Visar inlägg med etikett Politik. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Politik. Visa alla inlägg

lördag 3 november 2018

Intellektuell terrorism


Tankens motstånd - olydnad från de kloka – sätter igång ett envist försvar av det "politiskt korrekta".

"Intellektuell terrorism" – det öses ovett över dem som säger saker som makthavarna eller de "rättrogna" anser vara rätta. Detta är ett slags psykiskt våld, en mobbning. Om vi hör makthavarna uttala felaktiga eller snedvrida påståenden utan att våga säga emot börjar vi till slut förakta oss själva, kanske utan att veta varför, det skapar också frustration. Det är viktigt at makthavare ifrågasätts för det är så lätt att förblindas av drogen maktmissbruk

Många gånger låter vi felaktig, negativ information (t.ex historia) om oss själva cirkulera i tidningar och läroböcker i våra egna länder samtidigt som vi inte korrigerar felaktig positiv information om andra.

Vi som tror vi lever i demokratier befinner oss i "minoriteternas tyranni". Ideologiska grupper som inte accepterar diskussion uppträder som tankepoliser och deras metod för att få andra att tiga är t.ex att skuldbelägga dem som har åsikterna eller förlöjliga dem.

Det är viktigt att i dessa lägen résister (stå emot) och inte collaborer (samarbeta).

Skolan lär inte längre ut så mycket om landets historia, litteratur, filosofi, konst och religion, eleverna får därmed inte tillgång till sitt kulturella arv. Det gör dem skyddslösa inför tankepoliser och desinformation. Att försvara utbildning i dessa ämnen är att vara motståndare.

Det är farligt både för tankefriheten och för vetenskapen att lärare och forskare är så tankemässigt homogena. Vetenskap handlar om att lägga fram sina idéer till diskussion med personer som har andra utgångspunkter och det fungerar inte om alla tänker lika.

Verklig pluralism behövs. Pluralism – att förespråka kulturell mångfald, minoriteters åsikter och värderingar, exempelvis ifråga om politik, religion och kultur.

Så vad bör vi göra? Sätta upp en Heterodox Academy.
Försöka göra andra uppmärksamma på vad som sker.
Göra motstånd.

Källor: www.creapreneur.se
www.svd.se

onsdag 3 oktober 2018

Dags att omvärdera vår demokrati

Makt är en härlig känsla och förr eller senare hamnar makthavarna ofta i maktmissbruk.

Varje land och varje demokrati fungerar olika. Mycket tyder på att människor har tröttnat på den nya sortens demokrati, de känner att de inte längre kan påverka och frustrationer växer.

Demokratin idag har tappat mycket av demokratins grundtanke. Visserligen kan vi välja parti och kryssa namn men efter det är vi i händerna på makthavarna. Vi har sedan inte längre något att säga till om. Våra skattepengar används många gånger oansvarigt - det är lätt att spendera andras pengar. Det är mycket lättare än att spendera sina egna.

Vi kan visserligen protestera men finns det någon som lyssnar i makten boning? På något sätt bygger de upp en oantastlighetsmur - det är vi som bestämmer. Vi hör vad ni säger men vi gör som vi vill.

Vad kan vi då göra?

Det är nog dags att hitta tillbaka till demokratins grund. Vi behöver förändra - i grunden.

Varför har det blivit så här? Jo, makten har flyttats från folket till EU, centralbanker, mäktiga organisationer, politiska makthavare och kapitalstarka personer och företag.

Den första demokratin i Grekland kanske kan vara en förebild för nytänkande.

Befolkningen delades upp i fyra grupper - efter inkomst (fritt översatt):
1. Låginkomsttagare
2. Medelinkomsttagare
3. Medelinkomsttagare hög
4. Höginkomsttagare

Dessa valde nio representanter var, som sedan fick styra landet.

