torsdag 9 mars 2017

Är det 'bjutt' är det fägnat?

”Bjudet är fägnat” – fägnat betyder att ha gjort någon glad men det kan också betyda att man bjudit på något.

Det är ett gammalt begrepp och det menas att den som har bjudit någon som har tackat nej, därmed anses ha fullgjort sin tillbakabjudningsplikt.

Förr gick det borgerliga sällskapslivet i en cirkel; man var bjuden på fest, vanligen middag, till någon och inom ett år skulle man bjuda tillbaka.


På det sättet rullade bjudningarna i sakta mak runt året och de som hade en god ekonomi var sysselsatta med kalas i lagom mängd. Men tackade den som man varit gäst hos nej till ens egen bjudning, kunde man lugnt vänta på att bli bjuden än en gång, utan egen mellanliggande återbjudning.

Man hade ju fägnat genom att bjuda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar