Visar inlägg med etikett Religion. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Religion. Visa alla inlägg

fredag 6 december 2019

Jesus inte född i Betlehem?

"I de försök som görs för att harmoniera Lukas och Matteus födelseberättelser brukar de vanligaste bestå i att få den romerske ståthållaren i Syrien, Publius Sulpicius Quirinius, att ha genomfört en tidigare skattskrivning än den han bevisligen genomförde år 6 i vår tid.

Marias hus
Orsaken till denna omprövning av det historiska materialet är teologisk och grundar sig i försök att bevisa att evangelieförfattarna visste vad de talade om när de beskrev Jesu födelse.

Eftersom Herodes dog år 4 före vår tid och han enligt Matteus 2:16–18 dräpte alla gossebarn som var två år och yngre i ett hopp om att också döda Jesus, måste Jesus i så fall ha fötts före år 4 före vår tid.

Men Quirinius genomförde sin skattskrivning nio år efter Herodes död och då Jesus enligt Lukas ska ha fötts i samband med denna skattskrivning, går kronologierna inte ihop. Lukas och Matteus kan således inte båda ha rätt."

Jesus är säkert född i Nasaret.

Källa: https://rogerviklund.wordpress.com

tisdag 26 juni 2018

Ny roll krävs för Svenska kyrkan


Ska Svenska kyrkan (6,2 miljoner medlemmar) behålla sin roll som ledande samhällsbärare 
krävs att  hon samlar ALLA kristna – INTE BARA de troende.
söndag 15 april 2018

Det finns inget helvete mer än här på jorden

Carlton Pearson var en populär pastor i Pingstkyrkan. Han fyllde arenor och kyrkor, folk ville höra honom sjunga, predika och inspirera.

Efter att ha tittat på ett tv-program om eländiga förhållandena för människor som led och dog av folkmordet i Rwanda 1994 och med tanke på hans kyrkans läror om att icke-kristna var dömda till helvetet, trodde Pearson att han hade fått en uppenbarelse från Gud. Han berättade offentligt att han tvivlade på helvetets existens som en plats för evig plåga. Han sa att helvetet är skapat på jorden av mänskligt fördärv och beteende. Igen människa behöver frälsning för Gud finns inom alla redan från början. Det krävs ingen frälsning för att få Gud på sin sida.
Detta skakade om de religiösa ledarna över hela världen. Han förlorade allt: sitt inflytande, sin kyrka, sina vänner och hans ekonomi kraschade. På en väldigt kort tid gick han från att ha varit en av kyrkans mest älskade hjälte till noll, han sågs som en kättare som spred villoläror.

Han fick starta om sitt liv. Numera försöker han hjälpa andra att undersöka och ompröva vad de tror, ​​varför de tror det och hur dessa övertygelser bidrar till eller förminskar kvaliteten i deras liv.

Han tror att alla kan åstadkomma genombrott i sina liv genom att växa, när de inte bara går med flödet och följer auktoriteter utan när de själva reflekterar och tar ställning.

http://www.bishoppearson.com/

lördag 14 april 2018

Makt - ett maskulint berusningsmedel

En maskulin man har maktbegär.

Han får en känsla av tillfredsställelse i kropp och själ av att vara den som bestämmer, kontrollerar, styr, leder, censurerar, publicerar, beslutar och dömer. Han njuter i högsta grad och om hans maktposition hotas kommer han att göra kraftfullt motstånd.

Den som utmanar en man med makt, säger egentligen "Jag tänker ta bort din känsla av berusning." Maktkänslan är just en berusning, en eufori – en drog – och makt kan missbrukas precis som droger kan missbrukas. Maktberoende.

Därför kämpar dessa män envist för att behålla makten, till vilket pris som helst och i filmen "Inte utan min dotter" ser man hur männen stöttar varandra helhjärtat för att makten ska stanna hos dem. De bildar en effektiv pakt.

Om du drabbas av en man med maktbegär bör du, så snart du upptäcker de första varningssignalerna gå din väg. Om du stannar är risken stor att du fastnar i hans drogberoende och blir skadad. Risken finns att du blir psykiskt misshandlad, hjärntvättad, deprimerad, att du mister din självkänsla... Ta dig därifrån.

Maktbegäret finns inte bara i den kulturen utan i hela världen.

Kloka och visa människor får makt, de andra tar makten.

Läs mer här: martinusportal.se

#svenskaakademinlördag 31 mars 2018

Intressanta nya tankar om Jesus sista halvår

Bibeln är egentligen ett värvningsdokument för att få människor religiösa. Bra uttryck!

Palmsöndagen, söndagen före påsk, som i kyrkoåret inleder stilla veckan. Palmsöndagen är ägnad minnet av Jesu intåg i Jerusalem, då han red på en åsna in till Jerusalem och hyllades av folket.

Palmblad finns inte att plocka vid den tiden på året, de plockas vid Sukkot eller lövhyddohögtiden som infaller i slutet av september eller tidig oktober. Troligen kom Jesus till Jerusalem redan då. Teorin de framförde i programmet syntes vara väldigt logisk.

Jag rekommenderar de två avsnitten, de väcker en del tankar och ger svar.

www.svtplay.se

tisdag 2 januari 2018

Kyrkans framtid osäker

De politiska beslutsorganen i Svenska kyrkan har tagit fram ett förslag till en ny kyrkohandbok. Förslaget är bland annat att skippa den patriarkala traditionen och ordningen vilket bland annat innebär att de troendes gud inte längre kallas han, fadern eller herren. Detta borde kräva att bibeln skrivs om än en gång? För vilken gång i ordningen vet ingen.

Jag tänker på Det Tredje Testamentet skrivet av Martinus och en stor skillnad i hantering, Martinus texter bevakas av tillsatta stiftelser så att ingen ändrar dem. Källan, originalet ska inte röras, någonsin. Historiens maktfullkomliga inom kyrkan har gått en helt annan väg.

Varför inser inte De politiska beslutsorganen i Svenska kyrkan att det gäller att gå hela vägen ut och bryta relationen till den patriarkala kristna religionen och dess lära som den framgår av bibeln?

Det krävs att en ny religion - baserad på kärlek, medmänsklighet, egenutveckling och sunda värderingar - bildas. Det finns ingen annan väg än att satsa på en ny världsreligion och skrota de gamla förlegade religionerna som t.ex kristendom, judendom och islam. När kommer de troendes ögon att öppnas. Tro är en sak, veta en helt annan.Om de politiska beslutsorganen i Svenska kyrkan Svenska Kyrkan inte vågar ta steget fullt ut kommer vår kyrka att upplösas en dag. Kyrkan har makt och mäktiga ska visa vägen, inte förvilla. En kris inom kyrkan kommer att påverka hela samhället och vår kultur.

#sommaren2124
#julbetraktelse
#värdsreligion
#pure

torsdag 21 december 2017

Del 4 - Jesus livsbeskrivning - en myt? Återpublicerar denna inför julen


 Samma livsöde som som Jesus levnadsbeskrivning finns för ett stort antal historiska personer - Horus, Dionysos, Attis, Krishna, Mithra och många, många fler. Varför hade de alla samma livsöde?
Jo, det är astrologin och astromin som ligger till grund för myterna. Här finns siffran tolv, jordens olika åldrar, stjärntecken, solen...

Gestalten Jesus fanns säkert men beskrivningen av hans liv är med stor säkerhet en litterär och astrologisk korsning, som skapats med hjälp en prototyp av Josefs livsöde som beskrivs i gamla testamentet. Ingen av de befintliga historiska författarna från tiden nämner Jesus och hans fantastiska liv i sina skrifter. Om Jesus var så stor, varför skrev inte historieskrivarna om honom?


Är berättelsen om Jesus födelse egentligen en beskrivning av astronomin, som förr användes i stor utsträckning för att ha kontroll på tidens växlingar? 


De tre vise männen är med all säkerhet inte människor, utan stjärnbilden "De tre vise männen" - som just den 25 december ligger i linje med Sirius (stjärnan i öster) och solens läge vid horisonten. Vinterns mörker viker för ljuset - en ny uppståndelse.


