torsdag 15 september 2016

Ensam och isolerad? – kanske är du en gammal själ

Hur gammal skulle du säga att du var, om du inte visste hur gammal du var? ~ Satchel Paige

Det finns en speciell sorts människor i vår värld som upplever sig som ensamma och isolerade, oftast redan från barndomen.

Det beror inte på att de är asociala utan bara på att de är gamla. Gamla i hjärtat, gamla i sinnet och gamla i själen. En gammal själ som ser annorlunda på livet, som är mer mogen än de andra runt omkring.

En gammal själ går sin egen ensamma väg medan folk i omgivningen flockas för att följa varandra.

Tecken på en gammal själ: enstöring, älskar kunskap, andlighet, omtänksam, inåtvänd, annorlunda och slutligen, en lugn och stabil syn på livet, världen och det materiella. Om du vill läsa mer än denna sammanfattning, se nedan.1. Du tenderar att vara en enstöring

Eftersom gamla själar är ointresserade av människors sysselsättningar och intressen. Att bli vän med människor som de har svårt att relatera till, ger dem inget utbyte, ingen tillfredsställelse. Detta är ett av de stora problemen för en gammal själ. Resultatet är att gamla själar ofta känner sig ensamma. Folk lockar dem bara inte.

2. Du älskar kunskap, visdom och sanning

Det kanske verkar lite storslaget och väldigt ädelt men den gamla själen dras naturligt till den intellektuella sidan av livet. Gamla själar förstår att kunskap är makt, visdom är lycka och sanning är frihet, så varför inte söka efter dessa saker? Det är här de lägger sin tid, inte på skvaller eller sportresultat.

3. Du är andligt benägen

De flesta emotionella gamla själar tenderar att ha känsliga och andliga naturer. De viktigaste sysselsättningarna är att övervinna gränserna för jaget, söka upplysning och främja kärlek och fred. För dem känns detta som den klokaste, mest uppfyllande användningen av sin tid.

4. Du förstår livets förgänglighet

Gamla själar plågas ofta med påminnelser om inte bara sin egen dödlighet, utan också om allt och alla runt omkring dem. Detta gör den gamla själen försiktig och ibland tillbakadragen men lever sina liv genom visdom.

5. Du är omtänksam och inåtvänd

Gamla själar tenderar att tänka en hel del – om allt. Deras förmåga att reflektera och lära av sina handlingar och andras, är deras största lärare i livet. En anledning till att gamla själar känner sig så gamla i sinnet är att de har skaffat sig så många lärdomar genom sina egna tankeprocesser, och har så mycket insikt i livssituationer, från deras förmåga att lugnt och försiktigt observera vad om händer omkring dem.

6. Du ser den större bilden

Sällan går gamla själar vilse i de ytliga detaljerna att få värdelösa examina, jobberbjudanden eller att bli kändisar. Gamla själar har en tendens att se på livet från ett fågelperspektiv, att se vad som är det mest kloka och meningsfulla sättet att närma sig livet. När de konfronteras, ser ofta gamla själar det som en tillfällig och övergående smärta som leder till att öka möjligheten till glädje i framtiden. Följaktligen tenderar gamla själar att ha lugna, stabila naturer, på grund av sin inställning till livet.

7. Du är inte materialistisk

Rikedom, status, berömmelse, och den senaste versionen av iPhone – de tråkar bara ut gamla själar. Den gamla själen lägger inte tid på sånt som kan tas ifrån dem. Dessutom har gamla själar lite tid och intresse för de kortlivade sakerna i livet, eftersom de har en så liten betydelse eller långvarig tillfredsställelse för dem.

8. Du var ett konstigt, osocialt barn

Detta är inte alltid fallet men många gamla själar uppvisar ovanliga tecken på mognad vid låg ålder. Ofta uppfattas dessa barn som "lillgamla", "introverta", eller "upproriska", för att de inte passar in i de vanliga beteendena. Vanligtvis är dessa barn extremt nyfikna och hyfsat intelligenta. De ser en meningslöshet i många saker som deras lärare, föräldrar och kamrater säger och gör, och antingen passivt eller aggressivt motstår de dem. Om du kan prata med ditt barn som en vuxen har du säkert fått en gammal själ att hantera.

9. Du bara "känner" dig gammal

De känslor som följer en gammal själ är oftast: en känsla av aktsamhet för världen, mental trötthet, vaksamt tålamod och avskilt lugn. Olyckligtvis kan detta ofta uppfattas som reserverad och kall.
Precis som många gamla människor beskriver sig själva som "unga i hjärtat", så också kan ungdomarna vara "gamla i hjärtat".

En gammal själ är en själ som levt väldigt många liv och lärt massor av läxor. En yngre själ har den resan kvar att göra.

Original skrivet av Aletheia Luna
Källa: http://themindunleashed.org

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar