Visar inlägg med etikett Utbilda hjärtat. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Utbilda hjärtat. Visa alla inlägg

söndag 15 mars 2020

Coronaviruset - ett högre syfteSäkert har coronahändelsen en högre mening. Det är viktigt att nu reflektera över oss själva och världen. Lever alla i världen rätt? Vad behöver vi själva förändra? Lever vi själva verkligen rätt?

Nu är tid för dessa reflektioner och om vi inser att vi bör ändra något så kan vi göra det och därmed kan "katastrofen" göra att världen blir bättre.

Kanske kommer kärleken hos oss att väckas.
Kanske kommer vår inre trygghet bli större.
Kanske kommer vi att bry oss om människor, djur och vår värld mer.


Varför inte passa på tillfället att växa som människa? Vi har två sätt att leva på - antingen är vi i rädsla eller så är vi i kärlek. Om fler lever i kärlek kan storverk åstadkommas tillsammans.

söndag 8 juli 2018

Hur kan vi göra oss gladare?

Sonja Lyubomirsky har under många år forskat på vad som gör oss lyckliga. Hon menar att 
- 50 % av vår förmåga till lycka är genetiskt bestämd (vi föds med en viss grundnivå eller bas för lycka)
- 10 % beror på omständigheter och slump (partner, ekonomi, ting, karriär etc.) 
- 40 % kan vi påverka själva.


Vad kan du då göra med de 40 procenten, för att känna dig gladare? 


1 Skala bort de människor runt dig som inte är bra för dig – de som t.ex. sårar eller stänger dig ute, de som inte är intresserade av dig, de som inte gör dig glad...

2 Visa din tacksamhet, då sprids det positiva
3 Försök tänka positivt - en utmaning ibland, men öva
4 Stoppa grubblerier, det går snabbare ju mer du tränar
5 Jämför dig inte med andra, du vet inte hur de egentligen har det
6 Gör snälla saker, det skapar positivitet runt dig
7 Vårda dina relationer - det du ger får du tillbaka
8 Försök hitta vänner som du trivs att umgås med
9 Lära dig härda ut, allt går över och mycket går över fortare än du tror
10 Lära dig förlåta - inom dig - de som gjort dig illa
11 Sträva efter flow - när du gör "rätt" går livet mycket lättare
12 Njut av stunden, upplev den - det skapar sinnesro och tacksamhet.

lördag 24 mars 2018

Om jag mår dåligt - vad gör jag?

Om jag känner mig obehaglig till mods, mår dåligt, är irriterad, arg etc, kan jag välja att
göra på något/några av följande sätt:

♥ Jag väljer att hålla mig för mig själv tills jag har tagit hand om mina känslor.

♥ Jag ägnar mig i stillhet åt fokus på kärlek och frid genom t ex bön, meditation eller
promenader i naturen.

♥ Jag ägnar mig åt livsbejakande konst och kultur, t ex litteratur, musik och film.
Alternativt skapar själv.

♥ Jag arbetar och utför goda gärningar.

♥ Jag talar – på ett kärleksfullt och ansvarstagande sätt – med den som väckt upp de känslor som jag
uppfattar som negativa.

♥ Jag söker upp/kontaktar någon eller några i min omgivning som mår bra och pratar om glada och
trevliga saker. Jag gör något roligt.

♥ Jag ber någon eller några i min omgivning (t ex Enhetsgruppen) om stöd och hjälp att hjälpa
mig själv.

♥ Jag söker hjälp hos en terapeut, behandlare, rådgivare eller coach.
Genom att på detta sätt aktivt arbeta för att hela oss själva, kommer vi att steg för steg
närma oss visionen om ett helat samhälle.

”Motgångar är ofta en förklädd vän.”
(Jan Fridegård)

Ur partiet Enhets visioner
#enhet

onsdag 5 april 2017

Barnen - vår framtid - låt dem slippa religionskolor!

Att ge våra barn en irrationell (ologisk) tro - en tro som presenteras av en auktoritet som alla ska följa är en säker väg till en olycklig värld. Visst kan det kännas tryggt för föräldrarna att barnen går i deras spår men om spåren leder barnen fel är det inte okej. Den irrationella tron innebär att vi tycker det är sant bara för att en auktoritet eller en majoritet säger så.

Inför istället Livskunskap i skolorna som lär barnen att hitta en rationell tro baserad på deras egna tanke- eller känslomässiga erfarenheter. Tron på sig själva och sina möjligheter. Att skaffa sig insikter genom reflektion och eget tänkande. Denna tro grundar sig på deras egna erfarenheter, på tilltron till deras egna förmåga att tänka, observera och bedöma. Vi tror på det vi kommit fram till oavsett vad andra tycker.

Låt barnen slippa tjafs om synd och straff, religiösa lagar och regler och predikningar för villfarelse.Om vi inte satsar på att göra våra barn till goda och kloka människor kommer världen inte att bli bättre!
lördag 2 april 2016

Vad är rikedom? Pengar?

Det spelar ingen roll om vi bor i ett slott eller har mycket materiella tillgångar, rikedom handlar inte om det. 

Det är viktigt att förstå att livet har mer än att vi bara rusar fram,; har bråttom, ser inte, förstår inte, tänker inte.

En del jagar efter pengar och makt, andra nöjer sig med att bara få göra ingenting och flyta med, utan större tanke på någon djupare mening. Utan att ägna sig åt att skaffa sig insikter.

En dag är vi borta och vi kan inget mer göra här, i detta livet. Så varför inte satsa på "rätt" saker; vad har du för mål? vilka drömmar har du? Glöm det materiella för det löser sig alltid, tänk på vad ditt hjärta längtar efter. 

Ha alltid med dig det viktigaste; att älska väl och att ha förmågan att ta emot kärlek.
söndag 27 mars 2016

Vill du sluta skapa konflikter? - 4

Att skilja önskemål från krav

Det finns två typer av önskemål. Det ena är att uttrycka en önskan om konkret handling, dvs. att be någon göra något specifikt som att tvätta bilen före kl. 21.00 ikväll. Det andra är  önskemål om kontakt t.ex. be någon reflektera över vad du just sagt eller att be någon tala om vilken reaktion hon/han har på det du sagt.

För att göra önskemål tydliga behöver vi klargöra VAD, VEM, NÄR, och kanske HUR, vi vill att den andra ska handla. När vi är otydliga i våra önskemål lämnar vi över ansvaret till andra att gissa vad vi behöver eller får förbli undrande över vad vi egentligen önskar. Vi begränsar våra möjligheter att få våra behov tillgodosedda.

Nonviolent Communication handlar om att värna om våra egna behov och andras. Att sträva efter lösningar där bådas behov blir hörda och respekterade.

Om vi istället uttrycker krav begränsar vi varandras valmöjligheter och det stimulerar ofta ett motstånd. Förutom att det uppfattas som ”krav” påverkar det i längden kvalitén i relationen. Det är sannolikt att den som gett efter för krav, själv förr eller senare reagerar med brist på engagemang, samarbete och ansvarstagande.

Om vi begränsas i vår frihet att själv få välja, fråntas vi också en bit av vårt livsrum.Lyssna med empati

Målet med NVC är att uppnå en kvalitet av kontakt som gör att vår naturliga medkänsla kan flöda fritt och bådas behov kan bli respekterade. NVC skiljer på att lyssna med empati och visa sympati, ge råd och komma med olika former av lösningar.  När vi lyssnar med empati så lyssnar vi uppmärksamt och förutsättningslöst efter den andres känslor och behov. Empati kan vara att visa, med en gest eller med ord, att du uppfattar hur den andra upplever sin situation. Att lyssna med närvaro och empati kan vara ett kraftfullt bidrag för stöd och helande. Empati handlar inte om att vara snäll eller att vi måste hålla med, eller ens sympatisera med de värderingar den andre har. Vi kan visa empati med människor oavsett vad de tänker eller känner, och oavsett om vi har en tidigare relation till dem eller inte.

Källa: www.fnvc.se

lördag 26 mars 2016

Vill du sluta skapa konflikter? - 2

2. Att skilja känslor från tankar

Att tala om vad vi känner inför någonting är att ge den vi talar med en uppfattning om vad vi upplever.

Nonviolent Communication handlar inte om att låta sig styras av känslor på sätt som leder till att vi undviker svåra känslor. Tvärtom handlar det om att uppmärksamt acceptera och ”vara med” sina känslor utan att värdera dem. Känslor är varken bra eller dåliga, de är helt enkelt känslor. De är signaler till underliggande behov.

I vår kommunikation blandar vi ofta ihop känslor och tankar.

Exempel på ord som följer efter ”jag känner mig…” men som inte är känslor utan tolkningar, kan vara ”jag känner mig… utnyttjad/maktlös/bekräftad”.

Det kan vara tankar om vad andra gör mot oss eller tankar vi har om oss själva. När orden ”jag känner…” åtföljs av ”att” så beskriver vi heller förmodligen inte en känsla, utan tankar om hurdana människor eller företeelser är.
Källa: www.fnvc.se

Vill du sluta skapa konflikter? - 1

"Del 1 Lär dig skilja observationer från bedömningar

Din chef ringer tre gånger på din mobil för att fråga om du har gjort färdigt rapporten.
”- Hon är en kontroll freak!”

Din man har slängt sina smutsiga strumpor på golvet istället för i tvättkorgen.
”– Han har ingen respekt för mig!”

Din son vill inte äta det du har lagat till middag.
”- Han vägrar för att han är arg på mig…”

De enda fakta i de här situationerna är att chefen ringt tre gånger för att fråga om rapporten är färdig, att strumporna ligger på golvet, att din son säger: ”-Jag vill inte äta middag”.
I Non Violent Communication (NVC) beskriver vi det som faktiskt sker, det vi ser eller hör, för att vara överens om vad som hänt.

När vi blandar ihop fakta och tolkningar så hör andra lätt kritik. ”När du talade respektlöst nyss…” är ett exempel på hur vi ofta väver in en tolkning i det vi säger. Genom att fokusera på fakta så behåller man fokus på det som faktiskt sker. Ett exempel på observation är att citera den andra – ”När du sa…”.Känslor vi kan känna när våra behov är tillgodosedda:
Glad, uppsluppen, ivrig, hoppfull, levande, nyfiken, rörd, nöjd, tillfredställd, stimulerad, överraskad, varm, exalterad, entusiastisk, energisk, road, överväldigad, rofull, trygg.

Känslor vi kan känna när våra behov inte är tillgodosedda:
Rädd, arg, uttråkad, bitter, deprimerad, äcklad, störd, irriterad, ursinnig, skyldig, tungsint, hjälplös, ensam, pessimistisk, ångerfull, rastlös, skakad, panikslagen, motvillig, besviken."

Källa: www.fnvc.se


måndag 7 december 2015

Modernisering av tio Guds bud

1
Var medveten om vad du sätter främst
(Vilken Gud dyrkar du?)

2. Var aktsam om det heliga
(Tänk på vad du säger)

3. Var ledig och vila dig regelbundet
(Söndagen är inte längre vilodag men ta dig tid att vila på något sätt)

4. Var stolt över ditt ursprung
(Inom dig bär du spår från dina anor, alla har de gett dig något)

5. Var varsam om ditt eget och andras liv
(Gör ingen illa, varken dig själv eller andra)

6. Var trogen mot din partner
(Besvikelser i relationer tär hårt så behandla din partner med respekt)

7. Var hederlig i allt du gör
(Ta inte det som tillhör andra, visa respekt och ödmjukhet)

8.  Var uppmärksam på dina tankar
(Goda tankar gör gott både för dig och andra, tankar påverkar väldigt mycket)

9. Var tacksam för vad du har
(Glöm inte bort att vara tacksam för alla har vi något att vara tacksamma för)

10. Var glad åt andras framgång
(Missunna inte andra att vara lyckosamma)
Källa: Ullabritt Berglund

tisdag 14 juli 2015

20 saker vi bör säga till våra barn (Zandra Lundberg)

"1. Du kan aldrig nå ditt mål om du inte försöker.
Precis alla saker du och alla andra människor på den här jorden lyckats genomföra har börjat med ett försök. Alla!
Kommer det motgångar, vilket det kommer att göra, innebär det inte att du behöver ge upp. Författaren JK Rowling blev refuserad av 12 förlag innan hon hittade ett som ville ge ut Harry Potter. Miljontals barn hade gått miste om oerhört betydelsefulla böcker om hon hade gett upp.

2. Du klarar så mycket mer än du någonsin kan tro.
Låt inte din hjärnas föreställningar övertyga dig om att vissa saker inte är möjligt. Det finns många vuxna människor som begränsar sig själva varje dag. Exempelvis ser de någon som står på händer och säger ”det där skulle jag aldrig kunna göra”. Men det är inte sant. Är du fullt frisk kan du med rätt vägledning lära dig att stå på händer. Ofta handlar det om att du måste känna din rädsla och våga ändå.

