fredag 26 augusti 2016

Psykisk mobbing i form av utfrysning är inte ovanligt i släkter. Varför agerar människor så?

Vad är mobbning?

”Att en eller flera individer upprepade gånger och under en viss tid tillfogar en annan individ skada eller obehag. Mobbning förutsätter en viss obalans i styrkeförhållandena: den som blir utsatt, mobboffret, har svårt att försvara sig mot den eller dem som angriper. Mobbning kan ske direkt, med fysiska eller verbala medel, eller indirekt, t.ex. genom social isolering”. (källa: nationalencyklopedin)

Med andra ord är man mobbad om en eller flera fryser ut en människa. Mobbningen är allvarlig och i lag förbjuden.

Psykisk mobbning är nästan osynlig men den som är mobbad ser allt och den som mobbar vet precis vad som sker men det kan vara mycket svårt som omgivning att förstå vad som händer. Att vara utanför och inte få vara delaktig i gemenskapen ger blåmärken i själen som tar lång tid att läka.

Människor runt omkring fungerar olika. Vissa ser mest till sina egna behov och trampar mer eller mindre medvetet på andra. Jag tycker att alla borde sträva efter att kunna bidra på ett positivt sätt till varandras utveckling.Vissa skaffar sig styrka genom att vara en i gruppen. Andra skaffar sig styrka genom att höra ihop med någon, som uppmuntrar, stärker och kanske till och med fjäskar. De når status genom ytlig självhävdelse. Tyvärr sker detta ofta på någons bekostnad. Klyftan mellan mig som är cool och tönten (personen ute i kylan) gör ju att jag syns mer och triumfen blir så mycket större men frågan är… vad är coolheten egentligen värd?

Kvinnor mobbar mer än män. Att säkra sin plats i gruppen, att försäkra sig om att man själv inte blir utanför, får lätt vissa människor att köra över andra.

Råkar vi vara den som drabbas och hamnar utanför så är det allra viktigaste att inte leta efter fel hos oss själva. I vår iver att komma bort från mobbingen letar den mobbade efter sina fel som mobbaren påstår att den mobbade har. Varför gör den mobbade så? Är det ett försök att förbereda sig på ny kritik från sin mobbare, så att det inte ska bli en ledsam överraskning när hon/han går till attack nästa gång?Om du är den som blir utfryst och förnedrad har jag några tips för hur du ska kunna dra mer nytta än skada ur din situation:

1. Leta inte efter fel hos dig själv Skaffa dig din livsfilosofi och bestäm vad i livet som ger verkligt värde. Försök att vara ärlig mot dig själv och trogen din genomtänkta livsfilosofi. Lev så att du själv kan känna stolthet i din handling. Var en förebild.

2. Försök att "höja dig" och betrakta det som sker lite från ovan – från ett annat perspektiv. Försök att se på det som sker med forskande ögon, detta är en bra chans att studera sociala relationer och hur vi människor beter oss. Dina mobbare har troligen något problem som de inte riktigt klarat ut. Betrakta detta mer på ett medkännande än på ett kritiskt sätt. Stackars Lotta som inte kan känna sig värdefull i sig själv utan måste ha någon att trampa på. Stackars henne som är så omogen att hon tror att det hon gör är tufft när det egentligen bara är sorgligt.

3. För dig väntar något bättre och intressantare. Du får mycket erfarenhet genom att du prövas och ställs inför problem. Var glad för det. Nu ska du försöka hitta en ny mening och något positivt som kan fånga din uppmärksamhet. Gör sådant du gillar! Se till att du trivs. Då kommer det att lysa runt dig och du visar upp en styrka som kommer inifrån. Den sortens styrka och lyster är den som är allra starkast och som håller i längden. Du mår bra och utvecklar din självkänsla utan att vara beroende av någon. Du kommer troligen att växa om (utvecklas förbi) dina mobbare och hitta nya kompisar som du kan växa tillsammans med ett tag och sedan hittar du nya igen. Du blir stark och självständig.

4. Dra nytta av det som sker och det du lär av din erfarenhet. Du kommer att bli expert på att upptäcka utfrysning. Hur ser det ut runt omkring dig? Studera och betrakta det som sker. Finns det andra som verkar vara drabbade av människor som mobbar och fryser ut? Hur beter sig människor i din omgivning? Och viktigast av allt: Kan du göra något? Kan du hjälpa någon annan? Svaret är: JA, ABSOLUT! Du kommer att kunna kämpa även för andra och det om något är en sak som gör att priset att en gång ha blivit utstött, ändå blir mindre än all uppskattning och äkta respekt och glädje du kommer att få och skapa runt omkring dig?

Källa: http://www.terapisnack.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar