onsdag 12 februari 2020

Syskon med liten åldersskillnad


Det är inte ovanligt att ungefär lika gamla systrar (s.k Pseudotvillingar) hamnar i en konkurrenssituation om sina föräldrars kärlek. Konkurrensen är stor – speciellt om pappans uppmärksamhet och kärlek. Även mamman kan bli en konkurrent om hon kräver mer uppmärksamhet till sig själv än mannen får ge till barnen. Avundsjukan kan bli stor för den som upplever att konkurrensen är för hård.

Om kärleken från föräldrarna var måttfull blev konkurrensen om den lilla kärlek som fanns att nå än hårdare. 

Om ett syskon har övertaget att vara större, äldre och starkare kan det göra att denne utnyttjar de kända härskarteknikerna. Ju större övertag desto större kan maktfullkomligheten bli.

Osynliggörande – Att tysta eller utestänga sitt syskon genom att ignorera dem.

Förlöjligande – Att genom ett manipulativt sätt framställa syskonets ord eller person som löjlig och oviktig.

Undanhållande av information – Att utestänga sitt syskon eller dennes roll genom att undanhålla väsentlig information.

Påförande av skuld och skam – Att få sitt syskon att skämmas för sina egenskaper eller att antyda att något de utsätts för var deras eget fel.

– Att inte lyssna på vad syskonet säger och få det att känna sig dum. Att avbryta

Objektifiering – Att kommentera eller diskutera syskonets utseende i irrelevanta sammanhang.

Våld eller hot om våld – Att utnyttja sin fysiska styrka mot någon för att få sin vilja igenom, eller att påpeka att den möjligheten finns.

Vad händer med ett syskon som drabbas av det större syskonets härskartekniker? Om hon/han inte tar plats, ifrågasätter och bryter mönstret själv, fastnar syskonet i fällan och blir troligen ett barn som inte tar plats, inte ifrågasätter och anpassar sig resten av livet.

Alternativet är att barnet Synliggörs, Respekteras, Informeras och Belönas.

Det skapar större förutsättningar för en hen att ta plats, stå upp för sig själv och gå sin egen väg.

Barn som sysslar med härskartekniker bör uppmärksammas och hanteras av föräldrarna så det drabbade syskonet får bättre förutsättningar för ett rikt liv.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar