tisdag 20 juli 2021

Projekt dokumentation av Långgatan i Hjo - Långgatan 5

 


Maurits Svens tomt/gård, Glasmästargården, Sven-Olofs, Jöns Lindqvists tomt

I huset har det bott apotekare, läkare, militärer varav ett par av adlig börd. Lite krydda ger Adolf Fredrik Engberg, handelsskrivare, commisarie, född 1828 som straffades för förfalskningsbrott. Det blev tre år av förbrukat medborgerligt förtroende, ett års straffarbete på längsfängelset i Mariestad.

Ett annorlunda yrke hade Karl Gustav Andersson, jag läser det som att han var badkarl.

Läkaren Sven Törnmark förespråkade ett naturligt levnadssätt och god hygien. När kylan var hård valde folk att stänga in värmen vilket skapade en osund luft inne. Folk klistrade igen fönstren, vadderade och satte fast fönsterremsor. Fönstren kunde inte öppnas på vintern. Det kunde dröja åtta månader innan man kunde bada och göra sig rena. Några tog på sig arbetet med att bära hem vatten och värma men de var få. Innan Sven öppnade läkarmottagningen på morgonen gjorde han en långvandring utmed Vättern söderut.  Han sa att efter en sådan vandring känner man sig friskare och som en bättre människa. En föregångare.
Här kan du läsa mer om historien och om människorna som bott i huset.

söndag 2 maj 2021

Att hela sig själv - lätt att glömmaAdvice from María Sabina a Mexican healer and poet
 

“Heal yourself with the light of the sun and the rays of the moon. 
With the sound of the river and the waterfall. 
With the swaying of the sea and the fluttering of birds. 

Heal yourself with mint, neem, and eucalyptus, sweeten with lavender, rosemary, and chamomile. 
Hug yourself with the cocoa bean and a hint of cinnamon. 
Put love in tea instead of sugar and drink it looking at the stars. 

Heal yourself with the kisses that the wind gives you and the hugs of the rain. 
Stand strong with your bare feet on the ground and with everything that comes from it. 
Be smarter every day by listening to your intuition, looking at the world with your forehead. 
Jump, dance, sing, so that you live happier. 


Heal yourself, with beautiful love, and always remember ... you are the medicine.”

tisdag 22 december 2020

Vaccinera sig eller inte vaccinera sig? - mycket lättskrivna och tänkvärda ord

BERTILS TANKENÖT INFÖR JULEN - ATT VAXXINERA ELLER INTE VAXXINERA? I dessa dagar när vi närmar oss jul och nyår är det...

Publicerat av Bertil Wosk Lördag 19 december 2020
"I dessa dagar när vi närmar oss jul och nyår är det många som funderar på om de ska vaccinera sig eller inte. Några har bestämt sig och är glada att vaccinet äntligen kommer eftersom de tror att det är en förutsättning för att livet kan börja återgå till det normala. Andra har bestämt sig för att de inte ska vaccinera sig eftersom de anser att det varken är säkert eller effektivt. Och sedan är det resten av oss som inte riktigt vet utan behöver ta ställning till detta innan vaccineringen av svenska folket börjar i januari. Låt oss titta lite på detta ur ett evolutionsperspektiv.

Virus och bakterier har funnit innan människan dök upp på planeten och kommer att finnas när vi inte längre finns. De är överlevnadskonstnärer och muterar ständigt och de går inte att utrota. Efter ett snart sekel med antibiotika har vi lärt oss att vi inte kan bli av med bakterier utan behöver lära oss att leva i balans med dem.

Du har 10 gånger fler bakterier i kroppen än du har egna celler och 100 gånger fler virus i kroppen än egna celler. I din genetiska kod som vi kallar för DNA består 8% av gener som kodar för virus. Och av hela genomet är det cirka 50% som kodar för hela virus eller delar av virus, det som har kallats för skräp DNA. Ref 1 Under vissa omständigheter kommer du att själv tillverka virus som kodas från ditt DNA. Du behöver alltså inte smittas av virus utifrån utan kan bli ”smittad” inifrån av ditt eget DNA.

Då förstår man också att det inte går att gömma sig för virus eller utrota dem lika lite som det går att utrota bakterier. Det enda du kan göra är att se till att du har ett starkt immunförsvar och samexistera med virus och bakterier på ett bra sätt. Immunförsvarets uppgift är att ta hand om alla virus. Alla människor blir årligen smittade av olika typer av virus och har virus i sin kropp men de flesta blir inte sjuka. Om du blir allvarligt sjuk av virus beror det på att immunförsvaret är i obalans och försvagat och virusen får fritt spelrum.

Man kan inte gömma sig för ett virus som sprids via luften. Och studier visar att ansiktsmasker inte hindrar bäraren från att bli smittad. Om masker skyddar från att smitta andra är inte vetenskapligt visat ännu och debatteras fortfarande.

Den främsta riskfaktorn för insjuknande och död i covid är framför allt gamla personer över 80 år. Varför är hög ålder en riskfaktor? Den mest troliga förklaringen är att vid hög ålder försämras immunförsvaret och också funktionen hos många andra organ. Detta i sin tur beror på att gamla personer har haft längre tid på sig att ackumulera toxiner och få en gradvis försämrad näringsstatus. De har också svårare att bilda D-vit i huden av solens strålar. Ref 2

Gamla personer är också ofta tungt medicinerade för att lindra sina symtom vilket ytterligare nedsätter deras allmänhälsa. Dessa faktorer bidrar till att försämra immunförsvaret och ju äldre en person blir desto större risk för sämre immunförsvar och ökad risk för covid och andra sjukdomar. Exakt samma mönster gäller för influensan varje år. Det är framför allt äldre som dör av den årliga influensan.
Friska människor oavsett ålder kan bli smittade och sjuka men dör väldigt sällan av en virusinfektion, förkylning eller influensa. Samma mönster ser vi när det gäller covid.

Människan som Homo sapiens har funnits i 200.000 år och som förstadier till människan i cirka 2 milj år. Människan är den mest framgångsrika arten för att överleva och fortplanta sig och har vuxit från ett fåtal individer till dagens mer än 7 miljarder individer.

Denna fantastiska tillväxt har skett utan vacciner. En del menar att vacciner har räddat mänskligheten från allvarliga sjukdomar men all statistik visar att infektionssjukdomar minskade med cirka 90% innan vacciner infördes. De främsta anledningarna var bättre levnadsstandard, bättre hygien, mindre trångboddhet, rinnande vatten och vattentoaletter, bättre näringsstatus etc.

Virus muterar och om vi vaccinerar mot detta virus så måste vi vaccinera oss varje år mot nya varianter. Det gör vi ju också med den vanliga säsongsinfluensan där riskgrupper vaccineras årligen. Och vi vet inte i förväg hur de muterar så vi kommer alltid att vaccinera mot ”gårdagens” virus varför effekten av vaccin vid säsongsinfluensa ofta inte är mer än cirka 30%. Studier visar också att de som vaccinerats mot influensa har ökad risk att drabbas av covid. Ref 3

Att vacciner har biverkningar framgår av tillverkarnas bipacksedel och erfarenheterna från bla svininfluensan visar det. 30 personer dog i Sverige av svininfluensan men nästan 500 unga friska personer drabbades av narkolepsi och har fått sina liv förstörda. Ännu fler drabbades men har inte fått sina skador godkända.

Läkemedelsbolagen är friskrivna från alla skador eller dödsfall som deras vacciner kan orsaka. Detta gäller inte för vanliga läkemedel.

Dessa kostnader får istället bäras av samhället, dvs från vår inbetalade skatt. Skulle du köpa en produkt där tillverkaren är friskriven för alla skador som produkten kan orsaka på dig och dina nära? Varför är då läkemedelsbolagen friskrivna från skador av deras produkter? Helt enkelt för att de hävdar att alla läkemedel har bieffekter och det gäller vacciner också. Och om de måste stå för kostnaderna för skador och död så kan de inte ta fram vacciner.

Men det är en skillnad på vanliga läkemedel och vacciner. Läkemedel ges till sjuka människor och man väger nytta mot risker och skador. När det gäller vacciner så ges de till friska personer och målet är att alla personer över 18 år i Sverige ska vara vaccinerade mot covid till sommaren. Vi ger alltså ett läkemedel till samtliga personer varav de allra flesta får betraktas som normalt friska. Och vi utsätter därmed hela befolkningen, varav majoriteten är friska människor, för risker och skador i syfte att rädda ett relativt litet fåtal gamla och sjuka personer.

Självklart är det tragiskt varje gång en person dör. Med tanke på att det i Sverige dör cirka 250 personer varje dygn året runt så får det betraktas som naturligt. Men att utsätta friska personer för läkemedel med ännu okända risker kan inte anses vara naturligt, särskilt inte ur ett evolutionsperspektiv.
I Sverige vaccinerades cirka 60% av befolkningen mot svininfluensan och i Tyskland vaccinerades 8% av befolkningen. Trots detta var dödligheten per 100.000 innevånare i stort sett densamma. Ref 4. I Polen vaccinerades ingen mot svininfluensan och där var dödligheten i samma storleksordning som i Sverige. Det betyder att vaccinationerna inte gjorde någon nytta, men de skadade många unga friska människor och kostade stora summor.
Det tar minst 5 år att ta fram ett vaccin om man ska göra alla säkerhetstester. Dessa vaccinationer har stressats fram på mindre än ett år, helt enkelt genom att man har hoppat över vissa säkerhetstester som tar tid. Det betyder att när hela befolkningen vaccineras blir vi det stora testet både för att se om det är effektivt men framför allt för att se om det är säkert. De nya vaccinerna stoppar inte heller smittspridningen utan gör bara att symtomen blir lindrigare och man är sjuk kortare tid. Om det visar sig att det ger mycket och allvarliga biverkningar så kommer vaccineringen att avbrytas för att människor inte ska behöva bli sjuka av vaccineringen. Boten får ju inte vara värre än den sjukdom den är tänkt att bota. Men det hjälper inte de som redan vaccinerats och blivit allvarligt sjuka eller dött av vaccineringen.

Om vi väljer denna väg med vaccineringar så måste vi vaccinera oss mot alltfler virus och dessutom förnya dessa vacciner varje år eftersom skyddet inte håller hur länge som helst och virus muterar. Till slut kommer det inte att gå längre eftersom kroppen inte kommer att klara av så mycket främmande information utan att strejka genom det som kallas för cytokinstorm. Detta tillstånd är allvarligare än nästan vilken infektion som helst och som snabbt leder till döden om man inte kommer under behandling.

Det som myndigheter och media inte tar upp är att kroppens immunförsvar är konstruerat för att ta hand om alla virus och bakterier. Det är det som gjort att vi inte har dött ut som art för länge sedan. Det är som katten som håller alla råttor borta oavsett vilken typ det är. Men när katten är borta har råttorna fritt spelrum. Som du säkert förstått av denna liknelse är katten = immunförsvaret och råttorna är virus.
Kan man stärka immunförsvaret? Ja, visst! Tyvärr är det flera experter som menar att det inte går att stärka immunförsvaret men det är helt fel. Immunförsvaret behöver flera saker för att fungera bra. Antikroppar är olika proteiner som är uppbyggda av aminosyror. Sedan behövs vissa vitaminer, mineraler och antioxidanter för att det ska fungera. Och slutligen behövs energi som i kroppen kallas för ATP som i sin tur behöver vissa vitaminer, mineraler och lite annat, bla B-vitaminer och mineralerna fosfor och magnesium.

Många studier har visat att för immunförsvaret är vitaminerna C och D särskilt viktiga tillsammans med mineralerna zink och selen. Bara genom att ta dessa fyra enkla vitaminer och mineraler kan man stärka immunförsvaret och förebygga de allra flesta fall av infektioner, influensor och även covid, vilket också har bekräftats i studier där man studerat dem en och en.
Vissa menar även att D-vitamin i tillräckliga doser är effektivare för att förebygga influensa och covid än vacciner. Slutsatsen är att du har två möjligheter.

Att vaccinera dig mot ett visst virus som inte skyddar mot andra varianter och inte heller mot kommande mutationer. Eller att stärka ditt immunförsvar som är konstruerat för att ta hand om alla virus som finns och kan komma att finnas i framtiden. Men det fungerar bara om du har tillräckligt med de nödvändiga näringsämnena.

Som förebyggande är de fyra viktigaste i detta sammanhang D-vitamin, 5000 IE per dag, C-vitamin 500 mg per dag, zink 25 mg per dag och selen 200 mikrogram per dag. Sedan finns det ytterligare bra ämnen att lägga till som tex quercetin och ett generellt multivitamin- och multimineralkomplex, samt bra fettsyror bla omega 3. Att hålla mage-tarm i bra balans är också fördelaktigt liksom att dricka tillräckligt med rent, icke kolsyrat vatten, 1½-2liter per dag.

Och glöm inte att tvätta händerna med tvål och vatten regelbundet. Och om du måste nysa så gör det i armvecket.

Kan du dessutom ha en positiv inställning, uttrycka glädje, kärlek, tacksamhet och medkänsla till dina medmänniskor, ja då är det ännu bättre.

Valet att vacciner sig eller inte måste var och en göra själv. Precis som när du ska köpa en bil eller ta en hemförsäkring behöver du väga olika saker mot varandra. Självklart ska du inte bara lyssna på mig utan lyssna på flera olika personer. Slutligen bör du lyssna på dig själv, undersöka saken och använda sunt förnuft. Många vetenskapliga problem kan inte lösas med sunt förnuft, tex DNA-molekylens funktion. Men sunt förnuft räcker för att förstå att vi har ett medfött och inneboende immunsystem som är gjort för att klara av virus, annars hade vi som art inte överlevt de senaste 200.000 åren. Och sunt förnuft kan förstå att vacciner inte kan vara lösningen på detta problem, men ett starkt immunförsvar kan det.

Referenser finns i första kommentaren nedan.
God Jul och lycka till med ditt fortsatta friska liv!"

måndag 19 oktober 2020

Funderingar och att ändra oss

Vi avverkar ofta dagar utan att fundera så mycket på vad vi egentligen vill. 

Om vi börjar fundera kanske det visar sig att vi inser att vi är menade för något annat eller så kanske insikten blir att vi är på helt rätt plats.

Harmoni betyder olika för olika människor. En del är nöjda med sin tillvaro och tror eller vet att de har hit-tat rätt. Andra är kanske missnöjda med sitt liv men hittar måhända inte vägen till förändring med andra tar tag i sin otillfredsställande situation och tar steg för att gå nya vägar.

Många reflekterar inte alls över sin situation. Det är enkelt att bara vara – att inte känna efter. En del stänger av och accepterar att livet är som det är. Andra kanske tänker: Vad har jag för rätt att klaga och kräva att jag ska ha ett ”toppenliv”? 

Det är inte ovanligt att vi får varningssignaler, det kan vara krämpor och sjukdomar. Det kanske också vara människor som ger oss kritik – som ger oss en tankeväckare. Kritik är guld värd och är vi smarta tar vi oss en funderar och gör något åt saken.

Om vi är omogna vill vi inte lyssna på kritiken och ger bortförklaringar eller försvarar oss. Det är först när vi lyssnar och förstår, som vi kan vinna genom att göra bättre ifrån oss. 

Många av oss är proffs på att blunda för våra brister och fortsätta inbilla oss att vi är okej. Vi är proffs på att lura oss själva att vi gör helt rätt.  


måndag 31 augusti 2020

Det vi ser som förolämpningar kanske bara är observationer...


Upplysning börjar med acceptans, att vi själva inser hur vi "är". Först då kan vi utvecklas och bli upplysta.

Det vi motsätter oss stannar kvar. Det vi ser på försvinner.

Vi ser det som det verkligen är och det som är, kan alltid förändras. Om vi kämpar emot och inte vill se våra "brister" kommer vi att vara kvar på samma ställe. Så det smartaste är att inte förneka dem utan acceptera och se dem, för att bli av med eländet.

Att förneka något är att återskapa det, för själva akten att förneka, gör att vi är kvar, vi förändrar oss inte. Vi kommer inte vidare. Vi fortsätter framåt med allt gammalt bagage kvar, hängande på ryggen och belastar våra liv.

Om vi accepterar våra "brister" får vi kontroll över dem. Om vi förnekar dem, kan vi inte kontrollera dem – för vi har ju "sagt" att de inte finns där. Det vi förnekar kontrollerar istället OSS!

Det är viktigt att acceptera att vi inte är ofelbara. Om vi inte gör det står vi stilla utan utveckling och förbättring. Livet är som det alltid har varit, med alla ständiga besvärligheter.

Är du egentligen överviktig?
Kan du visa kärlek?
Kan du ge kärlek?
Borde du göra annorlunda?
Visar du hänsyn?
Är du medmänsklig?
Är du snäll?
Visar du respekt?
Sköter du om dig?
Äter du bra?
Dricker du för mycket?
Röker du?
...

Kanske är det dags att acceptera för dig själv och ta fram "dina mörker" i ljuset – vem vet vart det leder?


Källa: Samtal med Gud

fredag 21 augusti 2020

Vågar du ha ögonkontakt?

Ögonkontakt är ett kraftfullt kommunikationssätt. 

Genom ögonen skickar vi både medvetna och undermedvetna budskap. Blickar är en värld vi bör ta oss tid att tyda för att på så sätt lära oss hemligheterna bakom ögonkontakt.

Visuell kontakt är starkt kopplad till känslor. Ögonkontakt är subtil och är samtidigt ett kraftfullt språk.

Vi är inte alltid medvetna om vad vår blick säger och ibland tänker vi inte ens på budskapet vi skickar eller den påverkan det har på kommunikationen med andra.

En person som helt undviker en annans blick känner sig emotionellt störd. Den totala avsaknaden av ögonkontakt indikerar brist på kontroll över känslor och den kan få andra att känna obehag och misstro.

De som fixerar blicken på dig och inte avviker för att ögonblick visar en önskan att kontrollera och kanske dominera den andra personen. Efter några minuter kan denna typ av blick verkligen bli hotfull eller obehaglig. 

Alla ögon förmedlar en känsla. Om vi granskar en blick kan personen kan känna sig konstig.

Lärda inom kroppsspråk har lyckats identifiera flera koder som kan skönjas i hemligheterna med ögonkontakt. Detta är några av de vanligaste tolkningarna:

Märkbart många blinkningar tyder på osäkerhet och nervositet. Att titta åt vänster indikerar att du minns något, åt höger att du genererar en ny tanke eller idé. Någon som konstant tittar bort och mot höger kan ljuga. Med vänsterhänta personer är det omvänt.

Någon som kisar kanske inte tror på vad den andra säger.

Blickar spelar en viktig roll under förförelse. De är vanligtvis starten på vad som senare blir ett älskande band. Även om kontakten sker via telefon så reflekterar ögonen hos de inblandade ett visst kärleksintresse. Ögonen kan till exempel glänsa mer och ha pupiller som är mer vidgade.

Enligt experter på kroppsspråk mäts intresset för den andra personen som följer:

Om en person ser dig i ögonen, tittar ned och sedan ser på dig igen så är denne förmodligen intresserad av dig.

När en person tittar på dig, bryter ögonkontakten och tittar åt sidan, är denne förmodligen inte säker på huruvida han eller hon är intresserad av dig.

Om individen gör ögonkontakt och sedan tittar upp, är denne troligen inte attraherad av dig.

När du blinkar fler än tio gånger per sekund är det för att du är attraherad av personen framför dig.

Som vi kan se är blickar en värld av oändliga möjligheter. De är ett sätt att kommunicera som säger mycket om oss och som är värda att ta hänsyn till i nästa konversation.

Källa: https://utforskasinnet.se/hemligheterna-bakom-ogonkontakt/