söndag 26 april 2020

Dags att lägga ner Läkemedelsverket eller helt ändra dess uppdrag?

Detta gör Läkemedelsverket:

Läkemedelsverket finns för att patienter
och alla andra ska kunna känna sig säkra
när de använder läkemedel (medicin).
Medicinen ska fungera bra, inte vara farlig
och inte ha svåra biverkningar.
Läkartidningen.se skriver
Läkemedelsindustrins lansering och försäljning av läkemedel sker på marknadens allt hårdare villkor, vilket ibland resulterat i dödliga skadeverkningar. Förgiftningar och andra biverkningar av läkemedel är den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer i USA och Europa [1]. 
Fallen med allvarliga biverkningar av läkemedel ökar. Ändå tror Läkemedelsverket att många fler är drabbade.
Alldeles för många får allvarliga biverkningar av mediciner, men utan att det rapporteras. Det är en av slutsatserna i Läkemedelsverkets årliga rapport om biverkningar.
Rapporten visar även att antalet allvarliga biverkningar, de som leder till att patienten får söka sjukvård eller i värsta fall dör, har ökat under 2016. De ökar både i antal och i förhållande till hur många fall som rapporteras totalt.
Ungefär hälften av de drygt 8 000 rapporterade fallen i fjol var allvarliga. Det är särskilt kvinnor i åldern 18-64 år som drabbas.
Enligt väletablerade juridiska principer är en vaccintillverkare inte ansvarig för skador orsakade av ett korrekt tillverkat och märkt vaccin. Under de senaste åren har dock ett fåtal domstolar agerat i strid med dessa principer och funnit tillverkare ansvariga för sådana skador, eventuellt på grund av att den skadade individen hade uppmanats (eller krävts) av regeringen att delta i immuniseringsprogrammet och tycktes inte ha någon annan begäran om ersättning.

måndag 13 april 2020

Dokumentär om Covid 19 och dess start

Länder börjar stämma Kina nu, var ska detta sluta? Det kan bli väldigt dyrt för Kina att kompensera för alla kostnader världens länder drabbats av. Denna blev raderad ganska snabbt, bifogar en annan länk - inte lika uttömmande men ändå. Se längre ner


https://community.hannity.com/t/growing-evidence-that-wuhan-coronavirus-orginated-in-a-lab/227245

Covid-19 - visar att förändringar kan gå snabbt om ledare bara villCovid-19 visar att när mänskligheten förenas i gemensam sak så blir snabb förändring möjlig.

För några månader sedan skulle ett förslag om att stoppa kommersiella flygresor ha verkat absurd. Likaså för de radikala förändringar vi gör i vårt sociala beteende, ekonomi och regeringens roll i våra liv.

Vad mer kan vi uppnå i samstämmighet? Vad vill vi uppnå och vilken värld ska vi skapa?

Att avbryta en vana är att se den, det är att förvandla den från en tvång till ett val. När krisen avtar kan vi få tillfälle att fråga om vi vill återgå till det normala eller om det som sker nu är något som vi vill föra in i framtiden.

Många har förlorat sina jobb, de jobb som finns idag är det de jobb som världen behöver mest? Kan vår arbetskraft och kreativitet användas bättre? Behöver vi verkligen flyga så mycket?

Vilka delar av ekonomin vill vi återställa och vilka delar kan vi välja att släppa?

Vad vill vi ha tillbaka? Medborgerliga friheter? Mötesfrihet? Bestämma över våra kroppar? Personliga sammankomster? Kramar och handskakningar? Det offentliga livet?

Kanske är det så att mänskligheten närmar sig en vägkorsning. Föreställ dig att du går en väg och längre fram ser du vägkorsningen. Vi stannar, vågar vi tro att det är nu det händer, efter flera års inskränkning till våra föregångars väg. Vi har äntligen ett val. Vi har rätt att sätta stopp. Hundra vägar strålar ut framför oss, några leder i samma riktning som vi redan har gått. Vissa leder till helvetet på jorden och vissa leder till en värld som är mer helad och vackrare än vi någonsin vågat tro att vara möjlig.