På detta vis skulle vi kunna få mer kontroll på makthavarna och de är lättare att kontrollera genom de beslut de tar. Idag finns cirka 65000 politiker vilket bäddar för maktmissbruk, i det stora antalet är det lätt att dölja sina misstag för folket.

Fördelning efter inkomst/förmögenhet är inte rätt i ett lång perspektiv men eftersom det är pengar som styr idag kanske det ändå är en väg att gå, till en början, och ta andra nödvändiga steg när demokratin har kommit tillbaka.


torsdag 26 juli 2018

Leninism eller Stalinism har inget med dagens Vänsterparti att göra

Jag hör så ofta, främst av fyrtiotalismens män att 'Vänsterpartiet är Kommunister'. Jag har blivit så förvånad när jag sagt något gott om Jonas Sjöstedt och då dessa män riktigt spottar fram: Så du tycker vi ska ha en ny Stalin! Jag har inte förstått inte var detta 'hat' kommer ifrån. Så idag bestämde jag mig för att skriva lite om just detta.

Sovjetunionens Vladimir Lenin ansåg att man måste störta den kapitalistiska maktordningen och skrev mycket om det. 1922 blev Josef Stalin den förste generalsekreteraren i Sovjetunionens kommunistiska parti och övertog självsvåldigt, efter Vladimir Lenins död 1924, i praktiken makten över landet. Han var en eländig diktator och maktmissbrukare som drev landet enligt en gren av kommunismen – stalinismen – och myntade namnet marxism-leninismen. Det gällde att störta kapitalismen. Privat egendom beslagtogs med tvång. Bondebefolkningen gjorde motstånd med följden att de sattes i fångläger. Stalin drev en skoningslös diktatur där miljoner oliktänkande mördades och deporterades.

Dagens vänsterpartier, som inte är för denna kommunism, drabbas ofta av bitska ibland hatiska kommentar om att de är "kommunister". Den kommunism som fanns förr som innebar attacker mot de förmögna är dessutom ingen verklig kommunism.

Kommunismen i sig är ett mänskligt utvecklingssteg, inte ett politiskt system. Kollektiviteten, gemenskapen och nästakärleken är helig i verklig kommunism. Se länk nedan.

I Sverige finns två partier som arbetar för att den gamla kommunismen som t.ex marxism-leninismen ska få fäste i Sverige, är Kommunistiska Partiet och SKP – inga andra.

www.martinus.dk/
Maktmissbruk
NE
#val2018 #vänsterpartiet


måndag 16 juli 2018

Vällingen är farlig, solskyddsmedlen förstör miljön...


Eländiga nyheter kommer hela tiden, för en stunds sedan upptäckte jag vällingens farligheter och nu kom solskyddsmedlens stora påverkan på naturen.

Hur lång tid ska det ta innan allt vänder? Vi behöver agera, varje man och kvinna.

Vi kan inte förlita oss på länders ledare utan det krävs att vi som konsumenter bojkottar girighetens produkter som förstör både människor och natur och det krävs att vi hjälper de politiker fram, som har rätt syn, en god portion klokhet och en stor portion ansvarstagande.

Vad man kan ha i åtanke i dessa frågor? Är det jag köper naturligt utan gifter eller tillsatser? Om inte? Vilka naturliga alternativ har jag? Väl de naturliga och bojkotta de andra.


Kommer landsledningar någon gång ta ansvar och förbjuda farliga kemikalier?

Varför accepteras alla gifter av världens regeringar? Varför blunda?

Var finns ansvarskänslan hos tillverkare?

Är det okej att girigheten styr istället för landsledningar?

Är våra politiker kloka så de räcker för att ha kvar sina uppdrag?

Ska vi helt byta spår och se till att det vänder?

Jag ska rösta på Enhet, det enda partiet som tänker långsiktigt.

Enhet - partiet som har det bästa både från vänster och från höger


#val2018 #enhet #partietenhet

lördag 12 maj 2018

Hälsofrihet - något även för Sverige

Författare Stefan Whilde.

"Vi svenskar släpar omkring på ett gammalt arv som i sig är ett ärr som då och då går upp och blöder och blir infekterat.

Och för varje gång som såret blir infekterat försöker samhället hämma infektionen. Det kan vara med hjälp av en politisk konflikt (så att vi tillfälligt glömmer bort såret), det kan vara banbrytande forskning som ger oss hopp för stunden, det kan vara skräckrubriker i orwellsk anda om en tidigare ofarlig sjukdom som ”plötsligt” visar sig vara jättefarlig (”Men lugn, gott folk, vi har ett nytt vaccin på gång!”) eller det kan vara en festlig tradition som likt ett plåster täcker över det fula ärret.

Arvet/ärret har sin grund i religionen, i kyrkan, men togs i slutet av 1800-talet över av den socialdemokratiska rörelsen. Det var då som August Palm höll ett brandtal om ”den vårdande staten”. Under statens beskyddande vingar skulle folket få kura.

Staten ger med ena handen (bidrag, mediciner, lösningar) och tar med den andra (höga skatter, sjukdomsdiagnoser, konflikter). Kyrkan hade, som redan nämnts, tidigare den rollen. ”Du står under Gud (staten), lägg din tillit inte till dig själv utan till Gud (Staten), Gud (staten) tar hand om dig men straffar dig också när så behövs.”

Eftersom nu staten ska vårda oss så framstår det svenska medicinska monopolet som ganska begripligt. Det fyller en funktion. Endast skolmedicinen får lindra sjukdomssymtom, endast läkemedelsindustrin får sälja ”läkemedel”. Går behandlingen fel kan vi skylla på läkaren (som i sin tur ofta men inte alltid skyddas av staten/systemet). Vi behöver inte ta något eget ansvar att tala om och skolmedicinen bidrar med att ”vetenskapligt” förklara att sjukdom handlar om kemiska processer som vi människor inte kan styra över. I det läget blir också sjukdomen i sig Gud/staten, eftersom vi måste underkasta oss den. Och vi måste underkasta oss skolmedicinens behandlingar. För vi har ingen egen makt.

I andra länder har människor däremot egen makt. I Tyskland, England, Indien, Frankrike har människor makt. Från och med 2017 har människor makt i Schweiz för då införlivas flera läkekonster – däribland homeopati, örtmedicin och kinesisk akupunktur – i det schweiziska försäkringssystemet. Schweiz inför HÄLSOFRIHET."

onsdag 11 april 2018

Har vi fria vårdval i Sverige?


"Vem som helst som uppfyller givna krav och regler för vårdgivare kan öppna en mödra- eller barnavårdcentral. Och kvinnor och föräldrar kan välja vilken MVC eller BVC de vill bli inskrivna på eller lista sitt barn på. Det låter ju som ett vårdval, alltså att man kan välja vård.
Men skillnaden mellan de olika mottagningarna är minimal, personerna och lokalerna är olika, men vården är likadan på alla mottagningar. Vården är reglerad genom ekonomi, riktlinjer och program, och alla som arbetar där är legitimerade, vilket innebär att de måste följa det som enligt vetenskapen gäller. Så önskar du en annan vård, medicinskt, eller en annan människosyn, så finns det inte! Så hur fria är kvinnor och föräldrar att välja utifrån sin kultur och livsåskådning?
Lika vård?
Självklart skall kvaliteten vara lika oavsett språk, ras, religion mm. Men ”lika vård”-principen som låter som en bra och broderlig princip har absurt nog istället tagit bort den individuella vårdsynen. Det är som att det personliga har slätats ut och alla skall passa in i en mall, och om man inte gör det så får man sämre vård och möts framförallt med mindre respekt.
Individuell vård är att möta människan där hon står, att förstå hennes liv, människosyn, religion och kultur och att stödja, hjälpa och ge henne vård utifrån det. Istället tenderar vården idag att vilja stoppa in alla i en mall för att kunna ge lika vård.
Individuell vård är att se människan utifrån FN-deklarationen om mänskliga rättigheter, att ”människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”.
Alternativ medicin
Idag pågår någon form av utrensning av naturmedicin, homeopatisk medicin, och s.k. alternativa terapier. Personer som har god kunskap och erfarenhet av dessa känner sig diskriminerade när de blir ifrågasatta. Och inom barnhälsovården känner sig många föräldrar otrygga och hotade när de ifrågasätter de vanliga rekommendationerna på BVC, speciellt när det gäller kost och vaccinationer.
Hur kan vi idag skapa en integrerad vård, en vård där hela människan finns med och där föräldrar kan känna sig fria att vårda och uppfostra sina barn utifrån sin erfarenhet, kunskap och tro? Det är verkligen en utmaning att öppna upp för andra vägar än enbart den s.k. vetenskapliga. Vetenskap är bra, men vetenskapen har idag blivit ett slagträ som förkastar allt som inte har godkänts av utvalda experter, som är experter inom sitt område men inte nödvändigtvis har helhetssyn. Vetenskapen söker sanningen, men är inte sanningen. Om vetenskapen utgår från en begränsad människosyn och inte ser helheten så blir resultaten därefter. Människan är en fysisk, psykisk, social, kulturell och andlig varelse. Att se människan är att se helheten, och enbart genom att se människan ur alla dessa perspektiv kan vi hjälpa henne läka och bevara hälsan.
Vi lever i ett mångkulturellt och demokratiskt samhälle, vilket innebär att människors tro, erfarenhet, tradition, livssyn och människosyn är olika.
Mångkulturellt innebär att det är olika hur föräldrar uppfostrar och vårdar sina barn och det är t.o.m. en mänsklig rättighet att välja vård. Finns det plats för denna olikhet inom barnhälsovården i dag? Och vad kan vi göra så att alla föräldrar faktiskt kan känna tillit till BVC och känna att de får stöd i sitt föräldraskap?
Anders Axner, Talesperson partiet Enhet
Foto: Guidosaigon"

lördag 24 mars 2018

Om jag mår dåligt - vad gör jag?

Om jag känner mig obehaglig till mods, mår dåligt, är irriterad, arg etc, kan jag välja att
göra på något/några av följande sätt:

♥ Jag väljer att hålla mig för mig själv tills jag har tagit hand om mina känslor.

♥ Jag ägnar mig i stillhet åt fokus på kärlek och frid genom t ex bön, meditation eller
promenader i naturen.

♥ Jag ägnar mig åt livsbejakande konst och kultur, t ex litteratur, musik och film.
Alternativt skapar själv.

♥ Jag arbetar och utför goda gärningar.

♥ Jag talar – på ett kärleksfullt och ansvarstagande sätt – med den som väckt upp de känslor som jag
uppfattar som negativa.

♥ Jag söker upp/kontaktar någon eller några i min omgivning som mår bra och pratar om glada och
trevliga saker. Jag gör något roligt.

♥ Jag ber någon eller några i min omgivning (t ex Enhetsgruppen) om stöd och hjälp att hjälpa
mig själv.

♥ Jag söker hjälp hos en terapeut, behandlare, rådgivare eller coach.
Genom att på detta sätt aktivt arbeta för att hela oss själva, kommer vi att steg för steg
närma oss visionen om ett helat samhälle.

”Motgångar är ofta en förklädd vän.”
(Jan Fridegård)

Ur partiet Enhets visioner
#enhet

söndag 4 mars 2018

Alla eländiga kortsiktiga beslut som vi alla tar - hög tid för förändring!

Tre frågor ska besvaras innan alla beslut tas

1. Är detta ansvarsfullt med hänsyn till alla människors ekonomi och vår miljö – på lång sikt?
2. Använder vi nu, i detta fall, skattebetalarnas pengar på absolut bästa sätt eller är något annat viktigare?
3. Skulle jag ta detta beslut om jag inte får vara politiker nästa år?

Lyssnar man på nyheterna är måttet på framgång tillväxt och omsättningsökning.

Så länge detta har fokus och att vi inte att respekterar konsekvenserna kommer samhället att gå in i väggen med dunder och brak. Det handlar om att förstöra vår jord, förbruka dess resurser och att förorena miljön.

Visst det pratas  mycket om miljö men ingen vill riktigt byta väg till en som ger oss en fin framtid. Kortsiktig fokus fördärvar insiktsfulla beslut om framtiden.

Det ekonomiska systemet behöver förändras i grunden. Det är inte bra när delårsrapporterna från företagen visar på tillväxt, ökad produktion, ökade vinster. Det är dåligt. Inte ens journalister som anser sig vara de som ska väcka klockor tänker själva utan följer snällt i gamla fotspår - Bra att sälja mer! Bra att tjäna mer! Bra att producera mer! Det är inte bra, det är dåligt!Kapitalism, kortsiktighet och förstörelse - Bort! Den bäddar för en moralisk kris, ökade inkomstklyftor, orättvisa och ekosystemet förstörs.

Systemet har förlitat sig på att marknaden styr och ser till att allt funkar men en marknad som inte styrs av sociala eller miljömässiga hänsyn går åt helt fel håll.

Om något inte fungerar eller blir fel skyller våra politiker på att det inte finns pengar eller att det är motpartiets fel. Det finns massor av pengar men de ligger i fel plånböcker. Vad är viktigare är att sjuka får vård, att barnen har en bra skola, att polisen kan sköta sitt jobb, att de gamla får en bra sista tid, att vi slipper gifter och har bra mat?

Konsumtionen är ofantlig med allt elände det medför, överproduktion, sopberg...

Politikerna vill bli omvalda och vågar inte ta de beslut som krävs. Om vi konsumenter inte tar ansvar genom vår konsumtion kanske vi måste tvingas dit. Bensin och diesel kanske skulle kosta 50 kr litern, flygbränsle ännu mer så det blir svindyrt att flyga. Som min son sa en gång då jag frågade hur man får ett barn att lyda: "Det får bli med tvång", sa han. Kanske behöver vi tvingas att ta ansvar för vår värld.

Det är dags för våra politiker att ta sitt ansvar, ta impopulära beslut. De är valda och får betalt av oss för att göra det jobbet. Vi har gett dem förtroendet och skulle det visa sig att de inte kan leda oss framåt på rätt sätt är det dags att byta ut dem eller systemet.

Det är de kloka som ska vara ledare, inte de som bara är smarta och vältaliga. Vi behöver ha politiker som vi kan lita på. Låt dem bara sitta i ett år och sedan bytas ut så vi slipper inställsamma beslut och får istället de beslut som behövs.

Vad är de största hoten? Jo, klimatförändringar, politiker som inte tar ansvar och det eländiga globala ekonomiska systemet.tisdag 27 februari 2018

Vem är den största miljöboven?

Från studien ’Environmental Impact Assessment of Household Consumption’ av Diana Ivanova vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

De riktiga skurkarna är varken multinationella företag eller hänsynslösa regeringar, utan vi alla, konsumenterna och värst är de som har gott om pengar.

Studien finner att hushållssektorn står för
65 procent av alla koldioxidutsläpp
70 procent av all landanvändning
51 procent av materialförbrukning och
81 procent av vattenförbrukning.

Detta sker genom produkter vi konsumerar. Vi drar oss t.ex. inte för att konsumera varor som kommit hit med miljövidriga transporter från andra sidan världen.  Vi blundar och vill inte förändra våra vanor.

Vi gillar att det är billigt, det vi tycker är gott etc. oavsett hur mycket eländen varan skapat på vägen till just dig. Exemplen är många, här är några.

Vet du hur mycket fartyg påverkar miljön? Fartyg förorenar lika mycket som sjätte värsta utsläpparlandet i världen.


Om alla skulle sluta äta kött skulle utsläppet av växthusgaser minska och resursslöseriet. Att odla spannmål, grönsaker eller frukt med hjälp av konstgödsel, som framställs av fossil energi, för att djuren ska få mat och bli slaktfärdiga, det är inte rätt för miljön.

Allt det bidrar till en stor klimatpåverkan och är inte hållbart.

Mat  - det äts mycket kött, mjölkprodukter och processad mat – alla dessa kräver stora resurser från land och vatten.

Vi reser mer och mer med flygplan – De uppskattade utsläppen för internationella flygresor (ca 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter) motsvarar utsläppen från all bilkörning i Sverige år 2014.När man granskar vem som använder en produkt i sista ledet är det alltså tydligt att det är konsumenter, deras vanor  och den efterfrågan de skapar som har störst inverkan på miljön.

Mandelmann är en föregångare på många sätt.


söndag 31 december 2017

Basinkomst ger oss frihet

Dokument utifrån

https://www.svtplay.se

"Vad skulle du göra om du inte behövde arbeta för din försörjning? För bara några år sedan var medborgarlön bara en önskedröm. I dag diskuteras den som en möjlighet att fördela välstånd i många politiska och vetenskapliga sammanhang. Är det dags att tänka om?"

Absolut - basinkomst ger frihet, folk slipper ur fångenskapen att tvingas arbeta oavsett vad. Robotar kan ta över väldigt många arbeten och det sker dagligen nya områden där robotar används - bankomater, bilar, it, börsen, banker, tidrapporteringsystem, filöverföringssystem, internet, industrirobotar, kommunikation, mobiltelefoner... listan är jättelång redan nu och den blir att längre. Det är dags att planera för framtiden.

Basinkomst gör att arbetsgivare inte kan betala ut för låga löner eller hota anställda att de får sluta.

Basinkomst skapar gemenskap, jämlikhet och ger glädje. Alla får bra förutsättningar att skapa sig bra liv.

Basinkomst gör det möjligt för alla att jobba med det de brinner för.

Vi vill alla bli beundrade, vi vill göra gott, vi vill hjälpa - vi kommer att vilja arbeta trots att vi har en basinkomst. Några få kommer att ha en livslång semester men säkert bara några få. Hur kul är det med julgran hela året? Det blir tråkigt.

Vad skulle du göra om du fick en basinkomst? Jobba eller bara lata dig?

#enhet


torsdag 11 maj 2017

LO satsar hårt på lika lön för lika arbete...

LO - Särskild låglönesatsning för att öka kvinnors låga löner. En kvinna tjänar i genomsnitt 75 % av vad en man tjänar.

LO:s mål är att kvinnors löner ska öka så att gapet mellan män och kvinnors löner halveras från 12 % till 6 % till år 2028.

Vilken racerfart på den aktiviteten... Varför stanna vid 6 % varför inte ta bort gapet helt på hela tio år?

Källa: P1 Karl-Petter Tovaldsson, ordförande i LO.


söndag 23 april 2017

Demokratur? Är det vad vi har?

Wilhelm Moberg beskriver demokratur så här:

”…råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.”

Moberg skriver också att i demokratur finns detta:

…”majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.”

De är som ett sovande folk – automater – vilket passar etablissemanget perfekt.

Nu har vi ett tekniskt genombrott –  internet – som gör att alla har tillgång till en ocensurerad verklighet och vi kan fritt kommunicera med hela världen. Detta kommer att bli enormt avgörande för vår framtid. Tillsammans, blir vi en ofantligt stark grupp.

Vi inser alltmer att vi blir lurade och hur viktiga, obekväma sanningar förtigs eller förvrängs. Många av de valda politikerna lyfter upp hakan – det är de som bestämmer – och som ofta skor sig själva och att satsar på att bli omvalda. Dessa politiker glömmer ofta bort att de handskas med invånarnas pengar och att de ska bevaka och utveckla invånarnas väl och ve.

I till exempel klimat-, livsmedels- och läkemedelspolitiken är väldigt mycket tillrättalagt – kanske i ren okunskap och bekvämlighet.Idag, med den information internet gör tillgänglig, inser folk att många politiker, journalister, företagsledare, fackföreningspampar m.fl. som utövar makten i samhället inte är att lita på. Människor börjar skapa sig egna bilder av hur saker och ting förhåller sig.

Missnöjet har vaknat och vi får hoppas att det inte går så långt så att alla folk gör alltför blodiga uppror som de gjorde under franska revolutionen och som de gör i arabvärlden idag. Det är inte så långt borta, så etablissemanget bör ändra väg omgående.Källa: newsvoice.se

tisdag 18 april 2017

Indien har fått sin första helekologiska stat

"Den indiska regeringen har gjort en hel stat i landet ekologisk.

I området får lantbrukarna enbart producera ekologiska livsmedel. Det är staten Sikkim, med ca 500 000 invånare och 75 000 hektar jordbruksmark. Staten gränsar till Bhutan och Nepal. Lantbruket i Sikkim producerar mycket frukt och kryddor, till exempel mandariner, apelsiner, kardemumma, ingefära, gurkmeja och bovete.

Sikkim ligger i nordöstra Indien, där det också odlas mycket te och kaffe. Det är en regnrik region och området är mycket bördigt. Det är ett mycket framstående jordbruksområde. Områdets gynnsamma förutsättningar, i kombination med att förbrukningen av kemikalier och bekämpningsmedel i området redan var låg, gjorde att steget att enbart ha ekoproduktion var mindre svårt att genomföra.

- Det första steget var att diskutera och stoppa användningen av sprutmedel, kemikalier och pesticider. Nu används ingenting av detta. Vi har också utbildat lantbrukarna i att odla utan att använda de här metoderna, säger S.C Gupta, som är chef för det politiska lantbruks- och ekologiprogrammet i Sikkim.

Den indiska regeringen har  meddelat att  man generellt kommer att öka fokus på ekologiskt jordbruk."

Källa: www.ekoweb.nu

onsdag 5 april 2017

Barnen - vår framtid - låt dem slippa religionskolor!

Att ge våra barn en irrationell (ologisk) tro - en tro som presenteras av en auktoritet som alla ska följa är en säker väg till en olycklig värld. Visst kan det kännas tryggt för föräldrarna att barnen går i deras spår men om spåren leder barnen fel är det inte okej. Den irrationella tron innebär att vi tycker det är sant bara för att en auktoritet eller en majoritet säger så.

Inför istället Livskunskap i skolorna som lär barnen att hitta en rationell tro baserad på deras egna tanke- eller känslomässiga erfarenheter. Tron på sig själva och sina möjligheter. Att skaffa sig insikter genom reflektion och eget tänkande. Denna tro grundar sig på deras egna erfarenheter, på tilltron till deras egna förmåga att tänka, observera och bedöma. Vi tror på det vi kommit fram till oavsett vad andra tycker.

Låt barnen slippa tjafs om synd och straff, religiösa lagar och regler och predikningar för villfarelse.Om vi inte satsar på att göra våra barn till goda och kloka människor kommer världen inte att bli bättre!
torsdag 30 mars 2017

Rösträtt för kvinnor

Sveriges kvinnor lyckades få rösträtt 1921 efter lång kamp.


2015, nästan hundra år senare, fick de till slut rösträtt i Saudiarabien

men

de får inte resa själva, inte köra bil, inte klä sig som de vill, inte umgås med män, inte prova kläder vid shopping... Med vilken rätt styr män över kvinnor där?