3. Var varsam med solen
Smörj in dig med krämer du köpt i hälsokosten! Då slipper du bränna dig och bli skrynklig i förtid.

4. Hitta det som känns meningsfullt för dig.
Det är inte meningen att hela livet ska vara en enda lång kamp. Du mår som allra bäst när du känner att du gör någonting som känns meningsfullt. Satsa på det som känns rätt. Gör något som känns värdefullt för just dig, välj inte bara det enklaste alternativet eller det som ”alla andra” gör. Om du jobbar på bank men egentligen vill bli vildmarksguide kommer du garanterat att bli olycklig. Bli vildmarksguide!

5. Jag tror på dig, men det är inte det viktigaste.
Det viktigaste är att du tror på dig själv. Att ha ett bra självförtroende handlar om hur bra du tror dig själv vara på att klara av olika saker. Vid 3 till 8 års ålder är självförtroendet hos barn som bäst. Då är det viktigt att bekräfta barnet (”jag ser att du …”) och ge valmöjligheter så att barnet känner att det är med och påverkar (”nu ska ska vi göra det här, vill du välja den här eller den här?”).

6. En negativ inställning försvårar livet.
Att ägna livet åt att klaga över saker är inte kul. Ändra frasen ”jag måste” till ”jag ska”. Som förälder kan du alltid välja din inställning och det du väljer kommer att färga av sig på dina barn. Forskning visar att positivt tänkande kan göra människor både smartare (!) och friskare.
Författaren Elizabeth Gilbert har sagt: ”Du måste lära dig att välja dina tankar precis på samma sätt som du väljer dina kläder varje dag”.

7. Förändring behöver absolut inte varje dåligt.
Livet förändras hela tiden. Hur bra eller dåligt vi har det exakt i den här stunden så kommer det att förändras, det kan du vara alldeles säker på. Har någonting gått dåligt? Har du misslyckats? Har du fått underkänt i ett prov? Kommit försent? Släpp det. Fokusera på vad du kan göra och inte på du borde ha gjort i stället.

8. Oroa dig inte i onödan.
Fråga dig själv? Är det här någonting jag kan påverka eller inte?
Kan du påverka det? Gör det.
Kan du inte det? Släpp det.
Det är tips som du som förälder också bör ta till dig. Barn är inte dumma, de känner av sina föräldrars oro.

9. Lyssna på din magkänsla.
Känner du någonstans nere i maggropen att saker och ting inte riktigt står rätt till? Lyssna på den känslan! Undersökningar visar att framgångsrika människor fattar över 90 procent av sina beslut på magkänslan. Tyvärr är det vanligt att många i dagens stressiga samhälle kör över den och följderna blir att de tvivlar mer på sig själva. Bli inte av dem – lyssna noggrant!

10. Sluta aldrig vara barn.
Det är hälsosamt att vara barnslig. Det roliga behöver absolut inte ta slut för att du är över 30 och har ett viktigt kontorsjobb. Du kan fortfarande hjula på gräsmattan, äta tårta till frukost och hoppa jämfota av glädje.

11. Behandla människor med kärlek och respekt.
Missa aldrig en chans att ge någon en komplimang eller ett leende. Det kostar dig ingenting och du kommer att få så otroligt mycket tillbaka.

12. Alla är nybörjare någon gång.
Säg inte nej bara för att du inte kommer att vara bra från början. Att våga vara nybörjare är modigt. Dessutom är det en bra träning i ödmjukhet inför dig själv.
Här är du som förälder en viktig förebild. Vad vågar du pröva på som du är riktigt usel på? Salsa? Surfning? Målning? Rullskridskor?

13. Du kan aldrig veta allt.
Lev med ett öppet sinne. Du kommer aldrig att veta allting om allt. Lyssna på människor som tänker eller gör saker annorlunda, chansen är stor att det finns någonting du kan lära dig.
Winston Churchill lär ha sagt: ”En fanatiker är en som inte kan ändra sig”.

14. Det är misstagen som lär dig om livet.
Misslyckades du? Bra! Kom ihåg att ingenting någonsin är precis så dåligt som det verkar. Det finns en livsvisdom gömd i varje erfarenhet. Ta lärdom av den amerikanska psykologen B.F. Skinner som sa: ”Ett misslyckande är inte alltid ett misstag, kan det helt enkelt vara det bästa man kan göra under omständigheterna. Den verkliga misstaget är att sluta försöka”.

15. Kärleken är oändlig.
Tro aldrig att det finns ett stopp för hur mycket kärlek du kan känna. Kärlek kommer aldrig att vara någon bristvara – slösa med den så gott det går!

16. Uttryck dina känslor.
Att kunna säga ”jag älskar dig” och att lära sig att på ett sansat sätt uttrycka olycka och frustration är en nyckel till hälsosamma relationer i framtiden.

17. Livet kommer inte att vara som på tv.
Ett av Bill Gates tips till alla föräldrar är att underrätta barnen om att tv inte är verkligheten. ”I verkliga livet måste folk lämna kaféerna och gå på jobb”.

18. Stäng av internet
Barn i dag kan omöjligt veta hur livet var före du hade smartphone och surfplatta, men du minns. Visa dem det. Gå ut i skogen, snickra en koja, ro en båt, bygg ett sandslott eller bara titta upp på himlen en stund varje dag.

19. Ta hand om naturen.
Miljön finns överallt runt omkring oss, vi lever av och i den, därför måste vi också värna och ta hand om den. Allt vi gör i dag påverkar hur vår jord kommer att se ut i framtiden. Respektera den och gör hållbara val.

20. Älska dig själv.
Du som förälder älskar så klart ditt barn, men det kommer att finnas en dag då inte finns kvar på jorden och gör det längre. En av de finaste gåvorna du kan skicka med ditt barn i livet är en grundmurad självkänsla.
Vårdguiden definierar självkänsla så här: man känner att man har ett eget värde utan prestationer, titlar, yrke eller ekonomi. Man litar på sitt eget omdöme och måste inte ha bekräftelse från andra för att känna att man duger. En person med god självkänsla uppfattas ofta av omgivningen som trygg, vänlig och accepterade. Att ge sitt barn en god självkänsla leder ofta till att man tar väl hand om sig själv när det till exempel gäller sömn, mat och hälsa. Det kan handla om att barnet klarar av att sätta rimliga gränser gentemot andra människor. Det kan också vara lättare att hantera händelser i livet mer balanserat om man inser sin egen roll utan att ta överdrivet stort ansvar."

Källa: http://newsner.com

tisdag 5 maj 2015

Hälsoråd för själen? Både för dig, ditt barn och människor runt dig

I P1, Tankar för dagen, filosoferade idag författaren Gunilla Bergström om "Själens kostcirkel".

En intressant vinkling

Här är Livsmedelsverkets kostråd

Vårdguidens hälsoråd

Hälsosidorna erbjuder råd för en friskare kropp

Svenska Kyrkan erbjuder samtal tillsammans med sin Gud först när du får bekymmer

Men vad själen behöver är svårare att hitta, så jag bygger vidare på Gunillas kostcirkel för själen.Gunillas första råd från "Själsverket". Vad behöver vi för att må bra i anden/själen?

1. Har du/ditt barn mött något vackert denna dag? Musik, natur, bilder...
2. Har skratt och glädje förekommit idag? Det bör vara en stor dos. Mycket stärkande
3. Har du/ditt barn fått en klapp på axeln idag? Blivit tröstad, fått uppmuntran, beröm?
4. Har du själv klappat någon på axeln idag? Tröstat, gett uppmuntran, beröm?
5. Har någon sett dig/ditt barn i ögonen idag? Varit närvarande och verkligen mött en blick
6. Har du sett någon i ögonen idag? Varit närvarande och verkligen mött en blick
7. Har du/ditt barn lärt något nytt? Haft en uppgift att klara av?

Och jag fyller på med några till

8. Har du fått en kram på minst fem sekunder från någon du tycker om?
9. Har du gett en kram på minst fem sekunder till någon du tycker om?
10. Har någon varit snäll mot dig?
11. Har du varit snäll mot andra idag?
12. Har du gett någon människa något den behöver idag?
13. Har någon gett dig något du behöver idag?
lördag 23 mars 2013

Vår troliga framtid, kapitel 1 i Kamelias "Att utbilda hjärtat"

Vi är många som lever sitt liv som om det inte går att förändra det, att göra det bättre. Vi kanske inte ens tänker tanken på att det går att påverka livet. Vi lever på, dag för dag, vecka efter vecka, år efter år utan att fundera på eller ta tag i våra liv. Det alltid är möjligt att gå nya vägar, att utveckla sig och sitt liv.

Vår framtid kommer att bli precis om det är nu! Det är det mest troliga.


Det är tryggt att fortsätta som det är nu, att följa den raka vägen fram. Det är tryggt om vi går på vår trygga upptrampade väg, vi ser långt fram, vi känner vägen och dess kurvor och backar, Vi är hemma här. Vi får inga överraskningar, inga nya, skarpa kurvor, plant asfalterat. Det är tryggt men ganska tråkigt. Det händer inte så mycket roligt. Hur roligt det att alltid gå samma väg? Vi har lärt oss hur vi skall vara, vi går den trygga vägen fram, för att undvika farligheter, saker som är obekväma och känns svåra. Om vi gör som vi brukar, behöver vi inte ta stora risker men vi vidgar inte vyerna, vi lär oss inte nya saker, vi får inte så många utmaningar. Vi går på som vi har gjort förut, på samma väg.

Det är när vi stiger av vår väg och ger oss ut i naturen eller ut på den okända, slingriga grusvägen som det börjar hända saker. Just nu står kanske ni på står vid kanten av en ny väg…

Hur kommer din framtid att bli?

Det allra troligaste är att framtiden kommer att bli precis som det är nu, idag. Det vi tycker är jobbigt och svårt med livet idag finns med stor sannolikhet kvar livet ut men nu läser du detta! Kanske är det en ny framtid på gång för dig som läser detta nu. Det är svårt att göra förändringar och vi behöver skapa nya insikter om vad som behöver ändras på i våra liv för att vi skall kunna göra våra liv ännu lite bättre. Det är mycket lättare att göra det som ung än som vuxen, för en som är 40 år tar det längre tid och det är mycket svårare än för en som är ung.

Vi har alla väldigt olika förutsättningar, vi har olika föräldrar, olika syskon, yngre syskon, äldre syskon, inga eller många syskon. Vi har olika upplevelser, erfarenheter och olika upplevelse som har varit jobbiga. Allt som vi har haft omkring oss har präglat oss till vem vi är nu, idag. Du är präglad på ditt vis och andra på ett annat sätt, därför är det svårt att förstå andra fullt ut. Det är väldigt lätt att missförstå varandra. Var och en har sina egna livsglasögon på sig. Våra erfarenheter styr vår tolkning av det som händer. Vår historia, våra upplevelser och erfarenheter blir underlag för vad vi uppfattar i en situation. Utmaningen är att kunna se vad som verkligen händer, utan glasögon.

T.ex. en man tittar på klockan när jag håller föredrag. Jag, med mina glasögon, tror att han är uttråkad. Sedan visar det sig att han helt enkelt bara tittade på sin nya fina klocka, inget annat.

Vad som är viktigt är att börja se och fundera på livet, varför saker och ting är som de är och om vi kan göra något åt sådant som inte känns riktigt, riktigt bra.

När saker inte känns bra kan det vara så att vi tappar kraft, vi kanske står i en grupp och pratar och då säger en person något som väcker känslor i oss, vi kanske blir ledsna, upprörda, generade, blyga och vi kanske drar oss tillbaka. Vi säger inte så mycket eller så gör vi kanske tvärt om och börjar prata högt om något helt annat för att avbryta det jobbiga som var på gång. Varje gång vi inte känner oss riktigt starka och tillfreds, då har vi något att jobba med. Vi skall känna, här står jag och jag är trygg där jag står, jag vet vad jag känner, jag vet att jag är okej, jag vet att jag är lika mycket värd som alla andra. Om vi står så, då är det bra men om vi inte känner så utan känner oss misslyckade, kraftlösa och om vi egentligen skulle ha velat agera på ett annat sätt men inte vågade eller kunde, det är de tillfällen som vi skall försöka hitta så att vi inte hamnar där och inte lever livet fullt ut.

För vi har allihop alla samma grundförutsättningar. Vi har en själ i vår kropp, som är stark, trygg och fylld av kärlek men ibland känner vi inte, att vi har den styrkan .

Om vi börjar agera på nya sätt, kan människor runt omkring oss bli förvånade och känna sig ovana. Det kan ni strunta i, ni gör det här för er egen skull inte för dem.

Skriv ner en situation där du skulle vilja agera annorlunda, där du skulle vilja känna dig starkare, tryggare och modigare. Öva sedan på att göra annorlunda nästa gång. Skriv sedan ner hur det kändes och om det kändes bra. Kanske har du skaffat en ny insikt, en ny insikt till ditt lager av visdom och styrka.