Kristendomens beskrivning av Jesus liv är troligen en kopiering av soldyrkans faser (ovan) som användes för att få fram en spännande berättelse som skulle inspirera de kristna - en myt att samlas kring och känna gemenskap om. Till denna har plockats lämpliga delar från gamla testamentet för att få till en mäktig historia.

När bibelns historia var klar skapades en osund sekt som gav kyrkan och romarriket kontroll över människorna, som fortfarande är förledda av bibelns tillrättalagda ord, många strykningar och tillägg har gjorts för att komma fram till dagens utformade bibel. Sekten tystade kvinnorna och såg till att folket inte "syndade"- allt för att skaffa sig makt. 

Gnostisicmen som föregick kristendomen hade en betydligt sundare inställning till människor, den religionen påminde om vår "new age" att ordet gnostiker betyder fritt översatt ”de som vet”. De har skaffat sig kunskap om väldigt mycket och deras eget högre jag som ingår i universums själ. Detta medvetande finns i oss alla. Målet är att förena kropp, medvetande, ande och själ. 

Det klart att gnostikerna skrämde biskoparna och kejsaren i romarriket, Konstantin - med ett rike fyllt av visa människor skulle de inte ha så mycket kontroll.


Konstantin

Det klart att gnostikerna skrämde biskoparna och kejsaren i romarriket som alla var drabbade av maktens berusning - ett rike fyllt av visa människor skulle inte ge dem någon kontroll alls. Därför tror jag att de skapade myten om Jesus Kristus - Guds son.

Vi är lurade, utan tvekan. 2 miljarder människor är lurade...

Källor Zeitgeist
www.jesusgranskad.se
Wikipedia
och många andra
Del 5

söndag 1 oktober 2017

Utvandrarna och hur kyrkan hjälper oss

Jag läser en bok – Vägen västerut, sammanställd av Ingemar Antonsson. En raritet som beskriver, mestadels, smålänningars utvandring till Amerika.  Där finns att läsa, ganska detaljerat, vad som mötte dem när de kom fram till det stora landet. Den finns att köpa på Medevi brunn, jag betalade ynka tio kronor för detta enorma arbete som Ingemar lagt ner.

Det beskrivs hur präster reste runt bland svenskbyarna för att peppa svenskarna att orka med alla svåra utmaningar och för att så frön i dem att vara fredliga och inte ge upp. ”Ty Herren är god dem, som hoppas uppå honom och den själ, som frågar efter honom. Det är en konstelig ting att man är tålig och hoppas på Herrens hjälp.”


Då slog det mig, folket behövde stöd i all elände, någon som peppade dem, gav dem tillit och fick dem att fortsätta utan att ge upp, på vilket sätt de vara månde.

Det klart människor behöver pep talk, hopp, klappar på ryggen och tips på väg ut ur eländet. Kanske var det bara kyrkan som erbjöd detta. Det fanns inga psykologer eller terapeuter till hands men kanske har inte psykologer och terapeuter alltid det som krävs, kanske är det just därför som coacher får allt mer att göra idag. Coacher som peppar, klappar på ryggen, ger hopp och ger verktyg för att komma ur elände.

Kyrkan har fastnat i att vi ska ha förtröstan till att Herren Gud Fader och Jesus Kristus hjälper oss, om vi bara blir frälsta.

Idag vet vi mer än de gjorde på 1800-talet, vi känner inte att det präster och pastorer säger, hjälper oss speciellt mycket. Vi behöver något mer konkret, något vi kan ta till oss.

Visst tror jag att gudomen finns men inte i form av fadern och sonen utan inom och runt oss. Herren Gud Fader och Jesus Kristus ska vi inte lägga vårt öde i händerna på.

Vi kan och kanske bör, be till gudomen om hjälp till självhjälp, för det är bara vi själva som kan påverka vår situation. Om vi ber om hjälp kommer det högre jaget (vår själ-vår gudom) och kanske hjälpare någonstans däruppe, att hjälpa oss på sitt sätt, genom att ge oss nya mänskliga möten, nya idéer, nya tankar, motgångar och medgångar som visar oss vägen till lösning.

Vi kan strunta i att se de tecken vi får men då kommer vi också att fortsätta med de besvärligheter vi anser oss ha.

Vi får de motgångar som vi orkar med, så om du har stora motgångar har det högre andliga (din själ-din inre gudom) stort förtroende för din kapacitet att lösa det. Du kommer att fixa det med tålamod och med vaksamhet på tecken du får.


måndag 17 april 2017

När du förstår blir du vis

Vi ska inte ge oss utan envist söka i vårt inre
för att förstå oss själva och våra rädslor.

Då förstår vi vem vi är och det gör att vi också förstår
varför världen ser ut som den gör.

När du får denna insikt blir du upprörd 
och samtidigt förundrad.

Då har visheten och förståelsen för världens situation 
infunnit sig och slagit rot.

Du förstår och det gör dig lugn och trygg.

Photo: Flickr, Waiting for the Word, Creative Commonfredag 14 april 2017

Jesus - bara en vis man? Än en gång aktuell

Min essä "Jesus - bara en vis man" blir åter aktuell efter gårdagens program i P1. 

Bibelforskarna Cecilia Wassén från teologiska institutionen i Uppsala och Tobias Hägerland från Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet har via de tidigaste källorna om Jesus försökt förstå vem Jesus var som historisk person.

Det äldsta evangeliet är Markus-evangeliet. Ett exempel där skriver Markus att Jesus säger på korset "Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eloi, Eloi, lema sabachtani?” (det betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?).

Lukas skriver: Jesus ropade med hög röst: ”Fader, i dina händer lämnar jag min ande.” När han sagt detta slutade han att andas.

Johannes skriver: När Jesus hade fått det sura vinet sade han: ”Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.

Men dog Jesus verkligen? De brukade ta flera dagar att dö, Jesus togs ner efter några timmar.

Och så denna film. Så roligt att jag inte är ensam om mina tankar.

Läs gärna min egen essä här om hur jag tror att Jesus liv var.
onsdag 5 april 2017

Barnen - vår framtid - låt dem slippa religionskolor!

Att ge våra barn en irrationell (ologisk) tro - en tro som presenteras av en auktoritet som alla ska följa är en säker väg till en olycklig värld. Visst kan det kännas tryggt för föräldrarna att barnen går i deras spår men om spåren leder barnen fel är det inte okej. Den irrationella tron innebär att vi tycker det är sant bara för att en auktoritet eller en majoritet säger så.

Inför istället Livskunskap i skolorna som lär barnen att hitta en rationell tro baserad på deras egna tanke- eller känslomässiga erfarenheter. Tron på sig själva och sina möjligheter. Att skaffa sig insikter genom reflektion och eget tänkande. Denna tro grundar sig på deras egna erfarenheter, på tilltron till deras egna förmåga att tänka, observera och bedöma. Vi tror på det vi kommit fram till oavsett vad andra tycker.

Låt barnen slippa tjafs om synd och straff, religiösa lagar och regler och predikningar för villfarelse.Om vi inte satsar på att göra våra barn till goda och kloka människor kommer världen inte att bli bättre!
torsdag 30 mars 2017

Rösträtt för kvinnor

Sveriges kvinnor lyckades få rösträtt 1921 efter lång kamp.


2015, nästan hundra år senare, fick de till slut rösträtt i Saudiarabien

men

de får inte resa själva, inte köra bil, inte klä sig som de vill, inte umgås med män, inte prova kläder vid shopping... Med vilken rätt styr män över kvinnor där?måndag 28 mars 2016

Maria Magdalena - viktigare än Paulus?

"Marias Evangelium berättar att när lärjungarna, sorgsna och bedrövade efter korsfästelsen, bad Maria att ge dem mod genom att berätta vad Herren i enlighet sagt henne, går hon med på detta och undervisar dem tills Petrus rasande frågar: 'Talade han verkligen skilt med en kvinna, och inte öppet med oss? Skall vi vända oss om och lyssna allihop på henne? Föredrog han henne framför oss?'

Störd av hans vrede, genmäler Maria: 'Min broder Petrus, vad tror du? Tror du att jag tänkt ut detta själv i mitt hjärta eller att jag ljuger om Frälsaren?' På detta stadium ger sig Levi in i dispyten för att medla: 'Petrus, du har alltid haft ett hetsigt humör. Nu ser jag dig kämpa emot kvinnan liksom motståndarna. Men om Frälsaren har gjort henne värdig, vem är då du att förkasta henne? Herren kände henne förvisso mycket väl. Det är därför han älskade henne mer än oss.'

