att bredda den åsikten. Ja, låt oss hålla livet heligt, heligare än någonsin. Döden lär oss det. Låt oss hålla varje person, ung eller gammal, sjuk eller väl, som den heliga, värdefulla, älskade varelsen som de är.  Att hålla livet heligt är inte bara att leva länge, det är att leva bra och rätt och fullt.

Vilken värld ska vi leva i?

Hur mycket av livet vill vi offra vid säkerhetsaltaret? Om det håller oss säkrare, vill vi leva i en värld där människor aldrig samlas? Vill vi ha masker offentligt hela tiden? Vill vi undersökas medicinskt varje gång vi reser, om det kommer att rädda ett antal liv per år? Är vi villiga att acceptera medicinering av livet i allmänhet och överlämna den slutliga suveräniteten över våra kroppar till medicinska myndigheter (de politiskt utvalda)? Vill vi att varje evenemang ska vara ett virtuellt evenemang? Hur mycket är vi villiga att leva i rädsla?

Covid-19 kommer så småningom att avta, men hotet om infektionssjukdom är permanent. Vårt svar på det sätter en väg för framtiden. Det offentliga livet, det kommunala livet, det gemensamma fysiska livet har minskat under flera generationer. Istället för att handla i butiker får vi saker som levereras till våra hem. I stället för paket med barn som leker ute har vi lekdatum och digitala äventyr. I stället för det offentliga torget har vi online-forumet. Vill vi fortsätta att isolera oss ännu längre från varandra och världen?

Det är inte svårt att föreställa sig, särskilt om social distansering är framgångsrik, att Covid-19 fortsätter utöver de 18 månader som vi får höra att förvänta sig att den ska gå sin gång. Det är inte svårt att föreställa sig att nya virus kommer att dyka upp under den tiden. Det är inte svårt att föreställa sig att nödåtgärder kommer att bli normala (för att undvika möjligheten till ytterligare utbrott), precis som nödsituationen som förklarades efter 9/11 fortfarande är i kraft i dag. Det är inte svårt att föreställa sig att (som vi säger) återinfektion är möjlig, så att sjukdomen aldrig kommer att försvinna. Det betyder att de tillfälliga förändringarna i vårt livsstil kan bli permanenta.

För att minska risken för en annan pandemi, ska vi välja att leva i ett samhälle utan kramar, handskakningar och femmor för alltid? Ska vi välja att leva i ett samhälle där vi inte längre samlas massivt? Ska konserten, sporttävlingen och festivalen vara en historia? Ska barn inte längre leka med andra barn? Ska all mänsklig kontakt medieras av datorer och masker? Inga fler dansklasser, inga fler karatekurser, inga fler konferenser, inga fler kyrkor? Är dödsminskning den standard för att mäta framsteg? Betyder mänsklig framsteg separering? Är detta framtiden?

Samma fråga gäller de administrativa verktygen som krävs för att kontrollera människors rörelse och informationsflödet. För närvarande går hela landet mot lockdown. I vissa länder måste man skriva ut ett formulär från en statlig webbplats för att lämna huset. Det påminner mig om skolan, där en plats måste godkännas hela tiden. Eller i fängelse. Tänker vi oss en framtid för elektroniska hallpasseringar, ett system där rörelsefrihet regleras av statliga administratörer och deras programvara hela tiden? Där varje rörelse spåras, antingen tillåtet eller förbjudet? Och för vårt skydd, där information som hotar vår hälsa (som beslutats, återigen av olika myndigheter) censureras för vårt eget bästa? Mot en nödsituation, som till ett krigstillstånd, accepterar vi sådana begränsningar och överlämnar våra friheter tillfälligt.

För första gången i historien finns de tekniska medlen för att förverkliga en sådan vision, åtminstone i den utvecklade världen (till exempel att använda mobiltelefonplatsdata för att upprätthålla social distan. Efter en ojämn övergång kunde vi leva i ett samhälle där nästan hela livet händer online: shopping, möte, underhållning, umgänge, arbeta, även dejta. Är det vad vi vill ha? Hur många räddade liv är det värt?

Ensamhet och brist på social kontakt har visat sig öka inflammation, depression och demens. Enligt Lissa Rankin, M.D., ökar luftföroreningar risken för att dö med 6%, fetma med 23%, alkoholmissbruk med 37% och ensamhet med 45%.

Trots politikernas ständiga påståenden om att de förföljer krig för fredens skull skapar de oundvikligen mer krig. Att bomba länder för att döda terrorister förvärrar ländernas förhållanden. Att låsa in brottslingar ger upphov till brottslighet, det förvärrar förhållanden när det bryter upp familjer och samhällen. Regimer med antibiotika, vacciner, antivirala medel och andra läkemedel utövar förödelse på kroppens ekologi, som är grunden till stark immunitet. Besprutningar ger otaliga skador på naturens ekologi. Virus är integrerade i livets web.

Dödlighetstatistik från Italien (från dess National Health Institute), baserat på en analys av hundratals dödsfall i Covid-19. Av de analyserade var mindre än 1% fria från allvarliga kroniska hälsotillstånd. Vissa 75% drabbades av högt blodtryck, 35% av diabetes, 33% av hjärtsjukdom, 24% från förmaksflimmer, 18% av låg njurfunktion, tillsammans med andra tillstånd som jag inte kunde avkoda från den italienska rapporten. Nästan hälften av de avlidna hade tre eller fler av dessa allvarliga sjukdomar. Amerikaner, med fetma, diabetes och andra kroniska sjukdomar, är minst lika sårbara som italienarna.

Bör vi skylla på viruset då (som dödade få annars friska människor) eller ska vi skylla underliggande dålig hälsa?

Miljontals människor i den moderna världen befinner sig i ett osäkert hälsotillstånd och väntar bara på något som normalt skulle vara trivialt att skicka dem över kanten. Det finns ingen patogen som orsakar diabetes eller fetma, beroende, depression eller PTSD. Deras orsaker är andra, inte ett virus som är separat från oss själva och vi dess offer.

Vår moderna hälsokultur. Å ena sidan finns det en växande wellnessrörelse som omfattar alternativ och holistisk medicin. Det förespråkar örter, meditation och yoga för att öka immuniteten. Den betonar vikten av de känslomässiga och andliga dimensionerna av hälsa, till exempel kraften i attityder och övertygelser att sjuka eller läka. Allt detta verkar ha försvunnit under Covid-tsunamin, eftersom samhället som standard ersätter den gamla ortodoxin.

Akupunktörer i Kalifornien har tvingats stänga, efter att ha betraktats som "icke väsentliga." Från den medicinska myndighetens världssyn är alternativa metoder, social interaktion, yogaklasser, kosttillskott och så vidare humbug när det gäller verkliga sjukdomar orsakade av verkliga virus.

Amerika och den moderna världen i allmänhet står inför en hälsokris. Är svaret att göra det vi har gjort, bara mer noggrant? Ett annat svar skulle vara att bredda vårt perspektiv och undersöka hela systemet, inklusive vem som betalar för det, hur tillgång beviljas och hur forskning finansieras, men också utvidgas till att omfatta marginella fält som örtmedicin, funktionell medicin och energimedicin. Kanske kan vi ta detta tillfälle att omvärdera rådande teorier om sjukdom, hälsa och kroppen. Ja, låt oss skydda den sjuka fisken så bra vi kan just nu, men kanske nästa gång kommer vi inte att behöva isolera och drog så många fiskar om vi kan rengöra tanken.

Källa: https://charleseisenstein.org/essays/the-coronation/?_page=5

lördag 4 april 2020

Människan en invasiv art? Tror det


När vi attackerar djuren och naturen är det inte konstigt att det kommer en reaktion. 

"En snabbt växande världsbefolkning i kombination med enorma stammar av monokulturell tamboskap (med dålig genetisk variation) och ovanpå det ekosystem som stressas och gör vilda djur hemlösa och sprider parasiter, virus och bakterier på sin jakt efter nya värddjur."

"Människan övergick till jordbruk och skaffade sig växande stammar av tamboskap men med den agrara revolutionen anlände en massa nya virus och bakterier till människan. Virus som haft vilda djur som värdar flyttade plötsligt, via boskapen – grisar, kor, änder med mera – in mitt bland oss."

Regnskog huggs ner och djuren får leta nya värdar.

"Det är så att säga samhället i sig, vår civilisation, som är ett stort problem. Jag (Göran Greider) har skrivit förut här om den snabba befolkningstillväxten som ett problem i sig, men vi – inklusive jag själv – har svårt att hantera frågan.

Är människan en invasiv art? Ja, det ser så ut. Varhelst vi dyker upp pressas ekosystemen och den biologiska mångfalden minskar. Biologer kan ibland kalla Homo Sapiens för en darwinistisk demon.

Givetvis går det att ställa om civilisationen till hållbarhet men mycket står i vägen för det. Mot slutet av 60-talet trodde många medicinare att vi nu ”kunde slå ihop boken om infektionssjukdomarna”. Civilisationen hade löst det problemet.

Så blev det inte. En lärdom av coronasmittan är därför denna:

Det räcker inte att i framtiden vara beredda på pandemier, vi måste skapa den hållbara civilisation som inte frambringar dem. I korthet innebär det: Vi måste ge vilda djur och växter mer plats."Källa: https://www.etc.se/ledare/manniskan-maste-inte-bete-sig-som-en-darwinistisk-demon?fbclid=IwAR2HKZWxrkrcnSkP2ne3Hx6_IWkK1m7ze2KaWWNdlswgTyuNmt3Z2yQJJdk

#corona

lördag 14 mars 2020

Varifrån kommer Corona-viruset ifrån om det inte kom från marknaden i Wuhan?

Från https://www.holistic.se/blogg/6264

"Varifrån har viruset sitt ursprung?

Den officiella versionen är att Coronaviruset har spridits från fladdermöss via en orm och sedan till människa och från människa till människa. Men detta är spekulation och bevisen för det är svaga. Viruset ska ha börjat sprida sig på en matmarknad i Wuhan. Men det finns flera faktorer som gör att detta inte är troligt. Man har hittills inte funnit Coronaviruset hos några djur från matmarknaden i Wuhan.
Kinesiska forskare har kartlagt virusets genom och informerat resten av världens forskare.  Forskare som har undersökt genomet ser att viruset är väldigt likt SARS-viruset men att det har fått en sekvens införd från ett annat virus. Detta menar forskarna inte kan ske av sig självt utan har åstadkommits av människor i laboratorier. James Lyons-Weiler är en forskare som undersökt virusets genom och han menar att det är mer än 99 procents sannolikhet att viruset har skapats i ett laboratorium.
söndag 12 januari 2020

Medicinernas eländiga historia

Rockefeller center
Diabetes, cancer och andra kroniska sjukdomar har formligen exploderat det senaste halvseklet.

Från tidernas begynnelse har det funnits kunniga och kloka män och kvinnor, som på olika sätt försökt bota människor sjukdomar. Metoderna har varierat i olika kulturer.

I USA fanns i början av 1900-talet ett antal olika inriktningar på läkarutbildningarna. Det fanns ”örtmedicin”, "homeopati", "naturmedicin" mm, mm.

De olika lärosätena hade en ganska varierande kvalitet. Det började växa fram ett önskemål om en gemensam och likvärdig läkarutbildning.


 Familjen Carnegie och bröderna Rockefeller hade ett gyllene tillfälle att ge sig in på ”marknaden”.Andrew Carnegie
Den ökända Flexner-rapporten (1910) gjord på beställning av Carnegie Foundation innebar i princip närmast ett totalförbud mot "naturliga" botemedel.

Därefter skulle - förutom kirurgi - endast petrokemiska, farmaceutiska metoder godkännas.

De nämnda familjerna hade närmast obegränsade ekonomiska tillgångar, de gav frikostiga ”donationer” till de institutioner som utbildade läkare vilket innebar att till slut styrde utbildningarnas inriktning.

De fick ett oförtjänt gott rykte för sin ”välgörenhet” och de fick tillgång till en extremt lönsam ”marknad”. Läkemedelsindustrin är i dag världens i särklass mest lönsamma - och har länge varit investerares favoritobjekt.

De lyckades styra över all läkarutbildning till vad vi i dag ser, hundra år senare, en inriktning helt mot petroleumbaserade, syntetiska läkemedel. Örter, vitaminer, kosttillskott och traditionella ”folkmediciner” får inte finnas inom skolmedicinen och betraktas generellt som "kvacksalveri".

Dagens läkare lär sig att farmaceutiska produkter ("MEDICIN") är den enda lösningen på medicinska problem.

Dessa orsakar minst 1/3 av samtliga dödsfall i vårt land.

De statliga verken hindrar framgångsrik alternativ behandling av t.ex. sjukdomar som diabetes och cancer.

Nästan över en natt i början av 1900-talet blev bl.a. 30 000 örtmedicinare arbetslösa och förbjudna att bedriva sin verksamhet.Innan hade läkarna en ganska varierad kunskap och praktik, delvis med vad vi idag skulle kalla en holistisk eller funktionell inriktning. Efter "kuppen" utbildades läkarna till att hitta rätt kemiskt preparat till varje åkomma. Nästan all medicinsk forskning bedrivs på det området.

Detta spreds över hela Västvärlden.

Svenska läkare i dag har knappt fått någon utbildning i kost och näring - som självklart är basen för allas hälsa. Sverige, Tyskland och Belgien har minst utbildningstimmar vad gäller kost och naturprodukter”.


Källa: Lars Bern
http://www.svaradoktorn.se/425444535
http://www.svaradoktorn.se/434262577

söndag 5 januari 2020

Incel - involuntary celibates (ofrivilliga celibater)

Det bottnar i ensamhet och att allt snurrar för fort. Dessa män hänger inte med och anser sig vara kränkta av feminismen. De känner sig lurade och upplever att det är feminismen som har gjort deras liv sämre.

Incelmännen möts framför allt i forum på nätet, både svenska och amerikanska. Dessa män bär på ett djupt hat mot kvinnor, som de får utlopp för på nätet och nu på senare tid i verkliga livet.

Incels är unga och svenska, i Sverige ungefär tvåhundra män i åldern från sena tonåren till 40-årsåldern.

Många har god utbildning men är trots det sjukskrivna eller utförsäkrade. De har inte så många vänner och är ofta utan en nära familj.

De tycker inte de har något värde i sig själva, utan hittar sitt värde i att de är antifeminister, på samma sätt som man i högerextrema kretsar hittar sitt värde i att man är svensk. Det är män som lätt tar in de andra gruppmedlemmarnas åsikter. De är lätta att påverka i sin ensamhet.

Problemet är att det pratar med män i exakt samma position som de själva. Resultatet blir att de bekräftar varandra och varandras åsikter och triggar varandra till allt djupare hat.

Som så många andra gånger bottnar det ofta i psykiska orsaker, kanske har de aldrig har knutit an till någon.

Grupperna blir starkare av antifeministiska strömningar i samhället och av att politiker gör uttalanden som de tolkar som att de bekräftar deras sätt att se samhället.

De hatar också ofta de snygga män som får de snygga kvinnorna, de kvinnor de själva skulle vilja ha. De hånar kvinnors utseende, de som inte har det utseende eller den kropp som de själva helst vill åt.

Många känner att allt är förlorat och vill ta revansch för deras eget misslyckade liv. Våldsdåden har nu börjat i USA och Kanada.

Som jag skrivit om tidigare är frustration väldigt farligt, frustration leder till tråkigheter. Politiker bör satsa på att minska all frustration som finns på många olika plan annars kommer det att gå illa. Och en sak till hur kan dessa män skylla på kvinnorna? Peka finger innebär att en finger pekar på kvinnan tre på dem själva. Det är bara att sätt igång att jobba med sig själv så växer snart intresset från kvinnorna. 


Källor: https://www.baaam.se/det-nya-kvinnohatet-det-har-ar-incels
Andreas Gustavsson, chefredaktör på tidningen Dagens ETC

söndag 1 december 2019

Adolf Hitlers barndom

Adolf Hitler föddes den 20 april 1889 i den österrikiska staden Braunau. Hans far Alois Schickelgrüber-Hitler arbetade som tulltjänsteman. Alois hade blivit änkling två gånger och hade flera barn. Tredje hustrun, tjänsteflickan Klara Poelzl, blev mor till Adolf.

Klara gav sitt barn mycket kärlek och skämde bort honom. Hon hävdade att Adolf var sjuklig och hon var rädd att förlora honom men barnflickan kom ihåg Adolf som ett friskt livligt barn men han var neurotisk och modersbunden. Klara förvirrade hans omdöme genom att ständigt tala om för honom, hur olik han var andra barn. Fadern däremot var hård mot sina barn och Adolf fick ofta stryk.

Hitler i skolan
I småskolan var han alert och lydig men livlig. Betygen var utmärkta. Han hade bra sångröst och var med i skolkören. På rasterna var han den självklare ledaren när man lekte indianer och vita eller boer och engelsmän.

I realskolan gick skolarbetet sämre. Adolf tillhörde inte längre de smartaste och mest begåvade så studieintresset tog slut. Franskaläraren sa att Hitler hade talang men helt saknade självdisciplin. Nu var han inte längre ledaren, istället uppträdde han arrogant och hade svårigheter att passa in i skolsystemet. Han drog sig allt mer inom sitt skal. Helst satt han och tecknade eller så gick han på opera.

Drömmaren Hitler
På vägen till skolan passerade Adolf Hitler slottet Kürnberg, där det sades att Nibelungenslied hade blivit komponerad.

Hans skolväg gick över branta kullar, genom skogar och byar med kyrkor. Allt detta påverkade hans nationalromantiska sinne.

Nationalromantikern Hitler
Adolf Hitler läste mycket till långt in på nätterna. Han var förtjust i Karl Mays indianböcker. Med tiden lockade de gamla teutonernas (tyskarnas) historia.

Bismarck, som enade Tyskland under 1860-1870-talen, var den store hjälten, det var han som 1879 skapade dubbelalliansen med Österrike-Ungern för att möta hotet från Frankrike. Denna blev senare trippelalliansen, 1882, då Italien även blev en av parterna. Bismarck slöt 1887 ett hemligt avtal med Ryssland som skulle förhindra anfall mellan länderna. Han var också den som fick Tyskland att börja bli en välfärdsstat.

För Hitler var Tysklands storhet mycket viktig. Då hans kamrater skrattade åt honom för att han ständigt hängde över kartboken, stirrade han stint på dem och svarade: "Jag håller på att utplåna de tyska gränserna och göra Tyskland större - och större!"

Hitler lämnar skolan
Hitlers mor skämde bort honom och gjorde mycket väsen av hans fysiska svaghet. Hon ansåg att han var så klen så att han fick avbryta skolgången under ett år. Adolf övertalade senare sin mor att låta honom helt få sluta studera, så när han var sexton lämnade han skolan utan att ha tagit någon examen. Han var nu fri att göra vad han ville. Fadern var död sedan ett par år.

Fortsättning - Hitler som ung

Adolf Hitler - innan han blev rikskansler

Hitler kommer till Wien
På våren 1906 då han var 17 år, fick han moderns tillstånd att åka till Wien, som då var centrum för konst, musik och arkitektur. Han sökte in på konstakademin två gånger men klarade inte inträdesproven. Tidens moderna strömningar i konst hade gått honom helt förbi. Hans teckningar ansågs otillfredsställande och gammalmodiga men Hitler vägrade att ta till sig den moderna konsten.

Hitler stannade kvar i Wien men hade svårt att försörja sig. Han åt mest mjölk och smörgås. Ibland blev han arg och utbrast till sin vän Kubizek "detta är en hunds liv". De få pengar han kunde lägga undan gick till biljetter till Burgteatern eller operan. Hitler besökte dessa ställen tillsammans med Kubizek flera gånger i veckan. Han tröttnade aldrig på att höra Wagner. Musiken förde honom bort från verkligheten till en mystisk värld. Hitlers syster Angela anklagade Kubizek för broderns verklighetsflykt.

Hitler som bostadslös i Wien
I augusti 1909 försvann Hitler, 20 år, helt in i fattigdomen. Han drog omkring som en luffare utan medel och ovillig att ta ett arbete. För en tid var en bänk i Pratern hans hem. Han sov på barer, i kaféer på Kaiserstrasse eller i de överbefolkade värmestugorna.

När hösten kom hade han sålt det mesta av sina kläder, bland annat sin svarta vinterrock. Snön och kylan drev honom att huttrande, tillsammans med andra bostadslösa, söka sig till fattighärbärget. Han fick först sina kläder desinficerade sedan serverades soppa och bröd. Hanisch, en kamrat, lärde Hitler att överleva vintern. På morgonen lämnade de härbärget. Blå och frusna gick de till Kathie för att få soppa. Sedan gick de till en värmestuga för att få lite skydd mot den kylan. Mot kvällen gick de tillbaka till härbärget.

Ibland tjänade Hitler några kronor genom att skotta snö eller bära bagage på Westbahnhof men egentligen var han för svag för att sådant arbete. Hans fötter var såriga och varje steg gjorde ont. Hitler försökte sig också på att tigga. Till slut började han måla vykort och fick även sina kort sålda. Hans situation blev då lite bättre.

Hitler upptäcker politiken
På härbärget fanns några intellektuella som diskuterade politik. Hitler blev så intresserad av politik att han började tillbringa timmar i Parlamentshuset där han lyssnade på de heta debatterna. Speciellt tog han intryck av Karl Lueger och hans antisemitiska kristna socialistparti. De tysknationella strömningarna påverkade också Hitler starkt.

Hitlers kamrater på härbärget respekterade honom för hans artistiska anlag och hans villighet att ställa upp i olika sammanhang men de tyckte inte om när han diskuterade politik. Då blev han upphetsad började skrika och gestikulera och hans långa hår flög runt huvudet.

Hitler och antisemitismen i Wien
Hitler var ännu inte ingen antisemit (fientlighet, fördomar eller diskriminering mot judar), även om han gillade Karl Luegers antisemitiska parti. Tvärtom beundrade han många judar och uttryckte tacksamhet för den judiska välgörenheten. Två av hans närmaste vänner var också judar. En judisk konsthandlare som tyckt synd om Hitler skänkte honom en rock. Sina vykort sålde han också mest till judarna.

I Wien arbetade organiserade grupper outtröttligt på att sprida antisemitisk propaganda. Hitler läste bland annat tidningen Ostara som var den första, och enda illustrerade, som bevisar med ord och bilder, att den blonde hjältemannen är den vackre, ädle, idealistiske, geniale och religiöse mannen, är skaparen av all kultur och huvudbärare av gudomen. Allt fult och ont påstods komma från rasblandningen. Där fanns många illustrationer på ariska kvinnor som våldtogs av apliknade varelser.

I maj 1913 lämnade Hitler Wien för München.

Hitler i München
I München hyrde Hitler ett rum på tredje våningen med säng, bord, soffa och en stol. Han benämnde sig som Adolf Hitler, arkitektmålare från Wien. Han arbetade intensivt med sina målningar som han sålde på torget.