Att gå utan kramar i några veckor verkar vara ett litet pris att betala om det kommer att motverka en epidemi som kan ta miljoner liv. Det finns ett starkt argument för social distans på kort sikt: att förhindra att en plötslig uppgång av Covid-fall överbelastar det medicinska systemet.

Vissa kommentatorer isar på att det spelas in i en agenda för totalitär kontroll. En rädd allmänhet accepterar inskränkningar av medborgerliga friheter som annars är svåra att motivera - som spårning av allas rörelser hela tiden, tvångsmedicinsk behandling, ofrivillig karantän, resebegränsningar och mötesfrihet, censur av vad myndigheterna anses vara desinformation.

Automatisering av handeln; övergång från deltagande i sport och underhållning till fjärrvy; livets migration från offentliga till privata utrymmen; övergången från platsbaserade skolor till online-utbildning, rörelsen av mänskligt arbete och fritid till skärmar. Covid-19 påskyndar tidigare befintliga trender, politiska, ekonomiska och sociala.

Varför agerar vi nu när många smittas av Covid-19 när vi inte agerar över dem som svälter och far illa annars?

Svaret är avslöjande. Vi vet inte vad vi ska göra inför världshunger, beroende, autoimmunitet, självmord eller ekologisk kollaps. Vi kanske försöker genom att skänka pengar... Nu kommer en smittsam epidemi, och äntligen kan vi göra något. Det är en kris för vilken kontroll fungerar: karantän, lockdowns, isolering, handtvätt, kontroll av rörelse, kontroll av information, kontroll av våra kroppar.  Med Covid-19 kanaliseras vår växande känsla av hjälplöshet. Covid-19 är ett hot som vi vet hur vi ska möta.

Våra etablerade institutioner blir alltmer hjälplösa att möta vår tids utmaningar. Nu kommer en utmaning som de äntligen kan möta. Hur ivriga är de inte att omfamna det som en viktig kris. De informerar om de oroväckande bilden av den. Hur lätt går inte allmänheten med i paniken och omfamnar ett hot som myndigheterna kan hantera, folket ger ledningen fullmakt för att hantera de olika otänkbara hoten.

Vår antibiotika och kirurgi uppfyller inte de växande hälsokriserna som autoimmunitet, missbruk och fetma. Våra vapen och bomber, byggda för att erövra arméer, är värdelösa för att få bort hat utomlands eller hålla våld i hemmet borta från våra hem. Vår polis och fängelser kan inte läka brottsförhållandena för brott. Våra bekämpningsmedel kan inte återställa förstörd mark.

Vilken typ av problem kan hanteras med dominans och kontroll? Den typ som orsakas av något från utsidan. När orsaken till problemet är något intimt för oss själva, som hemlöshet eller ojämlikhet, beroende eller fetma, finns det inget att kriga mot.

Det finns de som anser att det som händer är ett avsiktligt maktspel.

Teorierna (det finns många varianter) talar om Event 201 (sponsrat av Gates Foundation, CIA, etc. i september förra året), och en vitbok från Rockefeller Foundation 2010 som beskriver ett scenario som kallas "Lockstep", som båda redogör för det auktoritära svaret till en hypotetisk pandemi. De konstaterar att infrastrukturen, tekniken och lagstiftningen inför detta har varit under förberedelse i många år. Allt som behövs, säger de, var ett sätt att få allmänheten att gilla läget och nu har det kommit. Oavsett om nuvarande kontroller är permanenta eller inte, ställs ett prejudikat in. Är det okej för dig att detta sker?

Spårning av människors rörelser hela tiden (på grund av coronavirus)
Upphävandet av mötesfriheten (på grund av coronavirus)
Militärt polisarbete för civila (på grund av coronavirus)
Extra obestämt frihetsberövande (karantän på grund av coronavirus)
Förbud mot kontanter (på grund av coronavirus)
Censur av Internet (för att bekämpa desinformation, (på grund av coronavirus)
Obligatorisk vaccination och annan medicinsk behandling som fastställer statens suveränitet över våra kroppar (på grund av coronavirus)
Klassificeringen av alla aktiviteter och destinationer i det uttryckligen tillåtna och uttryckligen förbjudna (du kan lämna ditt hus för detta, men inte för det), vilket eliminerar den opoliserade, icke-juridiska gråzonen. Denna totalitet är själva kärnan i totalitarism. Nödvändigt nu dock på grund av coronavirus.

Det finns många idéer om epidemin
att det är en monströs intrig som begås av ondska på allmänheten
att det är ett genetiskt utvecklat biovapen
att epidemin är relaterat till 5G-utrullning
att det har sitt ursprung i ett Wuhan-biolab
att det har sitt ursprung i Fort Detrick
att det är exakt som CDC och WHO har sagt.

Hur kan någon få klarhet mitt i denna lavin av nyheter, falska nyheter, rykten, undertryckt information, konspirationsteorier, propaganda och politiserade berättelser som fyller Internet.

Vilken information kan vi blockera för att upprätthålla integriteten i våra synpunkter? Låt oss vara ödmjuka i våra övertygelser: det är en fråga om liv och död.

Kriget mot döden

Skulle jag be alla nationens barn att avstå från att leka under en tid, om det skulle minska min mammas risk att dö, eller för den delen, min egen risk? Eller jag kan fråga: Skulle jag förordna slutet på mänsklig kramande och handskakning, om det skulle rädda mitt eget liv?

Det finns ingen enkel formel för att balansera dessa värden.

Samhället lägger mer och mer tonvikt på säkerhet och riskminskning. Det har särskilt påverkat barndomen, förr låt man barn vandra en bit bort hemifrån utan tillsyn.

Mer säkerhet som latexhandskar, handsprit, låsta, bevakade och övervakade skolbyggnader; intensifierad flygplats- och gränssäkerhet; metalldetektorer och sökningar innan folk går in på många idrottsarenor och offentliga byggnader och så vidare. Är vi på väg till en säkerhetsstat?

Mantrat "säkerhet först" betyder att överlevnad är viktigast inte ha ha roligt, vara äventyrliga, leka och att utmana sina gränser. Många traditionella och inhemska kulturer är mycket mindre skyddande för barn. De tillåter dem att ta risker och ta ansvar och tror att detta är nödvändigt för att barn ska utveckla självförtroende och gott omdöme.

Kan det vara så att moderna människor offrar "att leva livet full ut" för säkerheten. Den omgivande kulturen lobbyar oss dock obevekligt för att leva i rädsla och där det värsta möjliga utfallet är döden. Ändå vet vi att döden väntar oss oavsett.

Besatthet av pengar och egendom - förlängningar av jaget, som ordet ”min” indikerar - uttrycker en illusion om att det dödliga jaget kan göras odödligt.

Den offentliga politiken strävar efter att minimera antalet dödsfall nästan utan tvekan, ett mål som andra värderingar som lek, frihet etc. är underordnade.

Covid-19 erbjuder tillfälle att bredda den åsikten. Ja, låt oss hålla livet heligt, heligare än någonsin. Döden lär oss det. Låt oss hålla varje person, ung eller gammal, sjuk eller väl, som den heliga, värdefulla, älskade varelsen som de är.  Att hålla livet heligt är inte bara att leva länge, det är att leva bra och rätt och fullt.

Vilken värld ska vi leva i?

Hur mycket av livet vill vi offra vid säkerhetsaltaret? Om det håller oss säkrare, vill vi leva i en värld där människor aldrig samlas? Vill vi ha masker offentligt hela tiden? Vill vi undersökas medicinskt varje gång vi reser, om det kommer att rädda ett antal liv per år? Är vi villiga att acceptera medicinering av livet i allmänhet och överlämna den slutliga suveräniteten över våra kroppar till medicinska myndigheter (de politiskt utvalda)? Vill vi att varje evenemang ska vara ett virtuellt evenemang? Hur mycket är vi villiga att leva i rädsla?

Covid-19 kommer så småningom att avta, men hotet om infektionssjukdom är permanent. Vårt svar på det sätter en väg för framtiden. Det offentliga livet, det kommunala livet, det gemensamma fysiska livet har minskat under flera generationer. Istället för att handla i butiker får vi saker som levereras till våra hem. I stället för paket med barn som leker ute har vi lekdatum och digitala äventyr. I stället för det offentliga torget har vi online-forumet. Vill vi fortsätta att isolera oss ännu längre från varandra och världen?

Det är inte svårt att föreställa sig, särskilt om social distansering är framgångsrik, att Covid-19 fortsätter utöver de 18 månader som vi får höra att förvänta sig att den ska gå sin gång. Det är inte svårt att föreställa sig att nya virus kommer att dyka upp under den tiden. Det är inte svårt att föreställa sig att nödåtgärder kommer att bli normala (för att undvika möjligheten till ytterligare utbrott), precis som nödsituationen som förklarades efter 9/11 fortfarande är i kraft i dag. Det är inte svårt att föreställa sig att (som vi säger) återinfektion är möjlig, så att sjukdomen aldrig kommer att försvinna. Det betyder att de tillfälliga förändringarna i vårt livsstil kan bli permanenta.

För att minska risken för en annan pandemi, ska vi välja att leva i ett samhälle utan kramar, handskakningar och femmor för alltid? Ska vi välja att leva i ett samhälle där vi inte längre samlas massivt? Ska konserten, sporttävlingen och festivalen vara en historia? Ska barn inte längre leka med andra barn? Ska all mänsklig kontakt medieras av datorer och masker? Inga fler dansklasser, inga fler karatekurser, inga fler konferenser, inga fler kyrkor? Är dödsminskning den standard för att mäta framsteg? Betyder mänsklig framsteg separering? Är detta framtiden?

Samma fråga gäller de administrativa verktygen som krävs för att kontrollera människors rörelse och informationsflödet. För närvarande går hela landet mot lockdown. I vissa länder måste man skriva ut ett formulär från en statlig webbplats för att lämna huset. Det påminner mig om skolan, där en plats måste godkännas hela tiden. Eller i fängelse. Tänker vi oss en framtid för elektroniska hallpasseringar, ett system där rörelsefrihet regleras av statliga administratörer och deras programvara hela tiden? Där varje rörelse spåras, antingen tillåtet eller förbjudet? Och för vårt skydd, där information som hotar vår hälsa (som beslutats, återigen av olika myndigheter) censureras för vårt eget bästa? Mot en nödsituation, som till ett krigstillstånd, accepterar vi sådana begränsningar och överlämnar våra friheter tillfälligt.

För första gången i historien finns de tekniska medlen för att förverkliga en sådan vision, åtminstone i den utvecklade världen (till exempel att använda mobiltelefonplatsdata för att upprätthålla social distan. Efter en ojämn övergång kunde vi leva i ett samhälle där nästan hela livet händer online: shopping, möte, underhållning, umgänge, arbeta, även dejta. Är det vad vi vill ha? Hur många räddade liv är det värt?

Ensamhet och brist på social kontakt har visat sig öka inflammation, depression och demens. Enligt Lissa Rankin, M.D., ökar luftföroreningar risken för att dö med 6%, fetma med 23%, alkoholmissbruk med 37% och ensamhet med 45%.

Trots politikernas ständiga påståenden om att de förföljer krig för fredens skull skapar de oundvikligen mer krig. Att bomba länder för att döda terrorister förvärrar ländernas förhållanden. Att låsa in brottslingar ger upphov till brottslighet, det förvärrar förhållanden när det bryter upp familjer och samhällen. Regimer med antibiotika, vacciner, antivirala medel och andra läkemedel utövar förödelse på kroppens ekologi, som är grunden till stark immunitet. Besprutningar ger otaliga skador på naturens ekologi. Virus är integrerade i livets web.

Dödlighetstatistik från Italien (från dess National Health Institute), baserat på en analys av hundratals dödsfall i Covid-19. Av de analyserade var mindre än 1% fria från allvarliga kroniska hälsotillstånd. Vissa 75% drabbades av högt blodtryck, 35% av diabetes, 33% av hjärtsjukdom, 24% från förmaksflimmer, 18% av låg njurfunktion, tillsammans med andra tillstånd som jag inte kunde avkoda från den italienska rapporten. Nästan hälften av de avlidna hade tre eller fler av dessa allvarliga sjukdomar. Amerikaner, med fetma, diabetes och andra kroniska sjukdomar, är minst lika sårbara som italienarna.