Då går de övriga med på att anta Marias undervisning och att gå ut och förkunna, uppmuntrade av hennes ord.

I skriften Pistis Sophia (Tro Vishet) diskuterar Petrus och Maria. Petrus klagar över att Maria dominerar samtalen med Jesus och därmed berövar Petrus och hans brödra-apostlar deras rättmätiga förstarang-ställning.

Han ber Jesus att tysta ner henne men tillrättavisas snabbt. Senare medger emellertid Maria för Jesus att hon knappast vågar tala fritt med honom eftersom, med hennes ord, 'Petrus får mig att tveka; jag är rädd för honom därför att han hatar det kvinnliga släktet.'

Jesus svarar att var och en som Anden inspirerar är gudomligt invigd att tala, vare sig man eller kvinna."

Källa: http://martinusportal.se/node/66

lördag 21 november 2015

Del 1 Våra religioners ursprung?

Enlil, en lång man som ses som en gud
Efter mitt besök på Vatikanen och dess "geshäft" insåg jag att jag ville ta mig till botten av det här med religioner. Hur har det gått till?

En av teorierna.

Människan skapades av "jättarna" Enlil, Enki och Ninhursag från planeten Annunaki och de utvecklade/skapade människorna så att de kunde föröka sig själva. De första folken var sumerna.

Enki, en lång man (som ses som en gud)Men problemen ökade. Människorna blev väldigt många så "gudarna/jättarna" från Annunaki tröttnade på dem alla och skickade syndafloden på dem -  men Enki gillade människorna och varnade Noa som byggde sin ark (1656 efter människoskapelsen).


Abraham
Enlil och Enki utsåg Abraham till stamfader och för att gudomarna skulle känna igen Abrahams stam skulle männen skära bort en del av förhuden...

Enlil gav honom och hans ättlingar landet mellan Nilen och Eufrat.

1. Abrahams son Isak blev israeliternas (judarnas) stamfader och förde rollen vidare till sin son Jakob.

2. Abrahams son Ismael blev islamisternas stamfader. Muhammed är ättling till Ismael.

Men var kommer Kristendomen in?

Välkommen till nästa inlägg här på bloggen.
http://www.wespenre.com
http://www.sitchin.com/#globalgiant
http://www.piahellertz.com/Hur_blev_manniskan_manniska.pdf

söndag 27 september 2015

Bära slöja (hijab)? - utdrag från koranen

Koranen 4:34

MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av de svagare].

Koranen 24:30

SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör.

Koranen 24:31

Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!

Kranen 33:59

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar - och till [alla] troende kvinnor - att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

Jag låter var och en dra sina egna slutsatser.Tagi Flikcrhttp://heliga-koranen.se/

tisdag 21 april 2015

Religioners felaktiga syn på Gud

Credit: Creative Commons / Magnus Manske

Vad kommer det sig att religioner kräver att vi böjer oss inför Gud?
Varför tynger religioner människor med oro för Guds vrede?
Varför säger religioner att vi ska skämmas för våra kroppar och dess naturliga funktioner?
Varför påstår religioner att deras företrädare ska vara en mellanhand mellan oss och Gud?
Varför skapar religioner oenighet när Gud står för Enighet?
Vi vill ju älska och njuta av det som ÄR.
Vi vill ju lätta våra bördor genom Gud.
Vi vill ju njuta av vår kropp och dess funktioner, en av livets stora gåvor.
Vi vill inte ha någon mellanhand utan nå Gud genom att leva i livet i godhet och sanning.
Vi behöver inga order av någon att älska Gud.

Religioner skiljer människor från Gud, människa från människa, kvinna från man - många religioner anser att mannen står över kvinnan... Allt för att kyrkans mäktiga män ska ha kvar sin osunda makt.

Dessa män har konstruerat en makthungrig Gud som är precis som dem själva men Gud vill att makten fördelas lika mellan alla och inte utövas av någon.


Inlägget ett inspirerat av boken Samtal med Gud av Neale Donald Walschtisdag 10 juni 2014

Del 3 - Kristendomens födelse kom långt senare än islam och judendomen

De olika religionerna som fanns runt om i världen hade en mängd olika gudar som t ex nordiska, romerska, grekiska, fornkristna... Konstantin som var vid makten i Romarriket 306-337 hade det jobbigt med krig, konflikter, romerska religionen, judendomen, kejsardyrkan...

År 325 dödades Konstantin Licinius i en tvist om vilken religion som skulle råda, den Romerska religionen (en kult med många gudar och gudinnor) eller den nya Romersk-katolska (med Jesus som grund). Konstantin den stores seger påverkade hela världen eftersom "hans" religion vann.

Samma år samlade han världens "biskopar" (318 stycken kom) till ett möte för att reda ut om Jesus var en människa eller en gudason. Den romersk-katolska religionen fick sin början, resultatet blev 20 kanoniska stadgar som reglerade hur den katolska kyrkan skulle fungera och kristet liv. Den skulle genomdrivas av en central maktapparat med honom själv i spetsen och påven utsågs till den högste inom kyrkan. (Katolsk: allmän, universell). Det bestämdes att Jesus var en kombination av människa och gudason. Detta innebar att ett nytt testamente behövde skrivas,

Konstantin skällde på biskoperna, nu fick det vara slut på alla religiösa strider. Gnosticismen utövade en stark lockelse på många eftersom den visade på en väg bortom gudarnas och prästernas förmyndarskap. Genom egna andliga erfarenheter kunde alla nu i princip själva, utan tempel, präster och riter, göra resan in i sig själva och där finna Gud - utan könsskillnader. Den kristna kyrkans första stora kamp kom att stå just mot gnosticismen och Nya testamentet fastställdes och avgränsade alla andra skrifter som tex Thomas-Evangeliet.

En enhetlig lära skulle tas fram som alla skulle följa - starten av den romerska kristna kyrkan men bråken fortsatte fram till 1054 då den kristna kyrkan delades i den ortodoxa och den romersk katolska.

Trosbekännelsen skapades och mötet fastslog att Kristus och Gud var av samma väsen och att båda alltid existerat.

Mötet i Nicea


Konstantin som var slug, slog också samman kyrka och staten. Länken mellan kyrkan och den världsliga makten, rikedomen och enväldet var skapad, först inom Romarriket för att sedan övergå till Vatikanen.

Religionen skulle styra miljontals människors liv och själar i otaliga kommande generationer.

Katoliker anser att
● kyrkan är Guds röst på jorden,
● präster kan ge syndernas förlåtelse,
● påven är Herrens ställföreträdare och de kristnas högste ledare på jorden.

Över hälften av alla kristna i världen är katoliker. Vatikanen drar minst in ca 10 miljoner varje dag på besökare...

Den gamla romerska religionen (kult)
Mötet i Nicea 325 med beslut om kanonerna
Del 4

onsdag 14 maj 2014

Del 6 Påvarnas enorma makt dämpades något

Påven bomarderade medlemsstaterna i romarriket med bulletiner, nya lagar och påbud för att, steg för steg, göra sig allsmäktig i både kyrkliga och civila frågor. Målet var att få till en andlig superioritet över det världsliga - att påven skulle ha makt och myndighet över jordens furstar och de var på god väg. Redan från 300-talet jagade de och döda människor som inte höll sig till den romerska-katolska tron. Många, många har dött i inkvisitionens spår.

Påvens tron omgiven av guld


1303 tröttnade den franske kejsaren Filip IV på påvens inblandning i allt som hände, troligen av storhetsvansinne och Filip tog upp kampen med påvens makt genom att beskatta kyrkan och fängslade påven. Konflikterna och motsättningarna i den romerska riket fortsatte. Straffet med bannlysning skrämde inte längre utan väckte istället mer ilska och åtlöje än vållade skada. Det kom att dröja mer än hundra år innan det blev ordning igen.

1417 började försök att reformera kyrkan men misslyckas på grund av för många viljor och blev en grogrund för reformationen. Det gjorde att många tog sig ur den stränga romersk-katolska kyrkan.