Hyresvärden, Fru Popp, tyckte Hitler var en österrikisk charmör, en vänlig, hjälpsam ung man med något mystiskt över sig. Ofta satt han på sitt rum under dagar och nätter och bara läste böcker. Dessemellan besökte han ölhallarna och kaféerna där han diskuterade politik. Vid första världskriget gick han in som frivillig i armén.

Det var den tyska kapitulationen efter första världskriget som skapade politikern Hitler. Starten i politikerkarriären var som förtroendevald i ett vänsterrevolutionärt soldatråd.

Hitler bytte sedan ideologisk hemvist och rekryterades av armén som propagandist för att göra vänstersoldater nationellt sinnade. Det var under utbildningen till propagandist som Hitlers förmåga som folktalare upptäcktes. Det var under samma utbildning som Hitler blev en glödande antisemit (mot judar), enligt Svante Nordin.

Hitler gick med i  Deutsche Arbeiterpartei, DAP 1919 och blev invald i dess ledning med ansvar för offentlighetsarbete och propaganda. Han  gjorde snabbt karriär på grund av sina talegåvor och sitt sätt att hetsa/påverka sina åhörare.

Hitler var i allra högsta grad en revolutionär som betonade sin enkla bakgrund. Hans antisemitism var glödande. Han gjorde likhetstecken mellan judarna, världskapitalismen och bolsjevismen.


Hyperinflationen banar vägen för nazismen
För att kunna betala det enorma tyska krigsskadeståndet till Frankrike satte den tyska regeringen igång sedelpressarna, vilket ledde till hyperinflation 1923 med prisökningar på upp till 200 procent i månaden. Där det är kaos frodas extremism och Hitler lyckades ta makten.

Det sägs att Hitler led av en orolig mage och hade stora besvär med gaser. Även om han fick medicin gav hans magproblem honom otroligt dålig andedräkt. Två gånger om dagen tog Hitler kokain genom en inhalator. Hans doktor Theodor Morell gav honom kokain som medicin för hans bihåleinflammation och halsproblem.

Tid för fundering nu med facit i efterhand - Hur skulle världen sett ut om Jesus fått verka fritt?

Se även inlägg om barndomen 
och om antisemitismen

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/hitlers-barn-och-ungdom
https://historia.nu/1900-talet/hitlar-blev-nazist-i-munchen/

Lite om Antisemitism - varför denna förföljelse?

När Jesus kom, trodde en del att han var Messias och de kallade sig Kristna.

De som trodde att Jesus var en bedragare som utgav sig för att vara Guds son förblev judar. Att vara jude innebär att tilhöra en etno-religiös grupp. I början bodde de i Kanaan (området väster om Jordanfloden), ett annat namn på området är Palestina.

Så småningom började de kristna utpeka judar som ”Kristusmördare” och redan mellan år 38-41 i vår tideräkning utfördes historiens första stora massaker på judar i Alexandria i Egypten.

Tid för fundering nu med facit i efterhand - Hur skulle världen sett ut om Jesus fått verka fritt?

I Romarriket skrevs det lagar på 400-talet som inskränkte judarnas rättigheter. Judar fick inte bygga synagogor, gifta sig med kristna, ha statliga ämbeten, äga jord eller ha kristna slavar. Lagar som dessa spred sig snart till många andra länder i Europa. Judar fick då i stort sätt bara sysselsätta sig med handel och låna ut pengar mot ränta, något som Bibeln förbjöd kristna att göra.

Judar beskylldes för än det ena än det andra. Judarna beskylldes t.ex. för att ha förgiftat brunnarna så att den stora pesten 1348-50 (digerdöden) spreds. Man avrättade dem och fördrev dem på falska grunder för detta brott.

Judarna insåg att varje gång det hände svåra katastrofer i de länder de bodde i, riskerade de att utpekas, avrättas och tvingas till ny flykt. Judarna hade inget eget land och de måste alltid vara beredda att ta allt de hade med sig och fly.

1516 tvingades judar fly till Venedig och där byggdes en mur bakom vilken alla judar hänvisades att bosätta sig. Där blev de blev helt enkelt isolerade i världens första judegetto.

Martin Luther uppmanade under 1500-talet också till antisemitism i sin skrift ”Mot judarna och deras lögner”.

På 1700-talet lättade det lite. Napoleon försökte ge judar fulla medborgerliga rättigheter men framförallt borgare och handelsmän protesterade eftersom de såg sig hotade av den judiska konkurrensen.

1774 fick Aaron Isaac och hans familj, som första judiska familj, stanna i Sverige utan att döpa sig till kristna men det fanns fortfarande starka begränsningar för svenska judarna. Till exempel behövde de en stor summa pengar motsvarande 10 årsinkomster för att få komma in i Sverige. De fick bara bo i Stockholm, Göteborg och Norrköping. De fick bedriva handel men de fick varken vara hantverkare eller gifta sig med kristna. Under 1800-talet förbättrades dock situationen och de fick större frihet.

I östra Europa, och framför allt i Ryssland och i början av 1800-talet förvärrades det på olika sätt vilket ledde till att drygt två miljoner judar återigen var tvungna att fly från sina hem.

I Sverige fungerade det bra ända till de nya, fattiga östjudarna som kom till Sverige från förtrycket i det tsarryska imperiet. De var inte välkomna varken av dom gamla judarna eller av svenskarna. De kom många på kort tid och de drog med sig sociala problem. Konflikter ledde till att antisemiten växte sig starkare i Sverige.

I slutet av 1800-talet började länder forska i ämnet rasbiologi för att i framtiden styra så att friskare och mer moraliska människor föds och på så sätt minska sinnessjukdom, idioti och brottslighet. Detta började användas som argument mot judarna. Enligt dessa teorier var den ariska ”rasen” den överlägsna, medan judarna och romer ansågs vara de sämsta och smutsigaste ”raserna”. Sverige var ett av dom mest framstående länderna inom rasbiologin.

Det var bara de ”starka” som skulle få föröka sig och de ”svaga” skulle rensas bort.

Nu menade man
att land behövde en stark manlig ledare
att kampen för överlevnad och därmed krig ansågs naturliga även mellan människor
att de starkaste alltid överlevde och förökade sig.

* I Italien kallades idéerna för fascism, med Mussolini som ledare, grunden var en gemensam stat.
* I Tyskland nazism, med grunden i den ariska rasen.

1897 genomfördes den första Sionistkongressen med mål att hitta möjligheter för att ge judarna ett eget land.

Efter första världskriget var missnöjet stort med fredsvillkoren i både Tyskland och Italien.

1920 befriades Jerusalem av brittiska trupper och den femhundraåriga osmanska ockupationen hade fått ett slut. En månad senare antog den brittiska regeringen Balfour-deklarationen, där man lovade sitt stöd till sionisternas planer på att etablera ett judiskt nationalhem i Israel. I samband med fredsfördragen efter första världskriget blev deklarationen en del av folkrätten. Drömmen om en egen stat för judarna höll på att bli sann.

Hitler förklarade att de enda i Tyskland som skott sig på freden var judarna, ”precis som vanligt”. Antisemitismen spred sig snabbt i hela samhället och Hitler var en duktig marknadsförare.

Nazisterna med sin antisemitism kom till makten 1933 och bland de första de gjorde var att förbjuda alla partier utom nazistpartiet så att det aldrig mer skulle kunna bli val. Sen var det fritt fram att bestämma som de ville, bortvalda skulle de aldrig kunna bli.

Nu såg dom det som sin uppgift att rensa landet från judar. Till att börja med försökte dom få alla judar att ”frivilligt” flytta från Tyskland. Detta gjorde de genom att göra livet outhärdligt för judarna. Alla böcker av judiska författare brändes och judiska affärer var tvungna att ha speciella skyltar. Sedan uppmanade Hitler folket att bojkotta dessa affärer.

Tid för fundering nu med facit i efterhand - Hur skulle världen sett ut om Jesus fått verka fritt?

https://www.mimersbrunn.se/article?id=3559

lördag 3 november 2018

Intellektuell terrorism


Tankens motstånd - olydnad från de kloka – sätter igång ett envist försvar av det "politiskt korrekta".

"Intellektuell terrorism" – det öses ovett över dem som säger saker som makthavarna eller de "rättrogna" anser vara rätta. Detta är ett slags psykiskt våld, en mobbning. Om vi hör makthavarna uttala felaktiga eller snedvrida påståenden utan att våga säga emot börjar vi till slut förakta oss själva, kanske utan att veta varför, det skapar också frustration. Det är viktigt at makthavare ifrågasätts för det är så lätt att förblindas av drogen maktmissbruk

Många gånger låter vi felaktig, negativ information (t.ex historia) om oss själva cirkulera i tidningar och läroböcker i våra egna länder samtidigt som vi inte korrigerar felaktig positiv information om andra.

Vi som tror vi lever i demokratier befinner oss i "minoriteternas tyranni". Ideologiska grupper som inte accepterar diskussion uppträder som tankepoliser och deras metod för att få andra att tiga är t.ex att skuldbelägga dem som har åsikterna eller förlöjliga dem.

Det är viktigt att i dessa lägen résister (stå emot) och inte collaborer (samarbeta).

Skolan lär inte längre ut så mycket om landets historia, litteratur, filosofi, konst och religion, eleverna får därmed inte tillgång till sitt kulturella arv. Det gör dem skyddslösa inför tankepoliser och desinformation. Att försvara utbildning i dessa ämnen är att vara motståndare.

Det är farligt både för tankefriheten och för vetenskapen att lärare och forskare är så tankemässigt homogena. Vetenskap handlar om att lägga fram sina idéer till diskussion med personer som har andra utgångspunkter och det fungerar inte om alla tänker lika.

Verklig pluralism behövs. Pluralism – att förespråka kulturell mångfald, minoriteters åsikter och värderingar, exempelvis ifråga om politik, religion och kultur.

Så vad bör vi göra? Sätta upp en Heterodox Academy.
Försöka göra andra uppmärksamma på vad som sker.
Göra motstånd.

Källor: www.creapreneur.se
www.svd.se

onsdag 3 oktober 2018

Dags att omvärdera vår demokrati

Makt är en härlig känsla och förr eller senare hamnar makthavarna ofta i maktmissbruk.

Varje land och varje demokrati fungerar olika. Mycket tyder på att människor har tröttnat på den nya sortens demokrati, de känner att de inte längre kan påverka och frustrationer växer.

Demokratin idag har tappat mycket av demokratins grundtanke. Visserligen kan vi välja parti och kryssa namn men efter det är vi i händerna på makthavarna. Vi har sedan inte längre något att säga till om. Våra skattepengar används många gånger oansvarigt - det är lätt att spendera andras pengar. Det är mycket lättare än att spendera sina egna.

Vi kan visserligen protestera men finns det någon som lyssnar i makten boning? På något sätt bygger de upp en oantastlighetsmur - det är vi som bestämmer. Vi hör vad ni säger men vi gör som vi vill.

Vad kan vi då göra?

Det är nog dags att hitta tillbaka till demokratins grund. Vi behöver förändra - i grunden.

Varför har det blivit så här? Jo, makten har flyttats från folket till EU, centralbanker, mäktiga organisationer, politiska makthavare och kapitalstarka personer och företag.

Den första demokratin i Grekland kanske kan vara en förebild för nytänkande.

Befolkningen delades upp i fyra grupper - efter inkomst (fritt översatt):
1. Låginkomsttagare
2. Medelinkomsttagare
3. Medelinkomsttagare hög
4. Höginkomsttagare

Dessa valde nio representanter var, som sedan fick styra landet.

På detta vis skulle vi kunna få mer kontroll på makthavarna och de är lättare att kontrollera genom de beslut de tar. Idag finns cirka 65000 politiker vilket bäddar för maktmissbruk, i det stora antalet är det lätt att dölja sina misstag för folket.

Fördelning efter inkomst/förmögenhet är inte rätt i ett lång perspektiv men eftersom det är pengar som styr idag kanske det ändå är en väg att gå, till en början, och ta andra nödvändiga steg när demokratin har kommit tillbaka.


torsdag 26 juli 2018

Leninism eller Stalinism har inget med dagens Vänsterparti att göra

Jag hör så ofta, främst av fyrtiotalismens män att 'Vänsterpartiet är Kommunister'. Jag har blivit så förvånad när jag sagt något gott om Jonas Sjöstedt och då dessa män riktigt spottar fram: Så du tycker vi ska ha en ny Stalin! Jag har inte förstått inte var detta 'hat' kommer ifrån. Så idag bestämde jag mig för att skriva lite om just detta.

Sovjetunionens Vladimir Lenin ansåg att man måste störta den kapitalistiska maktordningen och skrev mycket om det. 1922 blev Josef Stalin den förste generalsekreteraren i Sovjetunionens kommunistiska parti och övertog självsvåldigt, efter Vladimir Lenins död 1924, i praktiken makten över landet. Han var en eländig diktator och maktmissbrukare som drev landet enligt en gren av kommunismen – stalinismen – och myntade namnet marxism-leninismen. Det gällde att störta kapitalismen. Privat egendom beslagtogs med tvång. Bondebefolkningen gjorde motstånd med följden att de sattes i fångläger. Stalin drev en skoningslös diktatur där miljoner oliktänkande mördades och deporterades.

Dagens vänsterpartier, som inte är för denna kommunism, drabbas ofta av bitska ibland hatiska kommentar om att de är "kommunister". Den kommunism som fanns förr som innebar attacker mot de förmögna är dessutom ingen verklig kommunism.

Kommunismen i sig är ett mänskligt utvecklingssteg, inte ett politiskt system. Kollektiviteten, gemenskapen och nästakärleken är helig i verklig kommunism. Se länk nedan.

I Sverige finns två partier som arbetar för att den gamla kommunismen som t.ex marxism-leninismen ska få fäste i Sverige, är Kommunistiska Partiet och SKP – inga andra.

www.martinus.dk/
Maktmissbruk
NE
#val2018 #vänsterpartiet