Bör vi skylla på viruset då (som dödade få annars friska människor) eller ska vi skylla underliggande dålig hälsa?

Miljontals människor i den moderna världen befinner sig i ett osäkert hälsotillstånd och väntar bara på något som normalt skulle vara trivialt att skicka dem över kanten. Det finns ingen patogen som orsakar diabetes eller fetma, beroende, depression eller PTSD. Deras orsaker är andra, inte ett virus som är separat från oss själva och vi dess offer.

Vår moderna hälsokultur. Å ena sidan finns det en växande wellnessrörelse som omfattar alternativ och holistisk medicin. Det förespråkar örter, meditation och yoga för att öka immuniteten. Den betonar vikten av de känslomässiga och andliga dimensionerna av hälsa, till exempel kraften i attityder och övertygelser att sjuka eller läka. Allt detta verkar ha försvunnit under Covid-tsunamin, eftersom samhället som standard ersätter den gamla ortodoxin.

Akupunktörer i Kalifornien har tvingats stänga, efter att ha betraktats som "icke väsentliga." Från den medicinska myndighetens världssyn är alternativa metoder, social interaktion, yogaklasser, kosttillskott och så vidare humbug när det gäller verkliga sjukdomar orsakade av verkliga virus.

Amerika och den moderna världen i allmänhet står inför en hälsokris. Är svaret att göra det vi har gjort, bara mer noggrant? Ett annat svar skulle vara att bredda vårt perspektiv och undersöka hela systemet, inklusive vem som betalar för det, hur tillgång beviljas och hur forskning finansieras, men också utvidgas till att omfatta marginella fält som örtmedicin, funktionell medicin och energimedicin. Kanske kan vi ta detta tillfälle att omvärdera rådande teorier om sjukdom, hälsa och kroppen. Ja, låt oss skydda den sjuka fisken så bra vi kan just nu, men kanske nästa gång kommer vi inte att behöva isolera och drog så många fiskar om vi kan rengöra tanken.

Källa: https://charleseisenstein.org/essays/the-coronation/?_page=5

lördag 4 april 2020

Människan en invasiv art? Tror det


När vi attackerar djuren och naturen är det inte konstigt att det kommer en reaktion. 

"En snabbt växande världsbefolkning i kombination med enorma stammar av monokulturell tamboskap (med dålig genetisk variation) och ovanpå det ekosystem som stressas och gör vilda djur hemlösa och sprider parasiter, virus och bakterier på sin jakt efter nya värddjur."

"Människan övergick till jordbruk och skaffade sig växande stammar av tamboskap men med den agrara revolutionen anlände en massa nya virus och bakterier till människan. Virus som haft vilda djur som värdar flyttade plötsligt, via boskapen – grisar, kor, änder med mera – in mitt bland oss."

Regnskog huggs ner och djuren får leta nya värdar.

"Det är så att säga samhället i sig, vår civilisation, som är ett stort problem. Jag (Göran Greider) har skrivit förut här om den snabba befolkningstillväxten som ett problem i sig, men vi – inklusive jag själv – har svårt att hantera frågan.

Är människan en invasiv art? Ja, det ser så ut. Varhelst vi dyker upp pressas ekosystemen och den biologiska mångfalden minskar. Biologer kan ibland kalla Homo Sapiens för en darwinistisk demon.

Givetvis går det att ställa om civilisationen till hållbarhet men mycket står i vägen för det. Mot slutet av 60-talet trodde många medicinare att vi nu ”kunde slå ihop boken om infektionssjukdomarna”. Civilisationen hade löst det problemet.

Så blev det inte. En lärdom av coronasmittan är därför denna:

Det räcker inte att i framtiden vara beredda på pandemier, vi måste skapa den hållbara civilisation som inte frambringar dem. I korthet innebär det: Vi måste ge vilda djur och växter mer plats."Källa: https://www.etc.se/ledare/manniskan-maste-inte-bete-sig-som-en-darwinistisk-demon?fbclid=IwAR2HKZWxrkrcnSkP2ne3Hx6_IWkK1m7ze2KaWWNdlswgTyuNmt3Z2yQJJdk

#corona