lördag 22 mars 2014

Bokstavera med kvinnonamn, varför inte bryta mönstret?

Varför är det mansnamn som används vid bokstavering? Varför inte göra revolution och använda kvinnonamn istället?

I Sverige används tvåstaviga mansnamn och det svenska bokstaveringsalfabetet härstammar från 1891. Listan dök upp i telefonkatalogen år 1902. I Sverige användes också inpå 1930-talet ett särskilt namnalfabet med kvinnonamn för att förtydliga siffror. Detta är borttaget.

Nu tycker jag att vi börjar använda kvinnonamn istället när vi bokstaverar för att hjälpa till att öka de kvinnliga energierna i världen.


A - Anna 

B - Bodil

C - Cecilia

D - Doris


E - Emma

F - Flora

G - Greta

H - Helen
I - Inger

J - Jenny

K - Karin

L - Lena


M - Maja

N - Nina

O - Olga

P - Pia
Q - Queen

R - Rita

S - Signe

T - Tove
U - Ulla

V - Vera

X - Xena

Y - Ylva
Z - Zaida

Å - Åsa

Ä - Älva

Ö - Öda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar