tisdag 22 december 2020

Vaccinera sig eller inte vaccinera sig? - mycket lättskrivna och tänkvärda ord

BERTILS TANKENÖT INFÖR JULEN - ATT VAXXINERA ELLER INTE VAXXINERA? I dessa dagar när vi närmar oss jul och nyår är det...

Publicerat av Bertil Wosk Lördag 19 december 2020
"I dessa dagar när vi närmar oss jul och nyår är det många som funderar på om de ska vaccinera sig eller inte. Några har bestämt sig och är glada att vaccinet äntligen kommer eftersom de tror att det är en förutsättning för att livet kan börja återgå till det normala. Andra har bestämt sig för att de inte ska vaccinera sig eftersom de anser att det varken är säkert eller effektivt. Och sedan är det resten av oss som inte riktigt vet utan behöver ta ställning till detta innan vaccineringen av svenska folket börjar i januari. Låt oss titta lite på detta ur ett evolutionsperspektiv.

Virus och bakterier har funnit innan människan dök upp på planeten och kommer att finnas när vi inte längre finns. De är överlevnadskonstnärer och muterar ständigt och de går inte att utrota. Efter ett snart sekel med antibiotika har vi lärt oss att vi inte kan bli av med bakterier utan behöver lära oss att leva i balans med dem.

Du har 10 gånger fler bakterier i kroppen än du har egna celler och 100 gånger fler virus i kroppen än egna celler. I din genetiska kod som vi kallar för DNA består 8% av gener som kodar för virus. Och av hela genomet är det cirka 50% som kodar för hela virus eller delar av virus, det som har kallats för skräp DNA. Ref 1 Under vissa omständigheter kommer du att själv tillverka virus som kodas från ditt DNA. Du behöver alltså inte smittas av virus utifrån utan kan bli ”smittad” inifrån av ditt eget DNA.

Då förstår man också att det inte går att gömma sig för virus eller utrota dem lika lite som det går att utrota bakterier. Det enda du kan göra är att se till att du har ett starkt immunförsvar och samexistera med virus och bakterier på ett bra sätt. Immunförsvarets uppgift är att ta hand om alla virus. Alla människor blir årligen smittade av olika typer av virus och har virus i sin kropp men de flesta blir inte sjuka. Om du blir allvarligt sjuk av virus beror det på att immunförsvaret är i obalans och försvagat och virusen får fritt spelrum.

Man kan inte gömma sig för ett virus som sprids via luften. Och studier visar att ansiktsmasker inte hindrar bäraren från att bli smittad. Om masker skyddar från att smitta andra är inte vetenskapligt visat ännu och debatteras fortfarande.

Den främsta riskfaktorn för insjuknande och död i covid är framför allt gamla personer över 80 år. Varför är hög ålder en riskfaktor? Den mest troliga förklaringen är att vid hög ålder försämras immunförsvaret och också funktionen hos många andra organ. Detta i sin tur beror på att gamla personer har haft längre tid på sig att ackumulera toxiner och få en gradvis försämrad näringsstatus. De har också svårare att bilda D-vit i huden av solens strålar. Ref 2

Gamla personer är också ofta tungt medicinerade för att lindra sina symtom vilket ytterligare nedsätter deras allmänhälsa. Dessa faktorer bidrar till att försämra immunförsvaret och ju äldre en person blir desto större risk för sämre immunförsvar och ökad risk för covid och andra sjukdomar. Exakt samma mönster gäller för influensan varje år. Det är framför allt äldre som dör av den årliga influensan.
Friska människor oavsett ålder kan bli smittade och sjuka men dör väldigt sällan av en virusinfektion, förkylning eller influensa. Samma mönster ser vi när det gäller covid.

Människan som Homo sapiens har funnits i 200.000 år och som förstadier till människan i cirka 2 milj år. Människan är den mest framgångsrika arten för att överleva och fortplanta sig och har vuxit från ett fåtal individer till dagens mer än 7 miljarder individer.

Denna fantastiska tillväxt har skett utan vacciner. En del menar att vacciner har räddat mänskligheten från allvarliga sjukdomar men all statistik visar att infektionssjukdomar minskade med cirka 90% innan vacciner infördes. De främsta anledningarna var bättre levnadsstandard, bättre hygien, mindre trångboddhet, rinnande vatten och vattentoaletter, bättre näringsstatus etc.

Virus muterar och om vi vaccinerar mot detta virus så måste vi vaccinera oss varje år mot nya varianter. Det gör vi ju också med den vanliga säsongsinfluensan där riskgrupper vaccineras årligen. Och vi vet inte i förväg hur de muterar så vi kommer alltid att vaccinera mot ”gårdagens” virus varför effekten av vaccin vid säsongsinfluensa ofta inte är mer än cirka 30%. Studier visar också att de som vaccinerats mot influensa har ökad risk att drabbas av covid. Ref 3

Att vacciner har biverkningar framgår av tillverkarnas bipacksedel och erfarenheterna från bla svininfluensan visar det. 30 personer dog i Sverige av svininfluensan men nästan 500 unga friska personer drabbades av narkolepsi och har fått sina liv förstörda. Ännu fler drabbades men har inte fått sina skador godkända.

Läkemedelsbolagen är friskrivna från alla skador eller dödsfall som deras vacciner kan orsaka. Detta gäller inte för vanliga läkemedel.

Dessa kostnader får istället bäras av samhället, dvs från vår inbetalade skatt. Skulle du köpa en produkt där tillverkaren är friskriven för alla skador som produkten kan orsaka på dig och dina nära? Varför är då läkemedelsbolagen friskrivna från skador av deras produkter? Helt enkelt för att de hävdar att alla läkemedel har bieffekter och det gäller vacciner också. Och om de måste stå för kostnaderna för skador och död så kan de inte ta fram vacciner.

Men det är en skillnad på vanliga läkemedel och vacciner. Läkemedel ges till sjuka människor och man väger nytta mot risker och skador. När det gäller vacciner så ges de till friska personer och målet är att alla personer över 18 år i Sverige ska vara vaccinerade mot covid till sommaren. Vi ger alltså ett läkemedel till samtliga personer varav de allra flesta får betraktas som normalt friska. Och vi utsätter därmed hela befolkningen, varav majoriteten är friska människor, för risker och skador i syfte att rädda ett relativt litet fåtal gamla och sjuka personer.

Självklart är det tragiskt varje gång en person dör. Med tanke på att det i Sverige dör cirka 250 personer varje dygn året runt så får det betraktas som naturligt. Men att utsätta friska personer för läkemedel med ännu okända risker kan inte anses vara naturligt, särskilt inte ur ett evolutionsperspektiv.
I Sverige vaccinerades cirka 60% av befolkningen mot svininfluensan och i Tyskland vaccinerades 8% av befolkningen. Trots detta var dödligheten per 100.000 innevånare i stort sett densamma. Ref 4. I Polen vaccinerades ingen mot svininfluensan och där var dödligheten i samma storleksordning som i Sverige. Det betyder att vaccinationerna inte gjorde någon nytta, men de skadade många unga friska människor och kostade stora summor.
Det tar minst 5 år att ta fram ett vaccin om man ska göra alla säkerhetstester. Dessa vaccinationer har stressats fram på mindre än ett år, helt enkelt genom att man har hoppat över vissa säkerhetstester som tar tid. Det betyder att när hela befolkningen vaccineras blir vi det stora testet både för att se om det är effektivt men framför allt för att se om det är säkert. De nya vaccinerna stoppar inte heller smittspridningen utan gör bara att symtomen blir lindrigare och man är sjuk kortare tid. Om det visar sig att det ger mycket och allvarliga biverkningar så kommer vaccineringen att avbrytas för att människor inte ska behöva bli sjuka av vaccineringen. Boten får ju inte vara värre än den sjukdom den är tänkt att bota. Men det hjälper inte de som redan vaccinerats och blivit allvarligt sjuka eller dött av vaccineringen.

Om vi väljer denna väg med vaccineringar så måste vi vaccinera oss mot alltfler virus och dessutom förnya dessa vacciner varje år eftersom skyddet inte håller hur länge som helst och virus muterar. Till slut kommer det inte att gå längre eftersom kroppen inte kommer att klara av så mycket främmande information utan att strejka genom det som kallas för cytokinstorm. Detta tillstånd är allvarligare än nästan vilken infektion som helst och som snabbt leder till döden om man inte kommer under behandling.

Det som myndigheter och media inte tar upp är att kroppens immunförsvar är konstruerat för att ta hand om alla virus och bakterier. Det är det som gjort att vi inte har dött ut som art för länge sedan. Det är som katten som håller alla råttor borta oavsett vilken typ det är. Men när katten är borta har råttorna fritt spelrum. Som du säkert förstått av denna liknelse är katten = immunförsvaret och råttorna är virus.
Kan man stärka immunförsvaret? Ja, visst! Tyvärr är det flera experter som menar att det inte går att stärka immunförsvaret men det är helt fel. Immunförsvaret behöver flera saker för att fungera bra. Antikroppar är olika proteiner som är uppbyggda av aminosyror. Sedan behövs vissa vitaminer, mineraler och antioxidanter för att det ska fungera. Och slutligen behövs energi som i kroppen kallas för ATP som i sin tur behöver vissa vitaminer, mineraler och lite annat, bla B-vitaminer och mineralerna fosfor och magnesium.

Många studier har visat att för immunförsvaret är vitaminerna C och D särskilt viktiga tillsammans med mineralerna zink och selen. Bara genom att ta dessa fyra enkla vitaminer och mineraler kan man stärka immunförsvaret och förebygga de allra flesta fall av infektioner, influensor och även covid, vilket också har bekräftats i studier där man studerat dem en och en.
Vissa menar även att D-vitamin i tillräckliga doser är effektivare för att förebygga influensa och covid än vacciner. Slutsatsen är att du har två möjligheter.

Att vaccinera dig mot ett visst virus som inte skyddar mot andra varianter och inte heller mot kommande mutationer. Eller att stärka ditt immunförsvar som är konstruerat för att ta hand om alla virus som finns och kan komma att finnas i framtiden. Men det fungerar bara om du har tillräckligt med de nödvändiga näringsämnena.

Som förebyggande är de fyra viktigaste i detta sammanhang D-vitamin, 5000 IE per dag, C-vitamin 500 mg per dag, zink 25 mg per dag och selen 200 mikrogram per dag. Sedan finns det ytterligare bra ämnen att lägga till som tex quercetin och ett generellt multivitamin- och multimineralkomplex, samt bra fettsyror bla omega 3. Att hålla mage-tarm i bra balans är också fördelaktigt liksom att dricka tillräckligt med rent, icke kolsyrat vatten, 1½-2liter per dag.

Och glöm inte att tvätta händerna med tvål och vatten regelbundet. Och om du måste nysa så gör det i armvecket.

Kan du dessutom ha en positiv inställning, uttrycka glädje, kärlek, tacksamhet och medkänsla till dina medmänniskor, ja då är det ännu bättre.

Valet att vacciner sig eller inte måste var och en göra själv. Precis som när du ska köpa en bil eller ta en hemförsäkring behöver du väga olika saker mot varandra. Självklart ska du inte bara lyssna på mig utan lyssna på flera olika personer. Slutligen bör du lyssna på dig själv, undersöka saken och använda sunt förnuft. Många vetenskapliga problem kan inte lösas med sunt förnuft, tex DNA-molekylens funktion. Men sunt förnuft räcker för att förstå att vi har ett medfött och inneboende immunsystem som är gjort för att klara av virus, annars hade vi som art inte överlevt de senaste 200.000 åren. Och sunt förnuft kan förstå att vacciner inte kan vara lösningen på detta problem, men ett starkt immunförsvar kan det.

Referenser finns i första kommentaren nedan.
God Jul och lycka till med ditt fortsatta friska liv!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar